Jakiego kierunku studiów szukasz?

Jazz i muzyka estradowa

Muzyka jazzowa i estradowa pozwala zdobyć umiejętność gry na instrumencie wybranym przez studenta oraz na kształcenie śpiewu jazzowego.

Student uczy się współpracy w dużym zespole instrumentalnym i chóralnym oraz prowadzenia i realizowania prób takich zespołów, a także przygotowywania koncertów. Kierunek szlifuje umiejętność czytania z nut, rozróżniania i zapisywania struktur dźwiękowych i rytmicznych.

Program nauczania składa się również z historii jazzu i innych gatunków muzycznych oraz biogramów twórczości kompozytorów muzyki jazzowej. Studenci opanowują posługiwanie się technikami wokalnymi oraz prawidłową artykulację w mowie, recytacji i śpiewie. Zajmują się też interpretacją tekstów literackich.

Specjalności oferowane na muzyce jazzowej i estradowej:

 • instrumentalistyka jazzowa
 • kompozycja i aranżacja
 • instrumentalistyka wokalna
 • instrumentalistyka instrumentalna
 • wokalistyka jazzowa
 • realizacja nagłośnienia
 • gra na instrumencie

Absolwent kierunku muzyka jazzowa i estradowa jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury.

Potrafi profesjonalnie przygotować i wykonać obsługę akustyczną imprez, koncertów i festiwali. Może prowadzić warsztaty muzyczne, współrealizować projekty artystyczne, multimedialne oraz pracować w szkolnictwie ogólnym i muzycznym (po odbyciu studiów uzupełniających).

Dla kogo studia na kierunku jazz i muzyka estradowa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku jazz i muzyka estradowa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku jazz i muzyka estradowa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku jazz i muzyka estradowa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku jazz i muzyka estradowa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku jazz i muzyka estradowa
Jakie uczelnie oferują kierunek jazz i muzyka estradowa
W których miastach można studiować kierunek jazz i muzyka estradowa
Komentarze (1)
figa
kto studiuje jazz i może napisać, jak w realu wyglądają studia na tym kierunku?
08.01.2017
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu