Szczegółowy opis uczelni
Studia na UZ

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia z prawie 20 letnim stażem, która dynamicznie się rozwija. Powstał na bazie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a tradycje akademickie Zielonej Góry sięgają 1965 r.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim działa 11 Wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji

oraz

 • Collegium Medicum
 • Filia UZ w Sulechowie

Zielonogórska uczelnia łączy w swojej strukturze szerokie spektrum nauk - od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i medyczne. Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia. Obecnie na UZ studiuje blisko 10 tys. studentów. W roku akademickim 2020/2021 UZ oferuje naukę na ponad 60. kierunkach, w ponad 100. specjalnościach.

Uczelnia daje możliwość nieodpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia. W ofercie znajdują się także studia w systemie niestacjonarnym oraz duży wybór studiów podyplomowych. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych domach studenta. Poza zajęciami mają możliwość rozwijania swoich pasji w ponad 100. kołach naukowych, a także dbać o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, itp.).

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 - rokrocznie organizował Festiwal Nauki – wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżali młodym Lubuszanom osiągnięcia nauki. A od 2016 roku organizuje Bieg dla transplantacji, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych wraz z imprezami towarzyszącymi, propagującymi zdrowy styl życia.

Dzięki środkom unijnym Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. i nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, tzw. bibliotekę otwartą, która służy nie tylko studentom, ale także mieszkańcom województwa lubuskiego.

Na uczelni prężnie działają media akademickie: Akademickie Radio Index (jest z nami już od 22 lat) oraz portal internetowy www.wzielonej.pl

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia przyjazna ludziom i chętnie podejmująca nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu i bogatej bazie materialnej jest obecnie postrzegana jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.Kierunki i specjalności

Wydział Artystyczny (studia wyłącznie stacjonarne)

 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo
 • sztuki wizualne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • architektura
 • budownictwo
 • geoinformatyka i techniki satelitarne
 • inżynieria środowiska
 • zarządzanie gospodarką komunalną

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Fizyki i Astronomii (studia wyłącznie stacjonarne)

 • astronomia
 • fizyka
 • fizyka medyczna

Wydział Humanistyczny

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia angielska
 • filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia germańska
 • filologia rosyjska
 • filologia polska
 • filozofia
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • automatyka i robotyka
 • biznes elektroniczny
 • elektrotechnika
 • informatyka

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (studia wyłącznie stacjonarne)

 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria danych
 • matematyka

Wydział Mechaniczny

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inżynieria biomedyczna
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych

 • biologia
 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska (I st. wyłącznie w języku angielskim)
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 • arteterapia
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. studia jednolite magisterskie
 • politologia
 • praca socjalna
 • psychologia - studia jednolite magisterskie
 • socjologia

Wydział Prawa i Administracji

 • administracja
 • prawo - studia jednolite magisterskie

Collegium Medicum

 • lekarski – studia jednolite magisterskie
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne

Filia w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia I stopnia)

 • energetyka
 • żywienie człowieka i dietoterapia
Rekrutacja na studia

1 czerwca 2020 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się elektroniczna rejestracja na studia, która potrwa do 31 października 2020 r.

Dzięki temu osoby, którym na maturze powinie się noga w pierwszym terminie i otrzymają świadectwo po egzaminie poprawkowym dopiero 30 września, będą miały szansę na podjęcie studiów na naszej uczelni.

Pozwoli to również studentom studiów I stopnia (licencjackim i inżynierskim), którym koronawirus uniemożliwił ukończenie studiów w terminie na zrekrutowanie się na studia II stopnia (magisterskie). Dotyczy to przede wszystkim studentów, którzy nie mogli w terminie zrealizować zajęć praktycznych, a tym samym obronić pracy dyplomowej.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji: wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich dostarczenia, limity przyjęć i szczegółowy kalendarz rekrutacji, zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2020 r. na stronie: www.rekrutacja.uz.zgora.pl


Rekrutacja na studia na Uniwersytet Zielonogórski odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz postępowań kwalifikacyjnych, obowiązujących na kierunkach:

 • architektura - postępowanie kwalifikacyjne: (sprawdzian z rysunku – z natury i z wyobraźni, kandydat musi uzyskać min. 20 pkt. (na 60), by przejść do postępowania rekrutacyjnego);
 • architektura wnętrz – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – (sprawdzian praktyczny z umiejętności: gry na dowolnym instrumencie oraz śpiewu; a także z predyspozycji manualnych i muzycznych);
 • grafika – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego;
 • jazz i muzyka estradowa – (sprawdzian z predyspozycji muzycznych oraz sprawdzian umiejętności jednej z trzech form: gry na dowolnym instrumencie, śpiewu oraz kompozycji i aranżacji);
 • malarstwo – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego;
 • sztuki wizualne – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego.

Życie studenckie

Studia na UZ to nie tylko nauka

Dlatego po zajęciach żacy chętnie odwiedzają kluby studenckie (WySPa, Gęba i U Ojca) oraz puby. Nasze miasto jest znane pod szyldem Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. To tu zaczynały stawiać pierwsze kroki znane ogólnopolskie kabarety(m.in. Potem, Ciach Jurki, Hlynur, Słuchajcie, Nowaki, Słoiczek po cukrze, Babeczki z rodzynkiem, Zachodni, HiFi). Ich przedpremierowe występy jako pierwsi oglądają nasi studenci.

Mamy prężnie działające media akademickie, w których swoich sił może spróbować każdy.

Co roku w maju studenci mają swoje też swoje święto - Bachanalia. Otrzymują od Prezydenta Miasta klucze do jego bram. Przez tydzień Zielona Góra należy do nich. W tym czasie żacy, ale też i mieszkańcy miasta uczestniczą w licznych imprezach kulturalno - rozrywkowych czy sportowych. Każdego wieczoru odbywają się koncerty na stadionie uniwersyteckim, na które zapraszane są znane polskie gwiazdy.

Lubski Teatr w Zielonej Górze zaprasza na specjalne premiery studenckie, na które bilety są w promocyjnych cenach. To dzięki współpracy z Parlamentem Studenckim UZ.

Co roku, we wrześniu obchodzimy też Dni Zielonej Góry zwane Winobraniem. Można wówczas posmakować tradycyjnych wyrobów regionalnych oraz posłuchać koncertów gwiazd. Do Winnego Grodu zapraszamy nie tylko we wrześniu, nasza piękna starówka wraz z Zielonogórską Palmiarnią (i najwyższą palmą w Polsce) zaprasza przez cały rok.

Uniwersytet Zielonogórski ma również rozbudowaną bazę sportową, po zajęciach można trenować wiele dyscyplin sportowych na własnych obiektach (stadion, hale sportowe, siłownie). Uczelnia posiada też Ogród Botaniczny i prowadzi Ptasi Azyl.

To szeroka i bardzo bogata oferta, z której grzech nie skorzystać!Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych 2020_2021

www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php


Uniwersytet Zielonogórski

Dział Kształcenia

tel. 68 328 31 71

W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Zielonogórski


Rektorat:

ul. Licealna 9

65 - 417 Zielona Góra

tel. 68 328 22 02

e-mail: rektorat@uz.zgora.pl


Biuro Rekrutacji:

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim

Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj....

Poznajcie bliżej studia psychologiczne, zasady rekrutacji, perspektywy pracy po ich ukończeniu.
Prawo w Zielonej Górze

Prawo w Zielonej Górze

Prawo to prestiż, wyróżnienie. Zdobycie wykształcenia w tej dziedzinie pozwala – po ukończeniu odpowiedniej aplikacji…
Kierunek lekarski w Zielonej Górze

Kierunek lekarski w Zielonej Górze

60 miejsc na studiach stacjonarnych i tyle samo na niestacjonarnych czeka na kandydatów na lekarzy,…
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze

Filologia angielska i germańska w Zielonej Gó...

Chcesz doskonale posługiwać się językiem obcym? Interesuje Cię historia kraju z określonego obszaru językowego? Z…
Lokalizacja