Uniwersytet Zielonogórski

uczelnia publiczna, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9, (+68) 68 328 22 02, 328 24 60, rektorat@uz.zgora.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim startuje 1 czerwca 2023 roku.

Będzie ona dotyczyć wszystkich kierunków studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
informacja telefoniczna w godz. 9:00 - 13:00
tel. kom: 789 441 948; 789 441 947
tel. stac.: 68 328 32 70
tel. cudzoziemcy: 789 441 947

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Studiuj w Zielonej Górze

Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Wydział Fizyki i Astronomii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Collegium Medicum
 • Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie