Uniwersytet Zielonogórski

uczelnia publiczna, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9, (+68) 68 328 22 02, 328 24 60, rektorat@uz.zgora.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim startuje 1 czerwca 2023 roku.

Będzie ona dotyczyć wszystkich kierunków studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
informacja telefoniczna w godz. 9:00 - 13:00
tel. kom: 789 441 948; 789 441 947
tel. stac.: 68 328 32 70
tel. cudzoziemcy: 789 441 947

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Studiuj w Zielonej Górze

Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Wydział Fizyki i Astronomii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Collegium Medicum
 • Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi