Jakiego kierunku studiów szukasz?

Żywienie człowieka i dietoterapia

Dietetyka, towaroznawstwo, przedsiębiorczość - tak najprościej można podsumować kierunek Żywienie człowieka i dietoterapia. Jego absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego lub współpracy z branżą wellness i fitness. Możliwe jest także podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności oraz kontroli obrotu żywnością.

Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk żywieniowych w połączeniu z naukami technologicznymi, technicznymi oraz ekonomicznymi umożliwiają wszechstronny rozwój i szerszą możliwość wyboru dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

Dla kogo studia na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

Żywienie człowieka i dietoterapia to odpowiedni kierunek dla osób, które chcą poszerzać swoją świadomość dotyczącą zdrowia i odpowiedzialnej diety, a przy okazji mają w sobie chęć pomocy innym. Kandydat na studia powinien lubić i dobrze sobie radzić z przedmiotami ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

Wybrane przedmioty na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia:

 • standaryzacja i jakość produktów spożywczych
 • ogólna technologia żywności
 • podstawy ekonomii
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • fizyka
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • podstawy żywienia człowieka
 • podstawy technologii surowców zwierzęcych
 • informatyka
 • nowe rodzaje żywności
 • związki biologiczne czynne w żywności
 • transport i przechowywanie żywności w żywieniu zbiorowym
 • technologie i metody przechowywania żywności
 • dietoprofilaktyka
 • podstawy treningu personalnego
 • żywienie zbiorowe
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • ekologia i ochrona środowiska
 • poradnictwo żywieniowe
 • biochemia
 • marketing w przemyśle żywieniowym
 • mikrobiologia żywności
 • statystyka
 • towaroznawstwo.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

Przedmiotami punktowanymi podczas kwalifikacji na studia z żywienia człowieka i dietoterapii są matematyka, język obcy, język polski oraz – do wyboru – biologia lub chemia.

Perspektywy pracy po kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych oraz zakładach przetwórstwa spożywczego. Wyraźnie profilowane wykształcenie techniczne z gruntownym praktycznym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menadżerskim ułatwia zatrudnienie lub tworzenie własnych firm przez absolwentów w branży doradztwa żywieniowego, żywienia zbiorowego czy edukacji żywieniowej.

Opinie o kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

„Wybrałam ten kierunek, bo uważam, że doradztwo dietetyczne jest przyszłościowe. Coraz więcej osób z mojego kręgu interesuje się tymi zagadnieniami i poszukuje odpowiedniej pomocy specjalisty”.Kasandra, 21 lat, Zielona Góra

Kierunki pokrewne do kierunku żywienie człowieka i dietoterapia

Jakie uczelnie oferują kierunek żywienie człowieka i dietoterapia

W których miastach można studiować kierunek żywienie człowieka i dietoterapia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu