Jakiego kierunku studiów szukasz?

Żywienie człowieka i dietetyka

Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka mają na celu wykształcenie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem.

Absolwent tego kierunku ma posiadać umiejętności, pozwalające realizować indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia, związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwa w tym zakresie.

Studia na żywieniu człowieka i dietetyce mają wykształcić specjalistę, potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w działaniach praktycznych oraz edukacji grupowej i indywidualnej, w zdrowiu i chorobie.

Program studiów obejmuje naukę przedmiotów przygotowujący teoretycznie i praktycznie do: planowania racjonalnego żywienia opracowania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

Dla kogo studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku żywienie człowieka i dietetyka

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku żywienie człowieka i dietetyka

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku żywienie człowieka i dietetyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku żywienie człowieka i dietetyka

Jakie uczelnie oferują kierunek żywienie człowieka i dietetyka

W których miastach można studiować kierunek żywienie człowieka i dietetyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie