Szczegółowy opis uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu łączy prawie 60-letnią tradycję z nowoczesnością. To dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, lider działań innowacyjnych. Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji, ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. O wielu absolwentów wrocławskiej uczelni zabiegają pracodawcy.

Oferujemy:

 • studia w języku polskim i angielskim
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych
 • możliwość pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych
 • e-learning czyli kształcenie na odległość
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria
 • nowoczesne obiekty sportowe, także krytą pływalnię
 • wyróżniane w rankingach akademiki
 • wysokie stypendia rektorskie i socjalne

Szczycimy się:

 • międzynarodowymi certyfikatami jakości
 • nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazczości
 • projektami badawczymi finansowanymi ze środków europejskich
 • współpracą z ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach
 • stacją permanentnych obserwacji satelitarnych
 • rolą lidera w klimatycznym KIC (Knowledge and Innovation Community)
 • statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych

Inicjujemy:

 • porozumienia środowiskowe i integrację uczelni
 • współpracę z biznesem w ramach konsorcjów i klastrów
 • działania na rzecz środowiska i regionu
 • projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt

Nasi Absolwenci:

 • są cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
 • stają się liderami lokalnych środowisk
 • robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce

Dołącz do nas, odwiedź stronę internetową: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/
Oferta edukacyjna

Studia stacjonarne I stopnia

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Studia niestacjonarne I stopnia

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny


Studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt


Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny


Studia niestacjonarne II stopnia

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny


Studia jednolite magisterskie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej


SPECJALNOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Veterinary Medicine
Master in Landscape architecture - studia polsko-chińskie
Master in Horticulture - studia polsko-chińskie
Master in Animal husbandry - studia polsko-chińskie

Życie studenckie

Nie jesteś z Wrocławia? Nie wiesz, gdzie zamieszkać na czas studiów?

Oferujemy akademiki – najlepsze we Wrocławiu! Dowiedz się także więcej o stypendiach.


Wrocław należy do największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Wybierając studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, można uczestniczyć w życiu jednego z najdynamiczniej rozwijającego się miasta w Polsce.

Na studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czekają także nowoczesne obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią oraz domy studenckie o najwyższym standardzie. Akademiki Uniwersytetu Przyrodniczego wielokrotnie zdobywały wysokie miejsca w rankingach domów studenckich polskich uczelni. Wielkim atutem akademików Uniwersytetu Przyrodniczego jest ich położenie.

Cztery z nich, domy studenckie: Centaur, Labirynt, Talizman oraz Zodiak usytuowane są w centrum miasta w okolicach pl. Grunwaldzkiego. Domy studenckie Arka oraz Raj zajmują zielone tereny najpiękniejszej dzielnicy Wrocławia – Biskupina. Nazwa tego ostatniego została nadana przez samych jego mieszkańców. Dlaczego Raj? Bo jest tu jak w raju.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oprócz komfortowych akademików oferuje również swoim studentom pomoc materialną. Najlepsi studenci mogą liczyć na stypendium. Kryterium przyznawania tego stypendium to nie tylko średnia ocen. Bierze się pod uwagę także aktywność naukową studenta, taką jak: zrealizowanie własnego projektu naukowego, wystąpienie na konferencji, opublikowanie artykułu naukowego itp.

Na wsparcie materialne mogą liczyć również studenci, którzy osiągają wybitne wyniki sportowe i artystyczne, w tym we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość takiego stypendium to nawet 900 zł miesięcznie.

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej uczelnia oferuje stypendia socjalne i zapomogi. Dla studentów niepełnosprawnych przewidziane jest stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, którego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Nasi absolwenci

Sportowcy, pasjonaci jazdy konnej czy zwierząt egzotycznych - to tylko niektóre z pasji naszych absolwentów.

Poznaj Safoura Reza, Danyila Kachurovskyi, Michaela Somtochukwu Anosike, a także Blankę, Tomka i Pawła.


Może i ty napiszesz z nami swoją historię?


Dopisz swoją historię. Zrealizuj swoje pasje.

Pomożemy w tym – uzdolniony dostanie stypendium, sportowiec indywidualny tok studiów, wyważymy z tobą każde drzwi, pomożemy zorganizować każdą z inicjatyw, nawet będziemy szukać igły w stogu siana, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie zwlekaj, bo my naprawdę czekamy na ludzi, którzy mają pasje.

Skontaktuj się z nami

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25

tel. (0048) 71 32 01 075, (0048) 71 32 01 045

rekrutacja@upwr.edu.pl


Foreigners

tel. (0048) 71 32 01 045

admission@upwr.edu.pl


Znajdź nas, dołącz :-)

Facebook - https://www.facebook.com/UPrekrutacja

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCOOADCsRxRCTd__Ma...

Twitter - https://twitter.com/UPWroclaw

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja