Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dietetyka i ekologiczna żywność

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność oferują dwie specjalności:

 • DIETETYKA KLINICZNA
 • EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ I DIETETYKA

Kończąc studia, absolwent posiada zaawansowaną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu dyplomowanego dietetyka, rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia, przestrzega praw konsumenta i pacjenta oraz potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami dla ich dobra. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii żywienia, toksykologii żywności, immunologii, psychologii społecznej, demografii i epidemiologii żywienia. Zna regulacje prawne i ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe oraz posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie europejskich programów walki z otyłością i chorobami dietozależnymi.

Absolwent jest specjalistą w zakresie planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w zależności od wieku, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego konsumenta i pacjenta. Zna rolę ziół i bioaktywnych składników żywności, potrafi dobrać prawidłowo produkty spożywcze i preparaty dietetyczne oraz technologie przygotowania potraw. Jest specjalistą w zakresie profilaktyki i wdrażania leczenia dietetycznego w chorobach przewodu pokarmowego, układu krążenia, chorobach metabolicznych, alergicznych i dermatologicznych a także chorobach nerek, wątroby i trzustki oraz chorobach nowotworowych. Absolwent potrafi diagnozować żywieniowe i psychologiczne czynniki oraz mechanizmy sprzyjające zaburzeniom odżywiania i wykorzystać swoją wiedzę w edukacji i poradnictwie żywieniowym.

Absolwent jest przygotowany do kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami odpowiednich systemów jakości, podejmowania działań w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska i dietoprofilaktyki chorób niezakaźnych. Absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w celu uaktualniania umiejętności i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi, prowadzenia badań w zakresie żywności i żywienia oraz kierowania zespołem badawczym czy terapeutycznym.

Dla kogo studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

To propozycja dla tych, którzy interesują się zdrowym odżywianiem, a w przyszłości zawodowej planują pracę jako dietetycy.

Program kształcenia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

W programie studiów przewidziano następujące zagadnienia;

A. Przedmioty podstawowe

 • Psychologia Kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Patofizjologia
 • Zdrowie Publiczne
 • Demografia i epidemiologia żywienia
 • Immunologia
 • Zarządzanie jakością i marketing
 • Metodologia badań
 • Ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe
 • Filozofia
 • Fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywności
 • Diagnostyka laboratoryjna

B. Przedmioty kierunkowe

 • Dietoprofilaktyka chorób żywieniowych i żywieniowo zależnych
 • Dietoprofilaktyka chorób niezakaźnych
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 • Fizjologia żywienia człowieka
 • Polityka żywieniowa
 • Żywienie kliniczne I
 • Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
 • Przemysłowa produkcja żywności i potraw
 • Towaroznawstwo żywności
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Przchowalnictwo żywności
 • Język angielski
 • Zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach
 • Fizjologia człowieka i żywienie w sporcie
 • Toksykologia żywności
 • Diety niekonwencjonalne
 • WF
 • Aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia

C. Grupa przedmiotów obieralnych

SPECJALNOŚĆ I : DIETETYKA KLINICZNA

 • Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego
 • Żywienie w chorobach wątroby i trzustki
 • Żywienie w chorobach metabolicznych
 • Żywienie w chorobach alergicznych i dermatologicznych
 • Żywienie w chorobach układu krążenia
 • Żywienie w chorobach onkologicznych
 • Żywienie w chorobach nerek
 • Żywienie w chorobach rzadkich i genetycznych
 • Genetyka w żywieniu i żywności
 • Preparaty dietetyczne i ich technologia
 • Nutrigenomika
 • Seminarium – żywność, technologia, jakość a zdrowie
 • Metody statystyczne w żywieniu
 • PRACA MAGISTERSKA 1

C. Grupa przedmiotów obieralnych

SPECJALNOŚĆ II: EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ I DIETETYKA

 • Preparaty dietetyczne i ich technologia
 • Podstawy ekologii
 • Skażenie żywności
 • Nutrigenomika
 • Seminarium – żywność, technologia, jakość a zdrowie
 • Metody statystyczne w żywieniu
 • Ekologiczna żywność
 • Zioła w dietetyce. używki i przyprawy
 • Enologia (produkcja wina)
 • Prozdrowotne cechy żywności roślinnej
 • PRACA MAGISTERSKA 2

D: Praktyka zawodowa

 • Praktyka w poradni dietetycznej
 • Praktyka w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i niemowlęcej
 • Praktyka w żłobku i przedszkolu
 • Praktyka w szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia
 • Praktyka w Domu opieki społecznej
 • Praktyka w stacji epidemiologicznej

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach dietetyka, technologia żywności lub pokrewnych.

Perspektywy pracy po kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Potencjalne miejsca zatrudnienia to:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • organizacje konsumenckie,
 • placówki sportowe i turystyczno – rekreacyjne,
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe.

Opinie o kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Studia są odpowiedzią na coraz większe oczekiwania odnośnie jakości spożywanych produktów, ich pochodzenia, ekologicznej produkcji .

Kierunki pokrewne do kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Jakie uczelnie oferują kierunek dietetyka i ekologiczna żywność

W których miastach można studiować kierunek dietetyka i ekologiczna żywność

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie