Jakiego kierunku studiów szukasz?

Żywienie zwierząt

Studia na kierunku Żywienie zwierząt wyposażają studenta w wiedzę z zakresu pokrywania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych. Studenci zdobywają również przygotowanie do efektywnego bilansowania składu pasz, poznają technologie ich wytwarzania i zastosowania zróżnicowanych systemów w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej. Studia na tym kierunku są odpowiedzią na potrzeby kadrowe rynku rolnego, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej. Studia mają przygotować nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie, temu służą praktyki i staże odbywane przede wszystkim w wytwórniach pasz.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku żywienie zwierząt

Studia na tym kierunku to propozycja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach Zootechnika lub Rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, pragnących kontynuować kształcenia w obszarze nauk rolniczych.

Program kształcenia na kierunku żywienie zwierząt

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • anatomia, histologia i regulacja czynności układu pokarmowego
 • bromatologia z elementami toksykologii
 • mikrobiologia przewodu pokarmowego
 • specjalistyczna analityka chemiczna pasz
 • metody optymalizacyjne w bilansowaniu mieszanek paszowych
 • profilaktyka chorób metabolicznych
 • diagnostyka statusu metabolicznego
 • żywienie zwierząt hodowlanych
 • prawo w hodowli zwierząt
 • proekologiczne metody chowu zwierząt
 • kierowanie przedsiębiorstwem
 • marketing i organizacja przedsiębiorstw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku żywienie zwierząt

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • średnią z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz oceny końcowej ocena na dyplomie,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne dostępne są na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku żywienie zwierząt

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • wytwórniach pasz oraz premiksów paszowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją dodatków paszowych,
 • przedsiębiorstwach rolnych,
 • ośrodkach doradczych oraz instytucjach naukowo-badawczych.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalność doradczej i eksperckiej.

Opinie o kierunku żywienie zwierząt

Kierunki pokrewne do kierunku żywienie zwierząt

Jakie uczelnie oferują kierunek żywienie zwierząt

W których miastach można studiować kierunek żywienie zwierząt

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności
​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – medycyna roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – medycyna roślin
​Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) - kierunek architektura krajobrazu
​Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) - kierunek architektura krajobrazu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie