Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Studia na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie mają pozwolić na kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni, itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu.

Do wyboru są specjalności:

  • chów zwierząt amatorskich i towarzyszących
  • zwierzęta w ogrodach zoologicznych.

Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Absolwenci będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych.

Uzyskana w trakcie studiów Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie wiedza, umiejętności i postawy społeczne pozwolą na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych oraz konkursów.

Dla kogo studia na kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Jakie uczelnie oferują kierunek ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

W których miastach można studiować kierunek ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Komentarze (1)

Jakto
Na stronie nie ma tego kierunku...
12.05.2020

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie