Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zoopsychologia z animaloterapią

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią przygotowują do pracy ze zwierzętami.

Obejmują zagadnienia dotyczące zachowań różnych gatunków zwierząt, ich obsługi oraz zasad pielęgnacji.

Przybliżają wiedzę na temat przeprowadzania szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia codziennego, a także wspomagających terapię osób o różnym spektrum niepełnosprawności.

Kończąc studia absolwent będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne niezbędne do wykorzystania terapii z udziałem zwierząt podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych z osobami zdrowymi i z niepełnosprawnością, zgodnych ze standardami animaloterapii.

Studia realizowane są na poziomie inżynierskim.

Dla kogo studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Kierunek przewidziany jest dla osób lubiących zwierzęta, potrafiących nawiązać z nimi dobry kontakt, wrażliwych.

Jednocześnie charakter przyszłej pracy, prowadzenie terapii z udziałem zwierząt, wymaga cierpliwości, empatii.

Program kształcenia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku zoopsychologia i animaloterapia:

 • genetyka zwierząt
 • mikrobiologia
 • podstawy psychologii
 • zoologia z ekologią
 • podstawy pedagogiki
 • anatomia zwierząt
 • użytkowanie i zachowanie koni
 • diagnostyka pedagogiczna
 • genetyka behawioralna
 • opieka weterynaryjna
 • użytkowanie i zachowanie psów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Rekrutacja na zoopsychologię z animaloterapią odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia,
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Wyżej punktowane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Absolwent, który ukończył studia na zoopsychologii z animaloterapią jest gotowy do podjęcia pracy jako:

 • administrator hoteli dla zwierząt, schronisk oraz profesjonalnych hodowli zwierząt towarzyszących i gospodarskich
 • pracownik podmiotów gospodarczych i organizacji zajmujących się problemami dobrostanu i profilaktyki weterynaryjnej
 • pracownik w gabinecie weterynaryjnym, klinice dla zwierząt.

Opinie o kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Znaczenie zwierząt w terapii osób niepełnosprawnych fizycznie czy z deficytami emocjonalnymi jest ogromne.

Wymaga to specjalistycznej wiedzy na temat predyspozycji określonych gatunków do pracy z ludźmi, przeprowadzenia szkoleń tych zwierząt.

Kierunek zoopsychologia z animaloterapią przygotowuje takich specjalistów.

To studia unikatowe, realizowane w jednej tylko uczelni.

Kierunki pokrewne do kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Jakie uczelnie oferują kierunek zoopsychologia z animaloterapią

W których miastach można studiować kierunek zoopsychologia z animaloterapią

Komentarze (1)

Ada
Bardzo ciekawe studia, coraz bardziej popularna metoda terapii.
11.10.2019

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu