Jakiego artykułu szukasz?

​Weterynaria w Toruniu

Weterynaria to sposób na życie. To studia oparte na pasji do zwierząt. To wreszcie elitarna, bo oferowana przez wybrane tylko uczelnie, ścieżka kształcenia zawodowego.

​Weterynaria w Toruniu

Weterynaria - studia

Studia na weterynarii w Toruniu trwają 5,5 roku, realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Dla kandydatów na pierwszy rok studiów przewidzianych jest 60 miejsc.

Czym zajmuje się weterynarz?

Kluczowym zadaniem specjalisty w tej dziedzinie jest leczenie zwierząt, wykonywanie zabiegów, wydawanie orzeczeń czy recept na leki, udzielanie porad związanych z pielęgnacją, profilaktyka zdrowotna. Lekarz weterynarz sprawuje też nadzór sanitarno-weterynaryjny oraz przeprowadza badania laboratoryjne.

Studia weterynaryjne w Toruniu

Weterynaria to studia elitarne przede wszystkim dlatego, że oferują je nieliczne ośrodki edukacyjne. Jednym z nich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, utworzone przez trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Weterynaria - rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z biologii i chemii, zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz język obcy w części pisemnej. Konkurencja jest niemała, o jeden indeks walczyło ponad 5 kandydatów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Weterynarię w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia weterynaryjne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Weterynaria - przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziane są wykłady, ćwiczenia, laboratoria.

Wybrane przedmioty obowiązkowe, które zaliczają studenci to: biologia, biochemia, biofizyka, histologia i embriologia, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, epidemiologia weterynaryjna, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, ochrona środowiska, weterynaria sądowa, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, dietetyka weterynaryjna, diagnostyka obrazowa, chirurgia ogólna i anestezjologia, choroby zwierząt gospodarskich, choroby psów i kotów, choroby koni i wiele innych, również zajęć fakultatywnych.

Weterynaria - specjalizacje

Studenci odbywają staże kliniczne z zakresu chorób zwierząt gospodarskich, chorób koni, psów, kotów, ptaków, a także praktyki kliniczne, hodowlane oraz organizowane w inspektoracie weterynarii.

Po odbyciu stażu absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w zawodzie. Po 2 latach pracy i ukończeniu szkolenia, lekarze weterynarii mogą przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego. Dziedziny specjalizacyjne do wyboru:

 • choroby przeżuwaczy
 • choroby koni
 • choroby trzody chlewnej
 • choroby psów i kotów
 • choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • choroby zwierząt futerkowych
 • użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • choroby ryb
 • choroby owadów użytkowych
 • choroby zwierząt nieudomowionych
 • rozród zwierząt
 • chirurgia weterynaryjna
 • radiologia weterynaryjna
 • prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • epizootiologia i administracja weterynaryjna.

Praca po weterynarii

Wykształcenie zdobyte w trakcie studiów pozwala na podjęcie pracy klinicznej w:

 • lecznicach weterynaryjnych,
 • organach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,
 • rzeźniach,
 • ubojniach,
 • zakładach przemysłu mięsnego,
 • ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt,
 • przemyśle farmaceutycznym i bioweterynaryjnym.

Ile zarabia weterynarz?

Mediana zarobków weterynarzy to nieco ponad 4200 zł brutto. 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia powyżej 5300 zł brutto. Tyle statystyki.

Weterynarz posiadający własny gabinet może zarobić 10 000 zł brutto.

Czy warto studiować Weterynarię?

Jeśli marzeniem jest wykonywanie w przyszłości zawodu weterynarza - te studia to konieczność. Ich ukończenie jest warunkiem uzyskania uprawnień do zawodu. Z pewnością zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny nie maleje. Większa świadomość społeczeństwa powoduje, że częściej korzystamy z porad i pomocy weterynarzy w odniesieniu do zwierząt domowych.

W trakcie kształcenia na toruńskiej Weterynarii studenci będą mieli możliwość współpracy z hodowcami z regionu, korzystania z nowoczesnego wyposażenia pracowni, prowadzenia badań ważnych dla ochrony zdrowia publicznego.


Weterynaria - opinie

Przyszły weterynarz to osoba, przed którą trudne, długie studia medyczne. Zaliczenie wybranych przedmiotów będzie wymagało przyswojenia ogromnych partii materiału – systematyczność, wytrwałość i pracowitość będą w cenie. O pozytywnym stosunku do zwierząt nie ma potrzeby wspominać. Natomiast tężyzna fizyczna przyda się nie tylko przy pracy ze zwierzętami hodowlanymi – zbadanie owczarka, berneńczyka czy doga to nie to samo, co postawienie diagnozy u królika czy chomika.

***

Zobacz inne kierunki związane z hodowlą zwierząt czy opieką nad nimi.:

Analityka weterynaryjna

Behawiorystyka zwierząt

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Inspekcja weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Etologia i psychologia zwierząt

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Psychologia i biologia zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Stosowana psychologia zwierząt

Zootechnika

Szukasz innych studiów biologiczno-przyrodniczych?

Sprawdź opisy kierunków biologiczno-przyrodniczych.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie