Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

Jeśli chcesz zostać nauczycielem wczesnej edukacji, pracować w przyszłości w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej, musisz zdobyć dyplom na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Takie studia oferuje kilka uczelni w Toruniu. Poznaj ofertę kształcenia, program nauczania. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja na studia.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia w Toruniu

Studenci poznają zagadnienia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii, w tym psychologii rozwojowej dziecka.

Uczą się rozpoznawać potrzeby edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz jego cechy rozwojowe w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego.

Poznają metody wspomagania rozwoju dziecka, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem.

Kierunek realizowany jest w formie studiów jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat.

Na czym polega praca nauczyciela wczesnej edukacji?

Rola nauczyciela na tym etapie edukacji jest ogromna, ma on silny wpływ na rozwój dzieci na początku procesu kształcenia.

Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, które są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dzieci. Uczy dzieci podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie, liczenie, rysowanie oraz rozwija ich zdolności poznawcze, społeczne i emocjonalne poprzez różnorodne formy aktywności.

Organizuje przestrzeń dydaktyczną oraz dostarcza odpowiednie materiały i zabawki, które wspierają rozwój różnych umiejętności.

Nauczyciel śledzi postępy rozwojowe dzieci, prowadzi dokumentację ich osiągnięć oraz ocenia ich postępy w nauce. Dokonuje obserwacji i ewaluacji, aby dostosować plany nauczania do aktualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Pełni rolę zarówno nauczyciela, jak i opiekuna, wychowawcy, mentora.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty na studiach

W programie studiów znajdą się przedmioty z grupy przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, organizacji pracy przedszkola i szkoły, wspierania rozwoju dzieci, kultury języka, podstaw dydaktyki, metodyki poszczególnych typów edukacji.

Przykładowo realizowane będą kursy: podstawy pedagogiki, biomedyczne podstawy rozwoju, techniki efektywnego uczenia się, psychologia rozwoju dziecka, współczesne badania nad dzieciństwem, pedagogika zabawy, komunikacja interpersonalna, emisja głosu, projekty czytelnicze, pedagogika specjalna, alternatywy we wczesnej edukacji, taniec i choreografia, drama i teatr, logorytmika, dojrzałość i gotowość szkolna, diagnoza i obserwacja dziecka, edukacja włączająca, terapia pedagogiczna.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – rekrutacja

Nabór na Uniwersytet Mikołaja Kopernika odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne rekrutują według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – praca po studiach

Absolwent kierunku przygotowany jest do pracy jako:

 • nauczyciel w przedszkolu
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej
 • wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • animator w klubach malucha
 • opiekun w żłobkach.

Zarobki po Pedagogice

Minimalne zarobki nauczyciela dyplomowanego wynoszą blisko 6000 zł brutto, nauczyciela mianowanego – nieco ponad 5000 zł brutto, nauczyciela początkującego - nieco ponad 4900 zł brutto.

Czy warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Toruniu?

To jedyne studia, których ukończenie uprawnia do pracy nauczyciela w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej.

Przyszła praca będzie niewątpliwie wymagająca, odpowiedzialna, ale też wdzięczna, przynosząca wiele satysfakcji.

Zajęcia w toku studiów na UMK mają w większości charakter warsztatowy i ćwiczeniowy, studenci zdobywają przydatne w zawodzie umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne, dyskutują, pracują zespołowo, rozwiązują problemy w sposób twórczy, są kreatywni. Kształcenie na uczelni powiązane jest z systematyczną praktyką – z zajęciami terenowymi w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – opinie

Dowiedz się więcej o studiach realizowanych w jednej z toruńskich uczelni:

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z obszaru pedagogiki:

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika resocjalizacyjna

Arteterapia – terapia artystyczna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Muzykoterapia

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Sprawdź kierunki pedagogiczne

Poznaj studia pedagogiczne

Jakie uczelnie w Toruniu oferują kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie inne kierunki oferowane są w Toruniu

a
administracja administracyjno-ekonomiczne studia analityka medyczna analiza danych archeologia architektura informacji architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją astronomia audiofonologia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologia sądowa biotechnologia biotechnologia medyczna
c
chemia chemia i technologia żywności chemia kosmetyczna chemia kryminalistyczna chemia medyczna chemistry cognitive science
d
design diagnostyka molekularna dietetyka doradztwo podatkowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics ekonomia elektroradiologia etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia polska filologia polska jako obca filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geografia geografia i kształtowanie środowiska geoinformacja środowiskowa global change biology gospodarka cyfrowa gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i geozarządzanie grafika
h
historia historia sztuki
i
informatyka informatyka medialna informatyka stosowana informatyka w biznesie international politics and diplomacy
j
japonistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacja i psychologia w biznesie konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia krytyka artystyczna kulturoznawstwo
l
lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana logistyka lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management matematyka matematyka i ekonomia matematyka stosowana medioznawstwo międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
n
nauki o rodzinie
o
ochrona dóbr kultury optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia
r
ratownictwo medyczne
s
socjologia sport i wellness stosunki międzynarodowe studia skandynawsko-bałtyckie sztuka mediów i edukacja wizualna
t
teologia terapia zajęciowa turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i sport
z
zarządzanie zarządzanie i przywództwo zdrowie publiczne
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku