Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wychowanie fizyczne i sport

Kierunek wychowanie fizyczne i sport to studia II stopnia.

Stanowi propozycję skierowaną głównie do kandydatów czynnie uprawiających w przeszłości lub/i obecnie sport. Program studiów daje możliwość uzyskania co najmniej dwóch kompetencji i kwalifikacji zawodowych, np. tytułu trenera przygotowania motorycznego i nauczyciela wychowania fizycznego.

Opisywane studia to jedyny kierunek o charakterze sportowym i edukacyjnym (połączenie pedagogiki z naukami o kulturze fizycznej) realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym zagadnienia sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

Dla kogo studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport

To kierunek dla osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów kierunku sport i wellness na UMK w Toruniu.

Program kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne i sport

Przedmioty wykładane w ramach wychowania fizycznego i sportu:

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • historia kultury fizycznej i olimpizm
 • pedagogika
 • podstawy dydaktyki
 • psychologia
 • sport do wyboru
 • teoria i metodyka gimnastyki
 • teoria wychowania fizycznego i sportu.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wychowanie fizyczne i sport

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i sport muszą umieć pływać przynajmniej jednym stylem pływackim na dystansie 50 metrów.

Ponadto kandydaci muszą złożyć następujące oświadczenia:

 • oświadczenie o zdolności przepłynięcia 50 m dowolnym stylem
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do podejmowania wysiłku fizycznego
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w basenie pływackim.
Perspektywy pracy po kierunku wychowanie fizyczne i sport

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne i sport będą mogli podjąć pracę jako:

 • nauczyciele wychowania fizycznego w placówkach oświatowych (szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach policealnych, szkołach wyższych, placówkach dokształcania i doskonalenia zawodowego itd.)
 • wychowawcy wypoczynku na obozach i koloniach
 • trenerzy przygotowania motorycznego w klubach sportowych i fitness klubach
 • trenerzy odnowy biologicznej w fitness klubach, klubach sportowych, ośrodkach wellness i SPA.
Opinie o kierunku wychowanie fizyczne i sport

„Poszłam na ten kierunek, bo mój wuefista katował nas ciągle siatkówką… Chcę być lepszą nauczycielką i mam nadzieję że to osiągnę. Ciekawe czy doczekamy czasów kiedy w Polsce w ramach lekcji WF będzie można bez problemów wyjść z klasą na basen”.

Karolina, 24 lata, Otłoczyn

Kierunki pokrewne do kierunku wychowanie fizyczne i sport
Jakie uczelnie oferują kierunek wychowanie fizyczne i sport
W których miastach można studiować kierunek wychowanie fizyczne i sport
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie