Jakiego kierunku studiów szukasz?

Diagnostyka sportowa

Jest nastawiony na indywidualizację treningów, wykorzystanie wiedzy naukowej dotyczącej nauk o kulturze fizycznej do codziennej pracy sztabów treningowych w różnych dyscyplinach sportowych.

Studenci będą mieli okazję do udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznej i nowoczesnej placówce badawczej Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców.

Podczas studiów studenci nabywają kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtują umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych.

W trakcie studiów na kierunku Diagnostyka sportowa nauczysz się obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu szkolenia sportowego.

Poznasz nowoczesny warsztat pracy laboratoryjnej wykorzystywanej w procesie szkolenia sportowego, w tym badań opartych na technikach biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, kinezjologii. Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, praktykujących trenerów klubów ligowych, reprezentacji narodowych zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych. Poznasz współczesne formy i metody kształtowania sprawności funkcjonalnej, przygotowania motorycznego oraz metody wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

Nabędziesz wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia testów fizjologicznych oraz współtowarzyszących im testów biochemicznych stosownych w ocenie wydolności fizycznej zawodników.

Dla kogo studia na kierunku diagnostyka sportowa

Studia na Diagnostyce sportowej to propozycja dla osób, dla których sport jest ważnym aspektem życia. Chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie podnoszenia wydajności sportowców, prowadzenia analiz służących poprawie procesu szkoleniowego.

Przydatne będą predyspozycje badawcze, zacięcie naukowe, umiejętności analityczne.

Program kształcenia na kierunku diagnostyka sportowa

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • teoria i metodyka sportów indywidualnych i zespołowych
 • psychologiczne aspekty sportu
 • biochemia wysiłku fizycznego z elementami bioenergetyki
 • metody instrumentalne w diagnostyce sportowej
 • elementy odnowy biologicznej i współczesnej rehabilitacji w sporcie
 • podstawy treningu motorycznego w sportach indywidualnych i zespołowych
 • suplementacja w praktyce sportowej
 • metody diagnostyki molekularnej w sporcie
 • kontrola motoryczna
 • diagnostyka sensomotoryczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku diagnostyka sportowa

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • wos.

Perspektywy pracy po kierunku diagnostyka sportowa

Absolwenci diagnostyki sportowej mogą pracować w:

 • klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
 • ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
 • placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe itp.
 • laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej (ang. sport science).

Opinie o kierunku diagnostyka sportowa

Kierunek Diagnostyka sportowa odpowiada na zapotrzebowanie współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego.


Kierunki pokrewne do kierunku diagnostyka sportowa

Jakie uczelnie oferują kierunek diagnostyka sportowa

W których miastach można studiować kierunek diagnostyka sportowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie