Jakiego kierunku studiów szukasz?

Systemy diagnostyczne w medycynie

Systemy diagnostyczne w medycynie to kierunek studiów, który został przygotowany z myślą o osobach chcących w przyszłości pracować w laboratoriach diagnostycznych oraz służbie zdrowia.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak:

 • obrazowanie medyczne wykonywane przy pomocy technik pomiarowych,
 • zasady działania aparatury medycznej,
 • nowoczesna aparatura medyczna i pomiarowa oraz systemy diagnostyczne,
 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • interpretacja analiz statystycznych wykorzystanych w naukach biomedycznych,
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywania informacji,
 • analiza sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych.
Absolwent kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie zdobędzie m.in umiejętności:
 • znajomość podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;
 • umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;
 • umiejętność przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych;
 • znajomość podstaw analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych.
Możliwości zatrudnienia po kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie:
 • szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa;
 • jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych;
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne aparatury i urządzeń medycznych;
 • instytuty naukowo-badawcze i konsultingowe;
 • jednostki obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń medycznych.


Dla kogo studia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku systemy diagnostyczne w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku systemy diagnostyczne w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku systemy diagnostyczne w medycynie
Jakie uczelnie oferują kierunek systemy diagnostyczne w medycynie
W których miastach można studiować kierunek systemy diagnostyczne w medycynie
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie