Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski jest największą w Polsce południowo-wschodniej uczelnią, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie.

Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi i społecznymi, jak i ci, którzy chcieliby zetknąć się z najnowocześniejszą aparaturą w laboratoriach z dziedziny nauk przyrodniczych jak fizyka, biotechnologia czy nanotechnologia.

Uniwersytet Rzeszowski w liczbach:

 • 20 tys. studentów
 • 42 kierunki studiów
 • 12 wydziałów
 • 1300 pracowników naukowych
 • ponad 200 uczelni partnerskich z całego świata
 • ponad 200 studentów cudzoziemców

W skali Europy, w Rzeszowie studiuje najwięcej studentów w proporcji na jednego mieszkańca! Koszty utrzymania w naszym mieście nie są wysokie, dlatego warto brać to pod uwagę wybierając miejsce studiowania.

Uniwersytet Rzeszowski dysponuje ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym, a także utytułowaną kadrą profesorską. Nasza uczelnia ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii i archeologii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, archeologia, agronomia, biologia, nauki o zdrowiu.


Centra Naukowe UR są bez wątpienia wizytówką regionu. W laboratoriach uniwersyteckich m. in. bada się i monitoruje środowisko, poszukując jednocześnie alternatywnych źródeł energii, wśród nich - bardziej wydajnych baterii słonecznych; prowadzone są poszukiwania nowych materiałów - nanokompozytów dla pokryć ochronnych, które mogą być wykorzystane np. do manipulatorów chirurgicznych.

W planach jest również wytwarzanie elementów obwodów do komputerów kwantowych. Daje to naukowcom niezwykłe możliwości badawcze, ale przede wszystkim pozwala młodzieży z tej części Europy w szerokim zakresie realizować swoje pomysły naukowe czego owocem mają być patenty oraz współpraca wdrożeniowa w przemyśle.

Oferta edukacyjna URz

Wydział Biologiczno-Rolniczy
e-mail: dziek-br@ur.edu.pl

 • architektura krajobrazu
 • biologia
 • odnawialne źródła energii [1]
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka


Wydział Ekonomii
e-mail: rekrutacjawe@ur.edu.pl

 • ekonomia


Wydział Filologiczny
e-mail: dziefil@ur.edu.pl

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
e-mail: dzmatprz@ur.edu.pl

 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria [2]
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria materiałowa
 • matematyka
 • mechatronika
 • systemy diagnostyczne w medycynie [3]

Wydział Medyczny
e-mail: wmed@ur.edu.pl

 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • fizjoterapia
 • kierunek lekarski
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne


Wydział Pedagogiczny

e-mail: wydzped@ur.edu.pl

 • nauki o rodzinie
 • pedagogika


Wydział Muzyki

e-mail: wydzped@ur.edu.pl

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


Wydział Prawa i Administracji
e-mail: prawo@ur.edu.pl

 • administracja
 • europeistyka
 • prawo


Wydział Socjologiczno-Historyczny
e-mail: dziek-sh@ur.edu.pl

 • archeologia
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • muzeologia
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • filozofia
 • turystyka historyczna i kulturowa


Wydział Sztuki
e-mail: rekrutacja.ws@ur.edu.pl

 • sztuki wizualne
 • grafika


Wydział Wychowania Fizycznego
e-mail: wwft@ur.edu.pl

 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne


Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

e-mail: biotech@ur.edu.pl

 • biotechnologia

[1] Decyzję o uruchomieniu kierunku podejmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

[2] Decyzję o uruchomieniu kierunku podejmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

[3] Decyzję o uruchomieniu kierunku podejmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje na temat zasad przyjęć na studia znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce:

http://www.ur.edu.pl/rekrutacja


Życie studenckie

Uniwersytet Rzeszowski - największa Uczelnia publiczna na Podkarpaciu, ma wiele do zaoferowania młodym ludziom, którzy rozpoczynają tutaj studiowanie.

Uniwersytet Rzeszowski oferuje 42 kierunki, z pośród których każdy student z pewnością znajdzie coś dla siebie. Dla chcących rozszerzać swoje horyzonty funkcjonuje wiele Kół Naukowych, które oferują ciekawe zajęcia pozalekcyjne, konferencje czy konkursy międzyuczelniane.

Oprócz tego, działa studenckie Radio Feniks, dzięki któremu osoby z umiejętnościami dziennikarskimi mogą się rozwijać. Dla lubiących muzykę oferujemy zespół Resovia Saltans, Chór Uniwersytecki i zajęcia taneczne organizowane w ramach zajęć Wychowania Fizycznego.

Pasjonaci sportów mają możliwość dołączenia się do grup konkretnych dyscyplin, by móc doskonalić się w danej dziedzinie czy też po prostu spotykać się dla rozrywki.

Program Erasmus+ jest możliwością na studiowanie za granicą państwa, a program MOST umożliwia podjęcie studiów na innej polskiej uczelni.

Największą organizacją studencką działającą na Uniwersytecie Rzeszowskim jest Samorząd Studentów, który oferuje współpracę przy wszelkiego rodzaju wydarzeniach sportowych, kulturalnych czy też rozrywkowych.

Wybór Uniwersytetu Rzeszowskiego jest to szansa na rozwój, poznanie niesamowitych ludzi, nawiązanie przyjaźni na całe życie, poszerzenie swoich umiejętności na różnych płaszczyznach oraz wyuczenie się swojego wymarzonego zawodu.

Skontaktuj się z nami

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Etat czy własna firma - Biuro Karier Uniwersy...

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na spotkanie biznesowe poświęcone tematyce: „Etat czy własna…

Uniwersytet Rzeszowski - studia podyplomowe „...

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na studia podyplomowe „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Studia skierowane są do osób, które posiadają już kwalifikacje odpowiednie do…

Uniwersytet Rzeszowski i nowe Centrum Medyczn...

Przy Uniwersytecie Rzeszowskim powstanie centrum medyczne, na które przeznaczono 88 mln złotych. Będzie się tam mieścić Wydział Medyczny oraz 17…

Uniwersytet Rzeszowski, kierunki studiów, zas...

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia akademicka w Polsce południowo-wschodniej. Bogatą ofertę edukacyjną uczelni tworzą kierunki z wielu dziedzin nauki, prowadzone…

Lokalizacja