Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sport i wellness

Kenneth Goldsmith podczas wywiadu z Warholem zapytał go czy uprawia jakiś sport? Tenis, golf, pływanie? Warhol odpowiedział - Nie, ale odkurzam.

Powyższa parafraza idealnie opisuje życie sporej części społeczeństwa, jednakże kierunek Sport i wellness kierowany jest dla osób aktywnych i chcących zgłębiać wiedzę na temat sportu i rekreacji. Każdy student uzyska gruntowną wiedzę z zakresy fizjologii człowieka, wad postawy oraz sposobu jej korekcji, psychologii sportu oraz pozna wiele sposobów prawidłowego wykonywania ćwiczeń sportowych. Umiejętności te dają szerokie spectrum możliwości zdobyci dobrej pracy.

Absolwenci mają możliwość uzyskania co najmniej trzech kwalifikacji tj. tytułów:

 • Instruktor wellness i SPA
 • Instruktor z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych
 • Instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Trener personalny
 • Menadżer sportu i rekreacji
 • Animator czasu wolnego seniorów.

Dla kogo studia na kierunku sport i wellness

Jeżeli jesteś osobą aktywną, nieumiejącą leniwie wysiedzieć na kanapie patrząc jak inni pocą się na murawie bądź korcie i wyznajesz dewizę „w zdrowym ciele - zdrowy duch” to studia na kierunki sport i wellness są odpowiedzią na twoje potrzeby.

Idealny kandydat to osoba dynamiczna, otwarta, zdrowo uzależniona od aktywności fizycznej, ale także ciekawa funkcjonowania ludzkiego ciała i psychiki w trakcie wysiłku fizycznego.

Program kształcenia na kierunku sport i wellness

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku sport i wellness:

 • Sport i społeczeństwo
 • Edukacja zdrowotna
 • Fizjologia człowieka
 • Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka
 • Metodologia badań w kulturze fizycznej
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Psychopedagogiczne podstawy sportu
 • Sport i media
 • Fizjologia starzenia się
 • Wady postawy ciała
 • Metody i ćwiczenia stosowane w korygowaniu postawy ciała
 • Odżywianie w sporcie
 • Metody treningu sportowego
 • Finansowanie usług w kulturze fizycznej
 • Marketing w kulturze fizycznej
 • Zarządzanie talentami w organizacji sportowej
 • Neurobiologiczne podstawy niepełnosprawności
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych
 • Zarządzanie infrastrukturą sportową i rekreacyjną
 • Sporty mentalne
 • Zdrowie w wieku senioralnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sport i wellness

Konkurs świadectw uwzględnia przede wszystkim takie przedmioty jak:

 • język polski na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym
 • biologia/chemia/filozofia/fizyka/informatyka/matematyka/historia sztuki/wos/geografia na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym.

Należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku sport i wellness

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • Publicznych, samorządowych i niepublicznych ośrodkach sportu i rekreacji
 • Klubach fitness
 • Ośrodkach wellness i SPA
 • Ośrodkach odnowy biologicznej
 • Ośrodkach wypoczynkowych
 • Rekreacyjnych, prozdrowotnych i turystycznych klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Klubach seniora oraz instytucjach zajmujących się opieką nad seniorami.

Opinie o kierunku sport i wellness

Coraz zwiększa świadomość społeczeństwa na temat zdrowia fizycznego powoduje wzrost zapotrzebowania specjalistów w dziedzinie sportu i wellness. Fakt, iż ludzie spędzają obecnie dużo więcej czasu w pozycji siedzącej oraz cieszą się o wiele dłuższym życiem, stwarza wiele perspektyw dla osób chcących pomóc innym w zadbaniu o ich zdrowie. Powstają nowe kluby fitness i siłowanie, boiska typu „Orlik” gdzie każda osoba po kierunku sport i wellness znajdzie pracę idealną dla siebie.

Kierunki pokrewne do kierunku sport i wellness

Jakie uczelnie oferują kierunek sport i wellness

W których miastach można studiować kierunek sport i wellness

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie