Jakiego kierunku studiów szukasz?

Aktywność w procesie starzenia

Aktywność w procesie starzenia to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia posiadających dyplom licencjata w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, a także pedagogiki, psychologii, socjologii, nauki o zarządzaniu.

Studia na tym kierunku to odpowiedź na współczesne trendy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy. Istnieje pilna konieczność wykształcenia specjalistów zajmujących się promocją zdrowia osób starszych oraz poprawą jakości ich życia. Dbałość o zdrowie, odpowiednia dieta, poprawa sprawności fizycznej i umysłowej to warunek niezbędny do rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa.

Idealny kandydat to osoba, która lubi pomagać ludziom starszym, wykazuje empatię, zrozumienie, cierpliwość, jest tolerancyjny i życzliwy, twórczy i kreatywny, potrafi podejmować decyzje.

W ramach tego kierunku można wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych
 • Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych

Absolwent kierunku Aktywność w procesie starzenia będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykrycia, określenia i rozwiązywania problemu osoby starszej. Wiedza w zakresie medycyny, psychologii, pozwoli na wychwycenie i określenie problemu zdrowotnego. W zakresie socjologii, komunikacji interpersonalnej na wychwycenie problemu w sferze rodzinnej i społecznej. Wiedza specjalistyczna i umiejętności praktyczne pozwolą stosować działania promujące zdrowe starzenie, podejmować działania prewencyjne w celu poprawy i utrzymania jakości życia na jak najwyższym poziomie.

Gdzie praca po kierunku Aktywność w procesie starzenia?

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w centrach rekreacji, uzdrowiskach, ośrodkach SPA i hotelach, w klubach i stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej, w zakładach opieki społecznej, domach "spokojnej starości", hospicjach, ośrodkach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dla kogo studia na kierunku aktywność w procesie starzenia

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku aktywność w procesie starzenia

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku aktywność w procesie starzenia

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku aktywność w procesie starzenia

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku aktywność w procesie starzenia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku aktywność w procesie starzenia

Jakie uczelnie oferują kierunek aktywność w procesie starzenia

W których miastach można studiować kierunek aktywność w procesie starzenia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu