Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja opieki nad osobą starszą

Kierunek organizacja opieki nad osoba starszą odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom szybko starzejącego się społeczeństwa.

Jego celem jest kształcenie specjalistów z zakresu opieki nad starszymi, organizacji ich czasu wolnego oraz przestrzeni społecznej, jak również bezpośredniego wspierania w formie aktywizujących oddziaływań terapeutycznych (w systemie ciągłym oraz w tzw. domach pobytu dziennego).

Połączenie perspektywy humanistycznej, społecznej i medycznej pozwoli przygotować absolwentów do prowadzenia i koordynowania kompleksowej opieki pedagogicznej, duchowej, społecznej i medycznej nad osobami starszymi. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje umożliwią właściwe podejście zarówno do zdrowia fizycznego i niepełnosprawności, jak i potrzeb duchowych oraz społecznych osób powierzonych ich opiece.

Studia przygotowują do asystowania człowiekowi starszemu w życiu codziennym oraz udzielaniu wsparcia jego opiekunom w podejmowaniu wielorakich zadań, przez co uwzględniają oczekiwania społeczne i rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku organizacja opieki nad osobą starszą
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku organizacja opieki nad osobą starszą
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku organizacja opieki nad osobą starszą
Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja opieki nad osobą starszą
W których miastach można studiować kierunek organizacja opieki nad osobą starszą
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie