Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja opieki nad osobą starszą

Kierunek organizacja opieki nad osoba starszą odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom szybko starzejącego się społeczeństwa.

Jego celem jest kształcenie specjalistów z zakresu opieki nad starszymi, organizacji ich czasu wolnego oraz przestrzeni społecznej, jak również bezpośredniego wspierania w formie aktywizujących oddziaływań terapeutycznych (w systemie ciągłym oraz w tzw. domach pobytu dziennego).

Połączenie perspektywy humanistycznej, społecznej i medycznej pozwoli przygotować absolwentów do prowadzenia i koordynowania kompleksowej opieki pedagogicznej, duchowej, społecznej i medycznej nad osobami starszymi. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje umożliwią właściwe podejście zarówno do zdrowia fizycznego i niepełnosprawności, jak i potrzeb duchowych oraz społecznych osób powierzonych ich opiece.

Studia przygotowują do asystowania człowiekowi starszemu w życiu codziennym oraz udzielaniu wsparcia jego opiekunom w podejmowaniu wielorakich zadań, przez co uwzględniają oczekiwania społeczne i rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja opieki nad osobą starszą

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku organizacja opieki nad osobą starszą

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku organizacja opieki nad osobą starszą

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku organizacja opieki nad osobą starszą

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja opieki nad osobą starszą

W których miastach można studiować kierunek organizacja opieki nad osobą starszą

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie