Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura fizyczna osób starszych

Studia na kierunku Kultura fizyczna osób starszych przygotowują w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk biologicznych i społecznych oraz umiejętności praktyczne umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm osoby starszej.

Na studiach I stopnia proponowane są specjalności:

 • odnowa biologiczna,
 • trener personalny.

Studia II stopnia dają możliwość specjalizowania się również w ramach następujących specjalności:

 • trener przygotowania fizycznego osób starszych,
 • promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku kultura fizyczna osób starszych

To kierunek studiów dla osób interesujących się sportem, pragnących zdobyć zawód przygotowujący do pracy dydaktycznej w palcówkach zajmujących się kulturą fizyczną seniorów.

Studia II stopnia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków studiów mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Program kształcenia na kierunku kultura fizyczna osób starszych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • anatomia człowieka
 • biologia człowieka
 • historia kultury fizycznej
 • podstawy antropologii
 • formy treningu zdrowotnego
 • biochemia ogólna
 • metodyka kultury fizycznej osób starszych
 • prawne podstawy pracy w kulturze fizycznej
 • psychologia
 • fizjologia
 • gerontologia
 • żywienie człowieka
 • gerokinezjologia
 • edukacja zdrowotna
 • fizjologia pracy i wypoczynku
 • formy treningu zdrowotnego - samoobrona osób starszych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura fizyczna osób starszych

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się na podstawie:

 • wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów do wyboru: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia.
 • egzaminu ze sprawności fizycznej – pływanie.

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje średniej ocen uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku kultura fizyczna osób starszych

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w:

 • domach i klubach seniora,
 • uniwersytetach trzeciego wieku,
 • salonach fitness,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • hotelach/pensjonatach,
 • klinikach zdrowia i urody,
 • klubach sportowych.

Opinie o kierunku kultura fizyczna osób starszych

Kierunki pokrewne do kierunku kultura fizyczna osób starszych

Jakie uczelnie oferują kierunek kultura fizyczna osób starszych

W których miastach można studiować kierunek kultura fizyczna osób starszych

Komentarze (1)

Kom
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
06.09.2020

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego