Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura fizyczna osób starszych

Studia na kierunku Kultura fizyczna osób starszych przygotowują w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk biologicznych i społecznych oraz umiejętności praktyczne umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm osoby starszej.

Na studiach I stopnia proponowane są specjalności:

 • odnowa biologiczna,
 • trener personalny.

Studia II stopnia dają możliwość specjalizowania się również w ramach następujących specjalności:

 • trener przygotowania fizycznego osób starszych,
 • promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku kultura fizyczna osób starszych

To kierunek studiów dla osób interesujących się sportem, pragnących zdobyć zawód przygotowujący do pracy dydaktycznej w palcówkach zajmujących się kulturą fizyczną seniorów.

Studia II stopnia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków studiów mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Program kształcenia na kierunku kultura fizyczna osób starszych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • anatomia człowieka
 • biologia człowieka
 • historia kultury fizycznej
 • podstawy antropologii
 • formy treningu zdrowotnego
 • biochemia ogólna
 • metodyka kultury fizycznej osób starszych
 • prawne podstawy pracy w kulturze fizycznej
 • psychologia
 • fizjologia
 • gerontologia
 • żywienie człowieka
 • gerokinezjologia
 • edukacja zdrowotna
 • fizjologia pracy i wypoczynku
 • formy treningu zdrowotnego - samoobrona osób starszych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura fizyczna osób starszych

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się na podstawie:

 • wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów do wyboru: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia.
 • egzaminu ze sprawności fizycznej – pływanie.

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje średniej ocen uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku kultura fizyczna osób starszych

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w:

 • domach i klubach seniora,
 • uniwersytetach trzeciego wieku,
 • salonach fitness,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • hotelach/pensjonatach,
 • klinikach zdrowia i urody,
 • klubach sportowych.

Opinie o kierunku kultura fizyczna osób starszych

Kierunki pokrewne do kierunku kultura fizyczna osób starszych

Jakie uczelnie oferują kierunek kultura fizyczna osób starszych

W których miastach można studiować kierunek kultura fizyczna osób starszych

Komentarze (1)

Kom
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
06.09.2020

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Coventry University Wrocław
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie