Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura fizyczna osób starszych

Kierunek studiów Kultura fizyczna osób starszych stawia na wykształcenie i przygotowanie zawodowe specjalistów, zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia.

Podczas studiów słuchacze uzyskują merytoryczne przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi. Wykazują się sprawnością fizyczną, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia z pacjentami, osobami starszymi. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach.

Oferowane specjalności:

 • Trener przygotowania fizycznego osób starszych
 • Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych

Jaka praca po kierunku Kultura fizyczna osób starszych?

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, instruktora odnowy biologicznej.

Dla kogo studia na kierunku kultura fizyczna osób starszych

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku kultura fizyczna osób starszych

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura fizyczna osób starszych

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku kultura fizyczna osób starszych

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku kultura fizyczna osób starszych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kultura fizyczna osób starszych

Jakie uczelnie oferują kierunek kultura fizyczna osób starszych

W których miastach można studiować kierunek kultura fizyczna osób starszych

Komentarze (1)

Kom
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
06.09.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu