Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych dostarczają wiedzy i umiejętności w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Student przygotowuje się również do pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej. Zdobyta w toku studiów wiedza ma służyć przygotowaniu do:

- określania i oceny predyspozycji fizycznych osób zatrudnionych w formacjach mundurowych,

- dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej,

- poznania metod zwiększenia wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego.

Na studiach II stopnia student zostaje wyposażony w dodatkowe kompetencje w zakresie sportów wodnych lub sportów przestrzennych.

Są to studia I stopnia realizowane w trybie stacjonarnym. Prowadzone są również studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla absolwentów studiów I stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, Sport i kultura fizyczna osób starszych.

Dla kogo studia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

To kierunek studiów dla osób intersujących się sportem, pragnących nie tylko kontynuować karierę sportową, ale także zdobyć zawód przygotowujący do pracy dydaktycznej w palcówkach oświatowych kształcących w zakresie obronności lub służbach ratowniczych i obronnych.

Program kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • anatomia człowieka
 • biochemia
 • fizjologia człowieka
 • pedagogika z podstawami dydaktyki
 • edukacja zdrowotna z metodyką
 • historia kultury fizycznej
 • pierwsza pomoc z metodyką
 • teoria sportu
 • teoria i metodyka sportów indywidualnych
 • teoria i metodyka sportów indywidualnych
 • komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • bezpieczeństwo państwa z metodyką
 • ceremoniał i etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • pływanie ekstremalne z metodyką
 • techniki i taktyka interwencji z metodyką.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się na podstawie:

 • wyników egzaminu maturalnego z trzech wybranych przedmiotów do wyboru: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia.
 • egzaminu ze sprawności fizycznej, który obejmuje:
   • pływanie na dystansie 50 metrów,
   • bieg na 800 metrów dla kobiet i 1500 metrów dla mężczyzn,
   • skok w dal z miejsca,
   • bieg po kopercie.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen uzyskanych na studiach I stopnia
 • egzaminu ze sprawności fizycznej, który obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

Perspektywy pracy po kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR. Dzięki zdobytym kwalifikacjom pedagogicznym znajdzie również zatrudnienie jako nauczyciel w placówkach oświatowych oraz instytucjach propagujących kulturę fizyczną.

Opinie o kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Kierunki pokrewne do kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Jakie uczelnie oferują kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

W których miastach można studiować kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie