Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura fizyczna w służbach mundurowych

Kultura fizyczna w służbach mundurowych to studia drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu.

Dostępne specjalizacje:

 • sporty wodne (wiedza i umiejętności z zakresu bezpiecznej organizacji zajęć w wodzie, teorii i metodyki nauczania pływania, korzystania ze sprzętu pływającego: łodzi żaglowych, wiosłowych, z napędem mechanicznym i kajaków. Absolwenci tej specjalności mogą uzyskać stopień instruktora sportu – specjalność pływanie. Posiadają też kompetencje do ubiegania się o uprawnienia ratownika wodnego i sternika motorowodnego.)
 • sporty przestrzenne (umiejętności dotyczące różnych sposobów wspinania się na ścianach sztucznych i w terenie, metod asekuracji i technik linowych oraz z zakresu podstawowych technik jazdy na nartach po trasach i poza nimi, a także podstawowe umiejętności dotyczące narciarstwa wysokogórskiego. Dodatkowo studenci mogą uzyskać kompetencje instruktora rekreacji narciarstwa zjazdowego.)

Dla kogo studia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

To kierunek przeznaczony dla osób wysportowanych, dla których aktywność fizyczna stanowi podstawowy element dnia. Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi lub zawodem instruktora sportowego.

Program kształcenia na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

Wybrane przedmioty na kierunku Kultura fizyczna w służbach mundurowych:

 • antropologia kultury fizycznej
 • biomechanika układu ruchu człowieka
 • strzelectwo sportowe
 • survival
 • techniki interwencyjne i samoobrona
 • zespołowe gry sportowe
 • gry terenowe i symulacyjne
 • pływanie z elementami nurkowania i ratownictwa wodnego
 • narciarstwo pozatrasowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym. Kierunek jest otwarty także na absolwentów kierunków takich jak wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.

Decydująca o przyjęciu na studia jest średnia ocen.

Perspektywy pracy po kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Ich absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu.

Jak sama nazwa kierunku wskazuje, po ukończeniu studiów pracy można szukać m.in. w służbach mundurowych. Dostępne są także zawody zgodne z ukończoną specjalnością i uzyskanymi w jej ramach uprawnieniami (sporty wodne i przestrzenne).

Opinie o kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

„Jestem pasjonatem wspinaczki. Często wybieram się na Jurę, żeby spróbować swoich sił na skałkach. Chciałbym w przyszłości zostać instruktorem wspinaczkowym, dlatego wybrałem akurat ten kierunek studiów.”

Grzegorz, 24 lata, Kraków

Kierunki pokrewne do kierunku kultura fizyczna w służbach mundurowych

Jakie uczelnie oferują kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych

W których miastach można studiować kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego