Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

uczelnia publiczna, 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, (+58) 554 72 30,

Rekrutacja - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

Studiuj na AWF w Gdańsku


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania