Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global change biology

Zachodzące na naszych oczach negatywne zmiany w środowisku wymagają poszerzenia wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i możliwych konsekwencji tych zmian oraz specjalistów gotowych stawić czoło globalnym zagrożeniem.

Realizowany w języku angielskim kierunek studiów drugiego stopnia Global change biology przygotowuje kadry z zakresu zarządzania środowiskiem i prognozowania zachodzących zmian.

Absolwenci kierunku będą mieć szeroką wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem i prognozowania zachodzących zmian. Będą też przygotowani do samodzielnego przeprowadzania analiz ekologicznych.

Dla kogo studia na kierunku global change biology

Kierunek przewidziany jest dla posiadaczy dyplomu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

To propozycja dla osób świadomych zagrożeń globalnych, potrzeby ratowania środowiska, ochrony ginących gatunków i odwrócenia niszczycielskich skutków zmiany klimatu.

Program kształcenia na kierunku global change biology

Przykładowe przedmioty:

 • evolutionary ecology
 • environmental genomics
 • hydrobiology and the future of natural resources
 • data compilation, organization and analysis in biology
 • basics in climatic modelling
 • dynamic plant biogeography
 • dynamic animal biogeography
 • dynamic marine and freshwater biogeography
 • environmental impacts of genetically modified organisms
 • the future of land use
 • applied ecosystem services
 • molecular biogeography.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global change biology

Rekrutacja na studia drugiego stopnia obejmuje:

 • średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
 • ocenę z egzaminu dyplomowego
 • ocenę z pracy dyplomowej.

Perspektywy pracy po kierunku global change biology

Absolwenci tego kierunku studiów mogą pracować jako konsultanci w jednostkach lokalnej administracji, firmach prywatnych, jak również w krajowych i międzynarodowych korporacjach.

Opinie o kierunku global change biology

Anglojęzyczne studia są gwarancją uzyskania kompetencji docenianych na międzynarodowym rynku pracy.

https://www.facebook.com/WNBiW.UMK/

Kierunki pokrewne do kierunku global change biology

Jakie uczelnie oferują kierunek global change biology

W których miastach można studiować kierunek global change biology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie