Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i ochrona środowiska

Inżynieria i ochrona środowiska to dwustopniowe, interdyscyplinarne studia przybliżające techniczne rozwiązania wykorzystywane w ochronie środowiska.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodnej, monitoringu środowiska, geologii, hydrogeologii stosowanej, geotechniki środowiska, inżynierii mineralnej, pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki odpadami, a także kształtowania środowiska, w tym metod rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych.

Zyskują umiejętności niezbędne do realizowania projektów dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych.

Poznają najnowsze technologie stosowane w inżynierii środowiska oraz specjalistyczne oprogramowanie m.in. w zakresie grafiki komputerowej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS).

Dla kogo studia na kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Inżynierskie studia wymagają od kandydatów predyspozycji technicznych, swobodnego posługiwania się narzędziami matematycznymi, informatycznymi.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, środowiskiem przyrodniczym.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na kierunku inżynieria i ochrona środowiska:

 • geometria i grafika komputerowa
 • sozologia
 • metodyka pobierania próbek środowiskowych
 • podstawy monitoringu środowiska
 • geologia inżynierska z elementami gruntoznawstwa
 • GIS
 • podstawy gospodarki odpadami
 • gleboznawstwo i ochrona gleb
 • mineralogia i petrografia
 • ochrona powietrza.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Absolwenci kierunku inżynieria i ochrona środowiska mogą pracować przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujące się gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych, geotechniką, hydrogeologią, produkcją i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii
 • biurach projektowych
 • laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach monitorujących stan środowiska
 • firmy konsultingowych i prowadzących audyty środowiskowe.

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hydrogeologii, geotechniki, projektowania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii.

Opinie o kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Inżynieria i ochrona środowiska to kierunek realizowany przez jedną tylko uczelnię.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne. Studenci biorą także udział w zajęciach terenowych.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i ochrona środowiska

W których miastach można studiować kierunek inżynieria i ochrona środowiska

Komentarze (2)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020
09.01.2020
Adam
Czy są jakieś specjalności do wyboru? Chodzi o studia I stopnia?