Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i ochrona środowiska

Inżynieria i ochrona środowiska to dwustopniowe, interdyscyplinarne studia przybliżające techniczne rozwiązania wykorzystywane w ochronie środowiska.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodnej, monitoringu środowiska, geologii, hydrogeologii stosowanej, geotechniki środowiska, inżynierii mineralnej, pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki odpadami, a także kształtowania środowiska, w tym metod rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych.

Zyskują umiejętności niezbędne do realizowania projektów dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych.

Poznają najnowsze technologie stosowane w inżynierii środowiska oraz specjalistyczne oprogramowanie m.in. w zakresie grafiki komputerowej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS).

Dla kogo studia na kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Inżynierskie studia wymagają od kandydatów predyspozycji technicznych, swobodnego posługiwania się narzędziami matematycznymi, informatycznymi.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, środowiskiem przyrodniczym.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na kierunku inżynieria i ochrona środowiska:

 • geometria i grafika komputerowa
 • sozologia
 • metodyka pobierania próbek środowiskowych
 • podstawy monitoringu środowiska
 • geologia inżynierska z elementami gruntoznawstwa
 • GIS
 • podstawy gospodarki odpadami
 • gleboznawstwo i ochrona gleb
 • mineralogia i petrografia
 • ochrona powietrza.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Absolwenci kierunku inżynieria i ochrona środowiska mogą pracować przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujące się gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych, geotechniką, hydrogeologią, produkcją i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii
 • biurach projektowych
 • laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach monitorujących stan środowiska
 • firmy konsultingowych i prowadzących audyty środowiskowe.

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hydrogeologii, geotechniki, projektowania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii.

Opinie o kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Inżynieria i ochrona środowiska to kierunek realizowany przez jedną tylko uczelnię.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne. Studenci biorą także udział w zajęciach terenowych.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i ochrona środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i ochrona środowiska

W których miastach można studiować kierunek inżynieria i ochrona środowiska

Komentarze (2)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020
09.01.2020
Adam
Czy są jakieś specjalności do wyboru? Chodzi o studia I stopnia?
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice