Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Studia zapewniają uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody.

Na program składają się zagadnienia: dotyczące finansowych i ekonomicznych instrumentów ochrony przyrody, zarządzanie projektami, techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych, zaawansowane techniki komputerowe stosowane w zarządzaniu środowiskiem. Studenci poznają metody wyznaczania obszarów chronionych, planów ochrony obszarów chronionych, programów rolnośrodowiskowych. Analizują procesy oczyszczania gleb, wód i powietrza atmosferycznego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • systemowe zarządzanie
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie
 • zarządzanie przestrzenią
 • gospodarka regionalna
 • biologia środowiskowa

Absolwent kierunku zarządzanie środowiskiem jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (woda, powietrze, ziemia) oraz środowiskiem wewnętrznym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem
Komentarze ()
#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni