Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem zajmują się użytkowaniem, ochroną oraz kształtowaniem środowiska i mają wyposażyć w wiedzę dotyczącą zagadnień środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych. Studenci poznają komponenty środowiska przyrodniczego, badają zachodzące między tymi komponentami interakcje, a także relacje człowieka ze środowiskiem. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych i uczą się ich interpretacji. Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia laboratoryjne, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem

To kierunek studiów dla osób pasjonujących się naukami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią oraz geografią, wrażliwych na problemy związane z ochroną przyrody, intersujących się problematyką zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kartografia i topografia
 • matematyka i statystyka
 • zasoby i ochrona litosfery
 • zasoby i ochrona atmosfery
 • zasoby i ochrona hydrosfery
 • systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska
 • teledetekcja
 • analizy statystyczne w ochronie środowiska
 • fizyka i chemia Ziemi
 • prawo w ochronie środowiska
 • zróżnicowanie regionalne Polski
 • rozwój i planowanie miast
 • ekomarketing
 • biologia środowiska
 • edukacja środowiskowa
 • ekonomia
 • geologia i gleboznawstwo
 • ochrona środowiska
 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • ekologiczny cykl życia
 • finansowanie rozwiązań proekologicznych
 • globalizacja
 • hydrologia i hydrogeologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • biologia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • chemia.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • pracowniach projektowych,
 • firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.

Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Łódzka
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska