Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem zajmują się użytkowaniem, ochroną oraz kształtowaniem środowiska i mają wyposażyć w wiedzę dotyczącą zagadnień środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych. Studenci poznają komponenty środowiska przyrodniczego, badają zachodzące między tymi komponentami interakcje, a także relacje człowieka ze środowiskiem. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych i uczą się ich interpretacji. Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia laboratoryjne, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem

To kierunek studiów dla osób pasjonujących się naukami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią oraz geografią, wrażliwych na problemy związane z ochroną przyrody, intersujących się problematyką zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kartografia i topografia
 • matematyka i statystyka
 • zasoby i ochrona litosfery
 • zasoby i ochrona atmosfery
 • zasoby i ochrona hydrosfery
 • systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska
 • teledetekcja
 • analizy statystyczne w ochronie środowiska
 • fizyka i chemia Ziemi
 • prawo w ochronie środowiska
 • zróżnicowanie regionalne Polski
 • rozwój i planowanie miast
 • ekomarketing
 • biologia środowiska
 • edukacja środowiskowa
 • ekonomia
 • geologia i gleboznawstwo
 • ochrona środowiska
 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • ekologiczny cykl życia
 • finansowanie rozwiązań proekologicznych
 • globalizacja
 • hydrologia i hydrogeologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • biologia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • chemia.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • pracowniach projektowych,
 • firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.

Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie