Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem zajmują się użytkowaniem, ochroną oraz kształtowaniem środowiska i mają wyposażyć w wiedzę dotyczącą zagadnień środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych. Studenci poznają komponenty środowiska przyrodniczego, badają zachodzące między tymi komponentami interakcje, a także relacje człowieka ze środowiskiem. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych i uczą się ich interpretacji. Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia laboratoryjne, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem

To kierunek studiów dla osób pasjonujących się naukami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią oraz geografią, wrażliwych na problemy związane z ochroną przyrody, intersujących się problematyką zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kartografia i topografia
 • matematyka i statystyka
 • zasoby i ochrona litosfery
 • zasoby i ochrona atmosfery
 • zasoby i ochrona hydrosfery
 • systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska
 • teledetekcja
 • analizy statystyczne w ochronie środowiska
 • fizyka i chemia Ziemi
 • prawo w ochronie środowiska
 • zróżnicowanie regionalne Polski
 • rozwój i planowanie miast
 • ekomarketing
 • biologia środowiska
 • edukacja środowiskowa
 • ekonomia
 • geologia i gleboznawstwo
 • ochrona środowiska
 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • ekologiczny cykl życia
 • finansowanie rozwiązań proekologicznych
 • globalizacja
 • hydrologia i hydrogeologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • biologia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • chemia.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • pracowniach projektowych,
 • firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.

Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie