Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem zajmują się użytkowaniem, ochroną oraz kształtowaniem środowiska i mają wyposażyć w wiedzę dotyczącą zagadnień środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych. Studenci poznają komponenty środowiska przyrodniczego, badają zachodzące między tymi komponentami interakcje, a także relacje człowieka ze środowiskiem. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych i uczą się ich interpretacji. Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia laboratoryjne, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie środowiskiem

To kierunek studiów dla osób pasjonujących się naukami przyrodniczymi, głównie biologią i chemią oraz geografią, wrażliwych na problemy związane z ochroną przyrody, intersujących się problematyką zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kartografia i topografia
 • matematyka i statystyka
 • zasoby i ochrona litosfery
 • zasoby i ochrona atmosfery
 • zasoby i ochrona hydrosfery
 • systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska
 • teledetekcja
 • analizy statystyczne w ochronie środowiska
 • fizyka i chemia Ziemi
 • prawo w ochronie środowiska
 • zróżnicowanie regionalne Polski
 • rozwój i planowanie miast
 • ekomarketing
 • biologia środowiska
 • edukacja środowiskowa
 • ekonomia
 • geologia i gleboznawstwo
 • ochrona środowiska
 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • ekologiczny cykl życia
 • finansowanie rozwiązań proekologicznych
 • globalizacja
 • hydrologia i hydrogeologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie środowiskiem

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • biologia
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • chemia.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie środowiskiem

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • pracowniach projektowych,
 • firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.

Opinie o kierunku zarządzanie środowiskiem

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie środowiskiem

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie