Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Kryzysy środowiskowe mnożą się z roku na rok. Powodzie, wichury, susze - wszystko to doświadcza nas coraz silniej. Jak sobie z tym radzić?

Kierunek Zarządzanie kryzysowe w środowisku zapewnia wykształcenie specjalistów kompetentnych w zakresie analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych, oceny ich wpływu na komfort miejscowej ludności oraz podejmowania skutecznych decyzji w razie wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych.

Absolwent tych studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności odnoszące się do klasyfikowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego. Zna odpowiednie procedury organizowania monitoringu oraz wykonywania pomiarów wielkości wrażliwych na stan środowiska. Zna i potrafi posługiwać się metodami opracowywania danych niezbędnych do opracowania diagnozy oraz prognozy zmian. Potrafi wykorzystać swoje umiejętności do podejmowania decyzji dla działań profilaktycznych, organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz likwidacji szkód.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

To kierunek dla osób chcących przekuć wiedzę w działanie! I dla tych, którzy nie mają problemu z przedmiotami ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Przykładowe przedmioty realizowane na zarządzaniu kryzysowym w środowisku to:

 • matematyka z elementami statystyki
 • fizyka
 • podstawy kartografii i topografii
 • meteorologia z elementami klimatologii
 • hydrologia
 • geografia fizyczna
 • organizacja monitoringu środowiska
 • organizacja łączności i opracowania danych
 • wprowadzenie do geoinformacji
 • infrastruktura komunikacji lądowej
 • pomiary geodezyjne w hydrologii i meteorologii
 • mechanika techniczna - mechanika płynów
 • ekstremalne zjawiska pogodowe
 • GIS - metody wizualizacji danych przestrzennych
 • specjalistyczne systemy informatyczne CAD
 • geochemia środowiska
 • metody obrazowania Ziemi - teledetekcja
 • GIS - metody wizualizacji danych przestrzennych
 • infrastruktura obszarów zurbanizowanych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Najlepiej punktowane przedmioty maturalne to geografia, fizyka, chemia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w tym w komórkach zarządzania kryzysowego
 • w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB)
 • w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK).

Opinie o kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu