Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Kryzysy środowiskowe mnożą się z roku na rok. Powodzie, wichury, susze - wszystko to doświadcza nas coraz silniej. Jak sobie z tym radzić?

Kierunek Zarządzanie kryzysowe w środowisku zapewnia wykształcenie specjalistów kompetentnych w zakresie analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych, oceny ich wpływu na komfort miejscowej ludności oraz podejmowania skutecznych decyzji w razie wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych.

Absolwent tych studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności odnoszące się do klasyfikowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego. Zna odpowiednie procedury organizowania monitoringu oraz wykonywania pomiarów wielkości wrażliwych na stan środowiska. Zna i potrafi posługiwać się metodami opracowywania danych niezbędnych do opracowania diagnozy oraz prognozy zmian. Potrafi wykorzystać swoje umiejętności do podejmowania decyzji dla działań profilaktycznych, organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz likwidacji szkód.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

To kierunek dla osób chcących przekuć wiedzę w działanie! I dla tych, którzy nie mają problemu z przedmiotami ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Przykładowe przedmioty realizowane na zarządzaniu kryzysowym w środowisku to:

 • matematyka z elementami statystyki
 • fizyka
 • podstawy kartografii i topografii
 • meteorologia z elementami klimatologii
 • hydrologia
 • geografia fizyczna
 • organizacja monitoringu środowiska
 • organizacja łączności i opracowania danych
 • wprowadzenie do geoinformacji
 • infrastruktura komunikacji lądowej
 • pomiary geodezyjne w hydrologii i meteorologii
 • mechanika techniczna - mechanika płynów
 • ekstremalne zjawiska pogodowe
 • GIS - metody wizualizacji danych przestrzennych
 • specjalistyczne systemy informatyczne CAD
 • geochemia środowiska
 • metody obrazowania Ziemi - teledetekcja
 • GIS - metody wizualizacji danych przestrzennych
 • infrastruktura obszarów zurbanizowanych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Najlepiej punktowane przedmioty maturalne to geografia, fizyka, chemia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w tym w komórkach zarządzania kryzysowego
 • w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB)
 • w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK).

Opinie o kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Opolski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach