Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administrowanie środowiskiem

Administrowanie środowiskiem to kierunek drugiego stopnia o interdyscyplinarnym charakterze. Łączy w sobie dwa istotne obszary: nauki społeczne oraz przyrodnicze.

Powstanie tego kierunku wiąże się z rosnącymi problemami środowiskowymi współczesnego świata. Studenci uczą się więc jak sprawnie, oszczędnie i zgodnie z prawem gospodarować zasobami środowiska.

Dla kogo studia na kierunku administrowanie środowiskiem

To kierunek dla osób, które chcą w przyszłości zajmować się niezwykle istotnymi dla wszystkich zagadnieniami ochrony środowiska. Najlepiej dla absolwentów kierunków przyrodniczych i geograficznych.

Program kształcenia na kierunku administrowanie środowiskiem

Program kierunku administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów:

 • moduły obowiązkowe pozwalają zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. W ramach tych przedmiotów studenci zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku
 • moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finansowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego (to m.in. prawne i środowiskowe aspekty energetyki czy zasady gospodarowania na obszarach chronionych)
 • moduły dyplomowe, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

Studia kończy przygotowanie pracy magisterskiej, będącej rozwiązaniem konkretnego problemu prawno-środowiskowego, pod kierunkiem dwóch promotorów – specjalisty nauk prawnych i specjalisty nauk przyrodniczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administrowanie środowiskiem

O przyjęcie na studia z administrowania środowiskiem mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia dowolnych studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Perspektywy pracy po kierunku administrowanie środowiskiem

Absolwenci kierunku administrowanie środowiskiem będą mogli świadczyć zarówno usługi badawcze, jak i realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Szerokie kompetencje ułatwią im zdobycie pracy w organach administracji publicznej lub w przemyśle.

Opinie o kierunku administrowanie środowiskiem

„Jestem na administrowaniu środowiskiem i nie żałuję wyboru. Z pracą - to moim zdaniem wiele zależy od szczęścia. Jeśli będzie się kochać to, co się robi, to będzie się w przyszłości dobrym pracownikiem, a tacy są pożądani na rynku pracy”.

Patrycja

Kierunki pokrewne do kierunku administrowanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek administrowanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek administrowanie środowiskiem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie