Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administrowanie środowiskiem

Administrowanie środowiskiem to kierunek drugiego stopnia o interdyscyplinarnym charakterze. Łączy w sobie dwa istotne obszary: nauki społeczne oraz przyrodnicze.

Powstanie tego kierunku wiąże się z rosnącymi problemami środowiskowymi współczesnego świata. Studenci uczą się więc jak sprawnie, oszczędnie i zgodnie z prawem gospodarować zasobami środowiska.

Dla kogo studia na kierunku administrowanie środowiskiem

To kierunek dla osób, które chcą w przyszłości zajmować się niezwykle istotnymi dla wszystkich zagadnieniami ochrony środowiska. Najlepiej dla absolwentów kierunków przyrodniczych i geograficznych.

Program kształcenia na kierunku administrowanie środowiskiem

Program kierunku administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów:

  • moduły obowiązkowe pozwalają zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. W ramach tych przedmiotów studenci zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku
  • moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finansowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego (to m.in. prawne i środowiskowe aspekty energetyki czy zasady gospodarowania na obszarach chronionych)
  • moduły dyplomowe, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

Studia kończy przygotowanie pracy magisterskiej, będącej rozwiązaniem konkretnego problemu prawno-środowiskowego, pod kierunkiem dwóch promotorów – specjalisty nauk prawnych i specjalisty nauk przyrodniczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administrowanie środowiskiem

O przyjęcie na studia z administrowania środowiskiem mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia dowolnych studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Perspektywy pracy po kierunku administrowanie środowiskiem

Absolwenci kierunku administrowanie środowiskiem będą mogli świadczyć zarówno usługi badawcze, jak i realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Szerokie kompetencje ułatwią im zdobycie pracy w organach administracji publicznej lub w przemyśle.

Opinie o kierunku administrowanie środowiskiem

„Jestem na administrowaniu środowiskiem i nie żałuję wyboru. Z pracą - to moim zdaniem wiele zależy od szczęścia. Jeśli będzie się kochać to, co się robi, to będzie się w przyszłości dobrym pracownikiem, a tacy są pożądani na rynku pracy”.

Patrycja

Kierunki pokrewne do kierunku administrowanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek administrowanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek administrowanie środowiskiem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu