Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administrowanie środowiskiem

Administrowanie środowiskiem to kierunek drugiego stopnia o interdyscyplinarnym charakterze. Łączy w sobie dwa istotne obszary: nauki społeczne oraz przyrodnicze.

Powstanie tego kierunku wiąże się z rosnącymi problemami środowiskowymi współczesnego świata. Studenci uczą się więc jak sprawnie, oszczędnie i zgodnie z prawem gospodarować zasobami środowiska.

Dla kogo studia na kierunku administrowanie środowiskiem

To kierunek dla osób, które chcą w przyszłości zajmować się niezwykle istotnymi dla wszystkich zagadnieniami ochrony środowiska. Najlepiej dla absolwentów kierunków przyrodniczych i geograficznych.

Program kształcenia na kierunku administrowanie środowiskiem

Program kierunku administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów:

 • moduły obowiązkowe pozwalają zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. W ramach tych przedmiotów studenci zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku
 • moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finansowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego (to m.in. prawne i środowiskowe aspekty energetyki czy zasady gospodarowania na obszarach chronionych)
 • moduły dyplomowe, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

Studia kończy przygotowanie pracy magisterskiej, będącej rozwiązaniem konkretnego problemu prawno-środowiskowego, pod kierunkiem dwóch promotorów – specjalisty nauk prawnych i specjalisty nauk przyrodniczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administrowanie środowiskiem

O przyjęcie na studia z administrowania środowiskiem mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia dowolnych studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Perspektywy pracy po kierunku administrowanie środowiskiem

Absolwenci kierunku administrowanie środowiskiem będą mogli świadczyć zarówno usługi badawcze, jak i realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Szerokie kompetencje ułatwią im zdobycie pracy w organach administracji publicznej lub w przemyśle.

Opinie o kierunku administrowanie środowiskiem

„Jestem na administrowaniu środowiskiem i nie żałuję wyboru. Z pracą - to moim zdaniem wiele zależy od szczęścia. Jeśli będzie się kochać to, co się robi, to będzie się w przyszłości dobrym pracownikiem, a tacy są pożądani na rynku pracy”.

Patrycja

Kierunki pokrewne do kierunku administrowanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek administrowanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek administrowanie środowiskiem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Coventry University Wrocław
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Lubelska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy