Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie zasobami Ziemi

Zarządzanie zasobami Ziemi łączy wiedzę przyrodniczą z wiedzą inżynieryjno-techniczną.

Przybliża zależności między takimi zasobami Ziemi jak woda, powietrze, surowce mineralne, gleba, organizmy żywe.

Studenci poznają zasady racjonalnego zarządzania i gospodarowania tymi zasobami. Uczą się rozwiązywać zadania projektowe.

Poznają strategię gospodarki o obiegu zamkniętym.

jest silne połączenie szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej z wiedzą inżynieryjno-techniczną. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi oraz potrafi nimi racjonalnie zarządzać i gospodarować. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, pracując zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie zasobami Ziemi

Kierunek przewidziany jest dla osób, które interesują się przyrodą, geografią, geologią, a także ekonomią i zarządzaniem.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie zasobami Ziemi

Wybrane przedmioty na kierunku zarządzanie zasobami Ziemi:

 • gospodarka obiegu zamkniętego
 • planowanie przestrzenne
 • geografia gospodarcza
 • zarządzanie kryzysowe
 • zasoby przyrody i ich ochrona
 • zagrożenia i katastrofy środowiskowe
 • surowce mineralne
 • organizacja i zarządzanie
 • zagrożenia i techniki ochrony atmosfery i hydrosfery
 • gospodarka odpadami
 • klimatologia i meteorologia
 • gospodarka leśna
 • zarządzanie środowiskiem
 • degradacja
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
 • analiza strategiczna
 • monitoring środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • planowanie systemów technicznych
 • antropopresja.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie zasobami Ziemi

Kandydaci są rekrutowani na podstawie wyników z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • informatyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie zasobami Ziemi

Potencjalne miejsca pracy absolwentów zarządzania zasobami Ziemi:

 • przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego i przetwórczego
 • firmy konsultingowe
 • biura projektowe
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • organizacje pozarządowe
 • inspektoraty ochrony środowiska
 • specjalistyczne laboratoria
 • sztaby kryzysowe i planowania strategicznego
 • placówki naukowo-badawcze
 • szkolnictwo.

Opinie o kierunku zarządzanie zasobami Ziemi

Zarządzanie zasobami Ziemi to nowatorski, unikatowy kierunek w skali kraju.

Specjalistyczna wiedza absolwentów zapewnia im konkurencyjną i silną pozycję na rynku pracy.

Dowiedzcie się więcej o kierunku:

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie zasobami Ziemi

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie zasobami Ziemi

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie zasobami Ziemi

Komentarze (1)

Paweł
Kierunek bardzo na czasie. To coś z obszaru ochrony środowiska?
19.12.2019

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie