Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych to studia stacjonarne I stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do oceny zasobów przyrodniczych, a także dostarczą wiedzy na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej.

Program studiów na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych zawiera naukę podstaw z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi w obszarach cennych przyrodniczo oraz zurbanizowanych. Studenci będą się uczyć metod i technik ochrony różnorodności biologicznej oraz zasad funkcjonowania krajowych i europejskich sieci i programów ochrony przyrody.

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych przygotują do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Dla kogo studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych nabrała w ostatnich latach ogromnego znaczenia.

Jeżeli bliska jest Ci troska o przyrodę, chcesz pomóc w analizowaniu źródeł zanieczyszczeń, zajmować się tymi zagadnieniami w pracy zawodowej - studia na tym kierunku będą odpowiednie.

Przydatne będą takie cechy jak sumienność, dążenie do celu, umiejętność pracy w grupie.

Program kształcenia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • zoologia bezkręgowców
 • identyfikacja zwierząt
 • identyfikacja roślin
 • różnorodność roślin zarodnikowych
 • ekologia molekularna
 • biogeografia
 • genetyka ogólna z elementami genetyki konserwatorskiej
 • ewolucja i systematyka strunowców
 • ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów
 • lichenologia stosowana
 • podstawy gospodarowania przestrzenią
 • rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań
 • ekologia roślin, zwierząt
 • monitoring środowiska
 • metody molekularne w identyfikacji gatunków
 • fitosocjologia
 • typologia i ochrona wód
 • fitopatologia
 • antropogeniczne przekształcenia ekosystemów
 • metody ochrony fauny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z:

 • języka obcego
 • biologii.

Dodatkowo kandydat wybiera jeden przedmiot spośród:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w:

 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody
 • administracji publicznej
 • placówkach edukacji ekologicznej
 • instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody
 • działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw
 • instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody..

Opinie o kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Praca w obszarze ochrony środowiska to przyszłość - zwłaszcza za granicą!


Kierunki pokrewne do kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona zasobów przyrodniczych

W których miastach można studiować kierunek ochrona zasobów przyrodniczych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu