Szczegółowy opis uczelni
Studia na UG

Uniwersytet Gdański łączy akademicką tradycję z nowoczesnością

Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, treningi w 25 sekcjach sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.


Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu

Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Kierunki i specjalności

WYKAZ KIERUNKÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

LEGENDA:

S - studia stacjonarne

N – studia niestacjonarne zaoczne

NW – studia niestacjonarne wieczorowe

I st. 3 – studia pierwszego stopnia trzyletnie

I st. 4 – studia pierwszego stopnia czteroletnie

I st. 3,5 (inż.) - studia pierwszego stopnia, inżynierskie trzy i pół letnie

II st. 2 – studia drugiego stopnia, dwuletnie

II st. 1,5 – studia drugiego stopnia, 3 semestralne

inne kierunki / kontynuacja – inne kryteria przyjęć dla dwóch grup kandydatów w ramach jednego kierunku


Administracja I st. 3 S

Administracja I st. 3 N

Administracja II st. 2 S

Akwakultura - biznes i technologia I st. 3 S

Amerykanistyka I st. 3 S

Amerykanistyka II st. 2 S

Archeologia I st. 3 S

Archeologia II st. 2 S

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I st. 3 S

Bezpieczeństwo narodowe I st. 3 S

Bezpieczeństwo narodowe I st. 3 N

Bezpieczeństwo narodowe II st. 2 S

Bioinformatyka I st. 3 S

Biologia I st. 3 S

Biologia II st. 2 S

Biologia medyczna I st. 3 S

Biologia medyczna II st. 2 S

Biotechnologia I st. 3 S

Biotechnologia II st. 2 S

Biznes chemiczny I st. 3,5 S (inż.)

Biznes chemiczny II st. 1,5 S

Biznes i technologia ekologiczna II st. 2 S

Chemia I st. 3 S

Chemia II st. 2 S

Chemia II st. 2 N

Criminology and criminal justice I st. 3 S

Cultural Communication I st. 3 S

Dyplomacja I st. 3 S

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st. 3 S

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II st. 2 S

Ekonomia I st. 3 S

Ekonomia I st. 3 N

Ekonomia II st. 2 S

Ekonomia II st. 2 N (4 semestralne)

Etnologia I st. 3 S

Etnologia II st. 2 S

Etnofilologia kaszubska I st. 3 S

Filologia angielska I st. 3 S

Filologia angielska I st. 3 N

Filologia angielska II st. 2 S

Filologia angielska II st. 2 N

Filologia germańska I st. 3 S

Filologia germańska I st. 3 N

Filologia germańska II st. 2 S

Filologia klasyczna I st. 3 S

Filologia klasyczna II st. 2 S

Filologia polska I st. 3 S

Filologia polska II st. 2 S

Filologia romańska I st. 3 S

Filologia romańska II st. 2 S

Filologia rosyjska I st. 3 S

Filologia rosyjska II st. 2 S

Filozofia I st. 3 S

Filozofia II st. 2 S

Finanse i rachunkowość I st. 3 S

Finanse i rachunkowość I st. 3 S Financial Analyst (oddzielna rekrutacja na specjalność)

Finanse i rachunkowość I st. 3 N

Finanse i rachunkowość II st. 2 S

Finanse i rachunkowość II st. 2 S Finance and Accounting (oddzielna rekrutacja na specjalność)

Finanse i rachunkowość II st. 2 N

Fizyka I st. 3 S

Fizyka II st. 2 S (rekrutacja odbywa się na semestr zimowy i letni)

Fizyka medyczna I st. 3 S

Fizyka medyczna II st. 2 S (rekrutacja odbywa się na semestr zimowy i letni)

Genetyka i biologia eksperymentalna I st. 3 S

Geografia I st. 3 S

Geografia fizyczna z geoinformacją II st. 2 S

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS II st. 2 S

Geologia I st. 3 S

Gospodarka przestrzenna I st. 3 S

Gospodarka przestrzenna II st. 2 S

Gospodarka przestrzenna II st. 2 N

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I st. 3 S

Historia I st. 3 S

Historia I st. 3 N

Historia II st. 2 S

Historia II st. 2 N

Historia sztuki I st. 3 S

Historia sztuki II st. 2 S

Hydrografia I st.3 S - NOWOŚĆ (*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG)

Iberystyka I st. 3 S

Iberystyka I st. 3 N

Informatyka i ekonometria I st. 3 S

Informatyka i ekonometria I st. 3 N

Informatyka i ekonometria II st. 2 S

Informatyka i ekonometria II st. 2 S Business Informatics - NOWOŚĆ (oddzielna rekrutacja na specjalność)

Informatyka i ekonometria II st. 2 N

Informatyka I st. 3 S profil ogólnoakademicki

Informatyka I st. 3 S profil praktyczny

Informatyka I st. 3 N profil ogólnoakademicki

Informatyka II st. 2 S profil ogólnoakademicki

Informatyka II st. 2 N profil ogólnoakademicki

Intercultural and business relations in Europe I st. 3 S

Krajoznawstwo i turystyka historyczna I st. 3 S

Krajoznawstwo i turystyka historyczna I st. 3 N

Krajoznawstwo i turystyka historyczna II st. 2 S

Kryminologia I st. 3 S

Kryminologia I st. 3 N

Kryminologia II st. 2 S

Kryminologia II st. 2 N

Kulturoznawstwo I st. 3 S

Kulturoznawstwo II st. 2 S

Lingwistyka stosowana I st. 3 S

Lingwistyka stosowana I st. 3 N

Lingwistyka stosowana II st. 2 S

Logopedia I st. 3 S

Logopedia I st. 3 NS - NOWOŚĆ (*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia studiów niestacjonarnych przez Senat UG)

Logopedia II st. 2 S

Matematyka I st. 3 S

Matematyka II st. 2 S

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I st. 3 S

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I st. 3 S International Business (oddzielna rekrutacja na specjalność)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I st. 3 N

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II st. 2 S

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II st. 2 S International Business

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II st. 2 (4 semestralne) N

Modelowanie matematyczne i analiza danych I st. 3 S

Modelowanie matematyczne i analiza danych II st. 2 S - NOWOŚĆ (*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia II stopnia przez Senat UG)

Niemcoznawstwo I st. 3 S

Oceanografia I st. 3 S

Oceanografia II st. 2 S (wybór specjalności w IRK „opcje dodatkowe”)

Ochrona środowiska I st. 3 S

Ochrona środowiska II st. 2 S

Ochrona zasobów przyrodniczych I st. 3 S

Pedagogika I st. 3 S

Pedagogika II st. 2 S

Pedagogika II st. 2 N

Pedagogika specjalna M 5 S

Pedagogika specjalna II st. 2 S

Pedagogika specjalna II st. 2 N

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M 5 S

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M 5 N

Pedagogika wczesnej edukacji II st. 2 S

Pedagogika wczesnej edukacji II st. 2 N

Podatki i doradztwo podatkowe I st. 3 S

Podatki i doradztwo podatkowe I st. 3 N

Podatki i doradztwo podatkowe II st. 2 N

Politologia I st. 3 S

Politologia II st. 2 S

Praca socjalna I st. 3 S

Praca socjalna II st. 2 S

Prawo M 5 S

Prawo M 5 NW

Prawo M 5 N

Prawo w administracji i gospodarce II st. 2,5 N

Produkcja form audiowizualnych I st. 3 S

Psychologia M 5 S

Psychologia M 5 N

Quantum Information Technology II st. 2 S - NOWOŚĆ (*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG – studia w języku angielskim)

Religioznawstwo I st. 3 S

Rosjoznawstwo I st. 3 S

Sinologia I st. 3 S

Skandynawistyka I st. 3 S

Skandynawistyka II st. 2 S

Slawistyka I st. 3 S

Slawistyka II st. 2 S (inne kierunki)

Slawistyka II st. 2 S (kontynuacja)

Socjologia I st. 3 S

Socjologia II st. 2 S

Studia bałkańskie I st. 3 S

Studia wschodnie I st. 3 S

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology II st. 2 N

Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne II st. 2 S

Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne II st. 2 NS - NOWOŚĆ (*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia studiów niestacjonarnych przez Senat UG)

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I st. 3 S

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I st. 3 N

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej II st. 2 S

Wiedza o teatrze I st. 3 S

Zarządzanie I st. 3 S

Zarządzanie I st. 3 N

Zarządzanie II st. 2 S

Zarządzanie II st. 2 N

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II st. 2 S - NOWOŚĆ (*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG)

Zarządzanie instytucjami artystycznymi I st. 3 S specjalność menedżerska (oddzielna rekrutacja na specjalność)

Zarządzanie instytucjami artystycznymi I st. 3 S specjalność sceniczno-menedżerska (oddzielna rekrutacja na specjalność)

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I st. 3 S

Studia doktoranckie i podyplomowe

Studia podyplomowe


e-mail: podyplomowe@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe

Aktualna oferta - https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/aktualna_oferta/all


Studia doktoranckie


e-mail: doktoranci@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów doktoranckich znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_trzeciego_stopnia


Czy wiesz, że

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - Jan Krzysztof Bielecki oraz Donald Tusk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni. Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.


Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody. Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki – laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry (w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na czwartym miejscu w kategorii uniwesytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Skontaktuj się z nami

BIURO REKRUTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

(studia I i II stopnia)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32

rekrutacja@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl


DZIAŁ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

(studia doktoranckie i podyplomowe)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

podyplomowe@ug.edu.pl

doktoranci@ug.edu.pl


WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 59, 80-952 Gdańsk

www.biology.ug.edu.pl

WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk

www.chemia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 119/121 , 81-824 Sopot

www.ekonom.ug.edu.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.fil.ug.edu.pl

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.historia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 57 , 80-952 Gdańsk

www.mfi.ug.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 4 , 80-952 Gdańsk

www.wns.ug.edu.pl

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Instytut Oceanografii

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 , 81-378 Gdynia

Instytut Geografii

Ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

www.oig.ug.edu.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 6 , Gdańsk

www.prawo.ug.edu.pl

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-GUMed

ul. Kładki 24 , 80-822 Gdańsk

www.biotech.ug.edu.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 101 , 81-824 Sopot

www.wzr.ug.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
Konkurs fotograficzny Uniwersytetu Gdańskiego

Konkurs fotograficzny Uniwersytetu Gdańskiego...

Jeżeli jesteś Uniwersytetu Gdańskiego, nie przegap tego wydarzenia i weź udział w konkursie fotograficznym SEA-EU…
Ubezpieczeniowe FAQ od studenta Uniwersytetu Gdańskiego

Ubezpieczeniowe FAQ od studenta Uniwersytetu...

Student interdyscyplinarnego kierunku Ubezpieczenia, prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim - Michał Czaplicki, przedstawi Wam kilka protipów…
Targi AKADEMIA 2020 i Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego

Targi AKADEMIA 2020 i Dni Otwarte Uniwersytet...

Targi AKADEMIA organizowane od ponad dwudziestu lat na Uniwersytecie Gdańskim to największa i najstarsza edukacyjna…
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi na UG

Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Dew...

Propozycja Uniwersytetu Gdańskiego skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobywaniem i pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy…
Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Gdańskim w rekrutacji 2019-2020

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie G...

Tegoroczna oferta Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje ponad 80 kierunków studiów, w tym osiem nowych, na studiach…
​Nowe kierunki i rekrutacja  2019-2020 na Uniwersytet Gdański

​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uni...

Ruszyła Rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Uczelnia zaproponowała kandydatom ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych…
Targi AKADEMIA 2019 i Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego

Targi AKADEMIA 2019 i Dni Otwarte Uniwersytet...

Zwiedzanie laboratoriów i pracowni, rozmowy z nauczycielami akademickimi i studentami, warsztaty, wykłady i pokazy doświadczeń…
Nabór do teatru studenckiego Gdynia Główna

Nabór do teatru studenckiego Gdynia Główna

Hej studenci, jeżeli teatr jest Waszą pasją i chcecie zmierzyć się z interpretacją tekstu, budowaniem…
​Studia podyplomowe niderlandzkie na Uniwersytecie Gdańskim

​Studia podyplomowe niderlandzkie na Uniwersy...

Uniwersytet Gdański zaprasza na unikalne niderlandzkie studia podyplomowe. Zajęcia odbywają się z nativem. W programie…
Kursy języków obcych na Uniwersytecie Gdańskim

Kursy języków obcych na Uniwersytecie Gdański...

Chcesz się nauczyć języka obcego lub podnieść obecny poziom umiejętności lingwistycznych? Centrum Języków Obcych Uniwersytetu…
Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi na UG

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomośc...

Jeżeli planujesz przyszłość zawodową związaną z branżą nieruchomości, z pewnością zainteresuję Cię propozycja studiów podyplomowych…
Uniwersytet Gdański w prestiżowych rankingach międzynarodowych

Uniwersytet Gdański w prestiżowych rankingach...

QS World University Ranking uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych, obok…
Lokalizacja