Szczegółowy opis uczelni

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością.

Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, treningi w 25 sekcjach sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.
Oferta Kształcenia

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studia stacjonarne

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia

Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologii

Studia stacjonarne

Biologia, studia stacjonarne I stopnia

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia

Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Biologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Biologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Chemii

Studia stacjonarne

Biznes chemiczny, studia stacjonarne I stopnia

Chemia, studia stacjonarne I stopnia

Chemia, studia stacjonarne II stopnia

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia

Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Chemia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Ochrona środowiska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne

Biznes i technologia ekologiczna, studia stacjonarne II stopnia

Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne II stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia stacjonarne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Biznes i technologia ekologiczna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Filologiczny

Studia stacjonarne

Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia

Amerykanistyka, studia stacjonarne II stopnia

Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia

Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia

Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia stacjonarne II stopnia

Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego, studia stacjonarne II stopnia

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia stacjonarne II stopnia

Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia

Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia

Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia

Filologia klasyczna, studia stacjonarne II stopnia

Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia

Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia

Filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia

Filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia

Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia

Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia

Iberystyka, linia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia

Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia

Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia

Logopedia, studia stacjonarne I stopnia

Logopedia, studia stacjonarne II stopnia

Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Sinologia, studia stacjonarne I stopnia

Skandynawistyka, studia stacjonarne I stopnia

Skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia

Skandynawistyka, specjalność: Język, kultura i gospodarka Finlandii, studia stacjonarne I stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne II stopnia

Studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia

Studia wschodnie, studia stacjonarne I stopnia

Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej, studia stacjonarne I stopnia

Teatrologia, studia stacjonarne II stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne II stopnia

Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska, studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia polska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Filologia polska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia romańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Filologia romańska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia rosyjska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Filologia rosyjska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Iberystyka, linia hiszpańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Rosjoznawstwo, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Historyczny

Studia stacjonarne

Archeologia, studia stacjonarne I stopnia

Archeologia, studia stacjonarne II stopnia

Etnologia, studia stacjonarne I stopnia

Etnologia, studia stacjonarne II stopnia

Historia, studia stacjonarne I stopnia

Historia, studia stacjonarne II stopnia

Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia

Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne II stopnia

Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Niemcoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia

Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Etnologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Historia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Historia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Historia sztuki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Religioznawstwo, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, studia stacjonarne I stopnia

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia

Fizyka, studia stacjonarne I stopnia

Fizyka, studia stacjonarne II stopnia

Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia

Fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia

Informatyka, studia stacjonarne I stopnia

Informatyka, studia stacjonarne II stopnia

Matematyka, studia stacjonarne I stopnia

Matematyka, studia stacjonarne II stopnia

Mathematics, studia stacjonarne I stopnia

Mathematics, studia stacjonarne II stopnia

Mathematics, spec. economical mathematics, studia stacjonarne I stopnia

Medical Physics, studia stacjonarne I stopnia

Medical Physics, studia stacjonarne II stopnia

Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia

Physics, studia stacjonarne I stopnia

Physics, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Informatyka, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Informatyka, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne II stopnia

Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia

Filozofia, studia stacjonarne I stopnia

Filozofia, studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia

Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna, studia stacjonarne I stopnia

Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne I stopnia

Politologia, studia stacjonarne I stopnia

Politologia, studia stacjonarne II stopnia

Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia

Praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia

Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia, specjalność neurobiopsychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia, specjalność psychoseksuologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Socjologia, studia stacjonarne I stopnia

Socjologia, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Dyplomacja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Pedagogika wczesnej edukacji, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Psychologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Psychologia, specjalność psychoseksuologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Oceanografii i Geografii

Studia stacjonarne

Akwakultura - biznes i technologia, studia stacjonarne I stopnia

Geografia, studia stacjonarne I stopnia

Geografia, studia stacjonarne II stopnia

Geologia, studia stacjonarne I stopnia

Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia

Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia

Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia

Oceanografia, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne

Administracja, studia stacjonarne I stopnia

Administracja, studia stacjonarne II stopnia

European Business Administration, studia stacjonarne I stopnia

Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia

Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia

Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia

Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - wieczorowe

Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

European and International Business Law, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Prawo w administracji i gospodarce, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia

Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst, studia stacjonarne I stopnia

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia

Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia

Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia

Informatyka i ekonometria, specjalność aplikacje informatyczne w biznesie, studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Informatyka i ekonometria, specjalność aplikacje informatyczne w biznesie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia


Rekrutacja

tel. 58 523 25 31, 523 25 32
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8

rekrutacja@ug.edu.pl
www.rekrutacja.ug.edu.pl

Studia doktoranckie i podyplomowe

Studia podyplomowe:
e-mail: podyplomowe@ug.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe

Studia doktoranckie:
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów doktoranckich znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_trzeciego_stopnia

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
budynek Rektoratu

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

STUDIA DOKTORANCKIE

Czy wiesz, że

Absolwenci UG zmieniają świat! Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - Jan Krzysztof Bielecki oraz Donald Tusk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni. Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody. Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki – laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry (w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na czwartym miejscu w kategorii uniwesytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Skontaktuj się z nami

BIURO REKRUTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(studia I i II stopnia)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32

rekrutacja@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

DZIAŁ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(studia doktoranckie i podyplomowe)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

podyplomowe@ug.edu.pl

doktoranci@ug.edu.pl


WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 59, 80-952 Gdańsk

www.biology.ug.edu.pl

WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk

www.chemia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 119/121 , 81-824 Sopot

www.ekonom.ug.edu.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.fil.ug.edu.pl

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.historia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 57 , 80-952 Gdańsk

www.mfi.ug.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 4 , 80-952 Gdańsk

www.wns.ug.edu.pl

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Instytut Oceanografii

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 , 81-378 Gdynia

Instytut Geografii

Ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

www.oig.ug.edu.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 6 , Gdańsk

www.prawo.ug.edu.pl

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-GUMed

ul. Kładki 24 , 80-822 Gdańsk

www.biotech.ug.edu.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 101 , 81-824 Sopot

www.wzr.ug.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 46 rekordów.

Targi AKADEMIA 2019 i Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego

Zwiedzanie laboratoriów i pracowni, rozmowy z nauczycielami akademickimi i studentami, warsztaty, wy

...

Nabór do teatru studenckiego Gdynia Główna

Hej studenci, jeżeli teatr jest Waszą pasją i chcecie zmierzyć się z interpretacją tekstu, budowanie

...

​Studia podyplomowe niderlandzkie na Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet Gdański zaprasza na unikalne niderlandzkie studia podyplomowe. Zajęcia odbywają się z na

...

Kursy języków obcych na Uniwersytecie Gdańskim

Chcesz się nauczyć języka obcego lub podnieść obecny poziom umiejętności lingwistycznych? Centrum Ję

...

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi na UG

Jeżeli planujesz przyszłość zawodową związaną z branżą nieruchomości, z pewnością zainteresuję Cię p

...

Uniwersytet Gdański w prestiżowych rankingach międzynarodowych

QS World University Ranking uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni

...

Wyjątkowy koncert w Operze Leśnej w Sopocie z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski

„Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Baby, ach te Baby”, to znane i lubiane utwo

...

Jedyny w Polsce projekt nieodpłatnych studiów dla kandydatów z Ukrainy

Uniwersytet Gdański oferuje bezpłatne studia dla kandydatów z Ukrainy. Poniżej rozmowa o tym projekc

...

Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i śr

...

Na Uniwersytecie Gdańskim o szczepionkach, immunologii, badaniach naukowych

W finale Quizu Wiedzy o Szczepionkach STARBIOS2 organizowanym przez Uniwersytet Gdański wzięło udzia

...

Polka wśród wschodzących talentów nauki wg Fundacji L’Oréal i UNESCO

Fundacja L'Oréal wraz z UNESCO ogłosiła nazwiska laureatek nagrody International Rising Talents – 15

...

Targi AKADEMIA 2018 oraz DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdańskiego

Targi AKADEMIA każdego roku towarzyszą rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego, który został powo

...

Lokalizacja