Szczegółowy opis uczelni

Studia na UG

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością.

Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, treningi w 25 sekcjach sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.
Kierunki i specjalności

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studia stacjonarne

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologii

Studia stacjonarne

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Biologia, studia stacjonarne II stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Genetyka i biologia eksperymentalna, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona zasobów przyrodniczych, studia stacjonarne I stopnia

Wydział Chemii

Studia stacjonarne

Biznes chemiczny, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Chemia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ochrona środowiska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne

Biznes i technologia ekologiczna, studia stacjonarne II stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Filologiczny

Studia stacjonarne

Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia
Amerykanistyka, studia stacjonarne II stopnia
Cultural Communication, studia stacjonarne I stopnia
Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne II stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia romańska (francuski/hiszpański), studia stacjonarne II stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia
Iberystyka, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia
Logopedia, studia stacjonarne I stopnia
Logopedia, studia stacjonarne II stopnia
Produkcja form audiowizualnych, studia stacjonarne I stopnia
Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Sinologia, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia
Studia wschodnie, studia stacjonarne I stopnia
Teatrologia, studia stacjonarne II stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne II stopnia
Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia romańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Iberystyka, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Historyczny

Studia stacjonarne

Archeologia, studia stacjonarne I stopnia
Archeologia, studia stacjonarne II stopnia
Etnologia, studia stacjonarne I stopnia
Etnologia, studia stacjonarne II stopnia
Historia, studia stacjonarne I stopnia
Historia, studia stacjonarne II stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne II stopnia
Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Historia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Historia sztuki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne II stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne II stopnia
Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne II stopnia
Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia
Filozofia, studia stacjonarne I stopnia
Filozofia, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne II stopnia
Politologia, studia stacjonarne I stopnia
Politologia, studia stacjonarne II stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia
Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
Socjologia, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Dyplomacja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Pedagogika wczesnej edukacji, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Psychologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Oceanografii i Geografii

Studia stacjonarne

Akwakultura - biznes i technologia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia, studia stacjonarne II stopnia
Geologia, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne

Administracja, studia stacjonarne I stopnia
Administracja, studia stacjonarne II stopnia
Criminology and Criminal Justice, studia stacjonarne I stopnia
European Business Administration, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia
Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - wieczorowe

Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
European and International Business Law, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Prawo w administracji i gospodarce, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia


Rekrutacja

tel. 58 523 25 31, 523 25 32
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8

rekrutacja@ug.edu.pl
www.rekrutacja.ug.edu.pl

Studia doktoranckie i podyplomowe

Studia podyplomowe:
e-mail: podyplomowe@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe

Aktualna oferta - https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/aktualna_oferta/all


Studia doktoranckie:
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów doktoranckich znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_trzeciego_stopnia


Czy wiesz, że

Absolwenci UG zmieniają świat! Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - Jan Krzysztof Bielecki oraz Donald Tusk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni. Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody. Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki – laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry (w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na czwartym miejscu w kategorii uniwesytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Skontaktuj się z nami

BIURO REKRUTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(studia I i II stopnia)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32

rekrutacja@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

DZIAŁ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(studia doktoranckie i podyplomowe)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

podyplomowe@ug.edu.pl

doktoranci@ug.edu.pl


WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 59, 80-952 Gdańsk

www.biology.ug.edu.pl

WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk

www.chemia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 119/121 , 81-824 Sopot

www.ekonom.ug.edu.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.fil.ug.edu.pl

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.historia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 57 , 80-952 Gdańsk

www.mfi.ug.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 4 , 80-952 Gdańsk

www.wns.ug.edu.pl

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Instytut Oceanografii

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 , 81-378 Gdynia

Instytut Geografii

Ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

www.oig.ug.edu.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 6 , Gdańsk

www.prawo.ug.edu.pl

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-GUMed

ul. Kładki 24 , 80-822 Gdańsk

www.biotech.ug.edu.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 101 , 81-824 Sopot

www.wzr.ug.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Dew...

Propozycja Uniwersytetu Gdańskiego skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobywaniem i pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych w…

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie G...

Tegoroczna oferta Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje ponad 80 kierunków studiów, w tym osiem nowych, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i…

​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uni...

Ruszyła Rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Uczelnia zaproponowała kandydatom ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego…

Targi AKADEMIA 2019 i Dni Otwarte Uniwersytet...

Zwiedzanie laboratoriów i pracowni, rozmowy z nauczycielami akademickimi i studentami, warsztaty, wykłady i pokazy doświadczeń - to oferta największych w…

Nabór do teatru studenckiego Gdynia Główna

Hej studenci, jeżeli teatr jest Waszą pasją i chcecie zmierzyć się z interpretacją tekstu, budowaniem roli oraz współtworzyć spektakl, który…

​Studia podyplomowe niderlandzkie na Uniwersy...

Uniwersytet Gdański zaprasza na unikalne niderlandzkie studia podyplomowe. Zajęcia odbywają się z nativem. W programie przedmioty dotyczące kultury krajów niderlandzkojęzycznych,…

Kursy języków obcych na Uniwersytecie Gdański...

Chcesz się nauczyć języka obcego lub podnieść obecny poziom umiejętności lingwistycznych? Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kursy języków…

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomośc...

Jeżeli planujesz przyszłość zawodową związaną z branżą nieruchomości, z pewnością zainteresuję Cię propozycja studiów podyplomowych realizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu…

Uniwersytet Gdański w prestiżowych rankingach...

QS World University Ranking uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych, obok Times Higher Education, U-Multirank oraz…

Wyjątkowy koncert w Operze Leśnej w Sopocie z...

„Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Baby, ach te Baby”, to znane i lubiane utwory, które będzie można…

Jedyny w Polsce projekt nieodpłatnych studiów...

Uniwersytet Gdański oferuje bezpłatne studia dla kandydatów z Ukrainy. Poniżej rozmowa o tym projekcie z dr hab. Martą Koval, prof.…

Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwali...

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" pozwoli na podniesienie kwalifikacji…

Lokalizacja