• Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
  • Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz
  • Akademia Tarnowska rekrutacja 2024

Uniwersytet Gdański

uczelnia publiczna, woj. pomorskie, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, (+58) 523 25 31, 523 25 32, rekrutacja@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański to największa uczelnia Pomorza. Obecnie na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy podyplomowych.

Uniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera, szczególnie w zakresie aktywności i badań związanych z morzem. Związek z położeniem uczelni podkreślają studia na unikatowych kierunkach – Akwakultura – biznes i technologia, Etnofilologia kaszubska, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Hydrografia, Oceanografia. Morski autorytet Uniwersytetu Gdańskiego budują stacje badawcze o międzynarodowej renomie, jak choćby Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG na Helu.

Wiele kierunków oferowanych przez uczelnię zaliczanych jest do krajowej czołówki. Poznaj studia dostępne na Uniwersytecie Gdańskim. Sprawdź wymogi rekrutacyjne, terminy naboru. Dowiedz się więcej o życiu studenckim na uczelni.Ocena uczelni

7.77 / 10
573 głosów

Opinie (875)
Uniwersytet Gdański, UG Gdańsk

Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Joanna z dnia 28.05.2024
Dzień dobry. W takiej sytuacji należy do systemu IRK wpisać po prostu lepszy wynik. Jeśli będzie to wynik z aneksu (po poprawie), to w pole przeznaczone na numer świadectwa trzeba będzie wpisać numer matury z ubiegłego roku, i po średniku w tym samym polu numer aneksu.
29.05.2024
28.05.2024
Joanna
W sytuacji kiedy poprawiałam maturę w tym roku i gorzej mi poszła niż rok temu to ug bierze pod uwagę ten lepszy wynik z zeszłego roku , czy gorszy z tego ?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Karol z dnia 21.05.2024
Dzień dobry, Próg punktowy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, kierunek Ekonomia - wyniósł - 50,10 pkt zaś na kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wyniósł - 52,60 pkt w rekrutacji 2023/2024.
22.05.2024
21.05.2024
Karol
Jaki próg studia zaoczne ekonomia i stosunki międzynarodowe
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Kasia z dnia 20.05.2024
Dzień dobry, Informację o dostaniu się na studia otrzyma Pani w ciągu 4 dni od ogłoszenia listy kandydatów na danym kierunku. https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz _jednolite_magisterskie/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji Warunkiem dostania się na wybrany kierunek to spełnienie zasad rekrutacyjnych. https://ug.edu.pl/taxonomy/term/44538
21.05.2024
21.05.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Dominika z dnia 20.05.2024
Dzień dobry, W roku ubiegłym, na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze punktacja w rekrutacji podstawowej wyniosła 80,00 pkt, w uzupełniającej 83,80 pkt, w dodatkowej 81,30 pkt.
Dominika
Czy jak w ubiegłych latach na stosunki międzynarodowe trzeba było mieć 96 pkt w pierwszej rekrutacji to czy w rekrutacji uzupełniającej dostawały się osoby które miały 74 pkt ?
20.05.2024
20.05.2024
Kasia
Czy w lipcu otrzymam informację odnośnie dostania się na studia niestacjonarne, czy dopiero we wrześniu nawet jak będę się rekrutować na początku lipca ?
Kasia
Czy ciężko jest się dostać na stosunki międzynarodowe , oraz zarządzanie zaocznie
20.05.2024
20.05.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Gabriel z dnia 19.05.2024
Dzień dobry, progi punktowe dostępne są na stronie https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik-kandydata/progi-punktowe-i-liczba-kandydatow-na-miejsce
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla adam z dnia 15.05.2024
Próg punktowy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria wyniósł - 46,60 pkt, zaś na kierunek Ekonomia - 50,10 pkt w rekrutacji 2023/2024.
20.05.2024
19.05.2024
Gabriel
Dzień dobry! Jaki jest próg punktowy na psychologię stacjonarnie?
Lidka
powiem szczerze studia chemiczne są bardzo ciężkie, a z pracą w zawdzie licho
16.05.2024
15.05.2024
adam
Witam, czy można prosić informację o progach na kierunku Informatyka i Ekonometria niestacjonarnie oraz Ekonomia również niestacjonarnie? Pozdrawiam
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Julia z dnia 14.05.2024
W ubiegłym roku ostatnia osoba przyjęta zdobyła 51 punktów.
15.05.2024
15.05.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Julia z dnia 14.05.2024
Próg punktowy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, kierunek Lingwistyka stosowana - wyniósł w rekrutacji 2023/2024 - 51,00 pkt.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Klaudiaa z dnia 13.05.2024
Dzień dobry, takie sytuacje są możliwe. W każdym przypadku decyzje są podejmowane przez Dziekana wydziału, zgodnie z regulaminem studiów UG: Student może, za zgodą właściwego prodziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne. Warunki zmiany formy studiów określa Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów. Proszę zatem o kontakt z Wydziałem Prawa i Administracji w celu uzyskania szczegółowych informacji.
15.05.2024
15.05.2024
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Klaudia z dnia 11.05.2024
Takie przeniesienie bardzo rzadko jest możliwe. O warunki przeniesienia należy pytać w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Aneta z dnia 10.05.2024
Informacji na temat możliwości przeniesienia się udzielają pracownicy dziekanatów. Proszę o kontakt z dziekanatem Wydziału Nauk Społecznych.
15.05.2024
14.05.2024
Julia
Dzień dobry jaki jest próg punktowy na lingwistykę stosowaną niestacjonarną?
Klaudiaa
Dzień dobry czy jest opcja przenoszenia się z prawa zaocznego na stacjonarne? Jeśli tak to kiedy jest na to szansa?
13.05.2024
13.05.2024
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Waleria z dnia 10.05.2024
Nie, chętnych na Prawo niestacjonarne zazwyczaj jest mniej niż miejsc, którymi dysponujemy.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Julia z dnia 10.05.2024
Kryteria kwalifikacyjne na kierunek Psychologia są jednakowe dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej, natomiast kandydatów na studia niestacjonarne jest mniej. W ubiegłym roku aplikowało niemal 8 osób na 1 miejsce.
13.05.2024
11.05.2024
Klaudia
Dzień dobry czy jest opcja przenoszenia się z prawa zaocznego na stacjonarne? Jeśli tak to kiedy jest na to szansa?
Aneta
Czy po I roku pedagogiki zaocznej na UG można przenieść się na psychologię
10.05.2024
10.05.2024
Waleria
Czy trudno się dostać na prawo niestacjonarne?
Julia
Dzień dobry jeśli chodzi o studia zaoczne na kierunku psychologia czy jest jakiś próg punktowy aby się dostać?co trzeba spełnić?
10.05.2024
06.05.2024
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Michał z dnia 29.04.2024
Wnioski o przeniesienie rozpatrywane są indywidualnie i warto zapytać w dziekanacie danego wydziału jak to wygląda w praktyce.
Michał
Dzień dobry, czy przeniesienie się ze studiów w formie zaocznej (Uniwersytet Gdański) na studia w formie dziennej (również UG) jest trudne?
29.04.2024
23.04.2024
Patrycja
Dzień dobry. W 2018 zaczęłam psychologię na innej uczelni i ukończyłam 3 całe lata, niestety potem przerwałam naukę. Czy jest szansa ubiegania się o przepisania ocen jeśli program jest podobny, zaczęcia nauki w późniejszym roku na zaocznych/dziennych? Czy raczej tylko od początku?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Klauda z dnia 22.04.2024
Dzień dobry, na studia niestacjonarne przyjmujemy zazwyczaj wszystkich kandydatów. Bardzo rzadko zdarza się, by liczba chętnych przewyższała liczbę dostępnych miejsc na studiach niestacjonarnych. Wyjątek stanowi co roku kierunek Psychologia oraz Filologia angielska. Na pozostałe kierunki przyjmujemy raczej każdą osobę, która dopełni formalności.
23.04.2024
22.04.2024
Klauda
Dzień dobry. Czy jeśli uzyskam około 70 punktów czy jest cień szansy na dostanie się na prawo (zaocznie)?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Tomasz z dnia 21.04.2024
Dzień dobry, progi punktowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik-kandydata/progi-punktowe-i-liczba-kandydatow-na-miejsce
22.04.2024
21.04.2024
Tomasz
Dzień Dobry ile miała ostatnia osoba która została przyjęta na informatykę ogólnoakademicką i praktyczną?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Patrycja z dnia 15.04.2024
Dzień dobry, ostatnia osoba, która się dostała na ten kierunek posiadała 72,8 pkt. W tym roku limit na tym kierunku wynosi 35.
16.04.2024
15.04.2024
Patrycja
Dzień dobry, jaki był próg na kierunek "Produkcja form audiowizualnych" w trybie zaocznym (niestacjonarnym) w roku 2023?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Daria z dnia 10.04.2024
Limit na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna rzeczywiście wynosi 60 i tyle osób zamierzamy przyjąć. Nabór na studia prowadzony jest tylko raz w roku - w okresie letnim - zatem jeśli po pierwszej sesji część studentów zostanie skreślonych, to na ich miejsce nikogo nowego nie przyjmiemy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile osób zrezygnuje ze studiów w ciągu najbliższych 3 lat.
15.04.2024
10.04.2024
Daria
Interesuje mnie kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna na UG, znalazłam na stronie info o liminie przyjęć 60 osób. Pytanie: czy dokładnie tylu, czyli 60 studentów, zostanie przyjętych na pierwszy rok? Co z tymi, którzy odpadną po pierwszym semestrze, na ich miejsce wejdą inni? Jak duża finalnie może być grupa tych, którzy przetrwają do końca licencjata? Wszelkie opinie o tym kierunku mile widziane.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Michalina z dnia 10.03.2024
Dzień dobry, Nie posiadamy kierunku Informatyka profil praktyczny w formie studiów niestacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych mamy tylko Informatykę profil ogólnoakademicki (ostatnia osoba miała 86,6 pkt), oraz Informatykę i ekonometrię (ostatnia osoba miała 46,6 pkt.).
11.03.2024
11.03.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Kasia4253 z dnia 10.03.2024
Dzień dobry, w zeszłym roku było ok 10 osób na miejsce, a ostatnia osoba, która się dostała miała 90,15 pkt. Nie ma jeszcze Zarządzenia w sprawie opłat na przyszły rok akademicki jednak opłaty za ten rok znajdzie Pani na naszej stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/oplaty/oplaty-za-studia
Michalina
Dzień dobry, jaki był próg na kierunek „Informatyka, profil praktyczny” studia niestacjonarne - zaoczne w rekrutacji na 2023 rok?
10.03.2024
10.03.2024
Kasia4253
Dzień dobry. Czy ciężko jest się dostać na psychologię w trybie zaocznym? Jak wygląda kwestia punktacji i opłat za semestr?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ania z dnia 24.02.2024
Dzień dobry, nie wiemy jaki będzie próg na kierunek Biotechnologia w tym roku, ponieważ nie wiemy jakie wyniki będą mieli kandydaci. Na Uniwersytecie Gdańskim jest zasada, że na każdym kierunku mamy wyznaczony pewien limit np. 100 i przyjmujemy sto pierwszych osób z najwyższymi wynikami. W zeszłym roku ostatnia osoba, która dostała się na kierunek Biotechnologia miała 136,88 pkt. Studia stacjonarne są u nas bezpłatne i nie posiadamy opcji studiów stacjonarnych płatnych. Płatne są jedynie studia niestacjonarne, oraz te prowadzone w języku angielskim.
26.02.2024
24.02.2024
Ania
Ile punktów będzie na biotechnologii? Czy na płatnych dziennych studiach biotechnologii będzie obowiązywał ten sam próg punktów.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Maciej z dnia 15.02.2024
Dzień dobry, ostatnia osoba przyjęta na kierunek Informatyka i ekonometria studia niestacjonarne drugiego stopnia w zeszłorocznej rekrutacji miała 60 punktów. Zaznaczę tylko, że rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje w trakcie rejestracji w systemie IRK.
19.02.2024
15.02.2024
Maciej
Dzień dobry, jaki był próg na studia magisterskie drugiego stopnia „informatyka i ekonometria” specjalizacja Analiza danych - Big Data w trybie niestacjonarnym w rekrutacji w ostatnich latach?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Ewa z dnia 03.02.2024
Dzień dobry. Na studiach zaocznych na kierunku Finanse i rachunkowość (zarówno na I, jak i II stopniu) mieliśmy rekrutację dodatkową, co oznacza, że w podstawowej nie wypełniliśmy limitu miejsc (było więcej miejsc niż chętnych). Wynika to również z dość dużej liczby miejsc, 190 na I stopniu i 200 na drugim.
05.02.2024
03.02.2024
Ewa
Dzień dobry, jaki był próg na „finanse i rachunkowość” w trybie niestacjonarnym (zaoczne) w rekrutacji w 2023 roku i czy to jeden z tych kierunków, gdzie chętnych jest mniej niż oferowanych miejsc czy przeciwnie (w kontekście trybu niestacjonarnego)?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Artur z dnia 24.01.2024
Dzień dobry, Wszelkie progi punktowe z lat ubiegłych znajdzie Pan na naszej stronie internetowej: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik-kandydata/progi-punktowe-i-liczba-kandydatow-na-miejsce
25.01.2024
24.01.2024
Artur
Dzień dobry. Jaki był próg na niemcoznastwo w 2023/2024?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Aleksandra z dnia 22.01.2024
Próg punktowy na studia na niestacjonarne jednolite studia magisterskie kierunek Psychologia - wyniósł w rekrutacji 2023/2024 - 90,15 pkt.
22.01.2024
22.01.2024
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla fifi z dnia 21.01.2024
Dzień dobry, Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 zaczyna się w czerwcu br. Próg punktowy na niestacjonarne jednolite studia magisterskie kierunek Psychologia w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wyniósł 90,15 pkt. Kryterium przyjęcia stanowi konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej przesyłam link z informacjami dot. rekrutacji na ww. kierunek: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/psychologia-niestacjonarne_-_zaoczne-jednolite_magisterskie
Aleksandra
Dzień dobry, jaki był próg punktowy w ostatnim roku na psychologię - studia zaoczne?
22.01.2024
21.01.2024
fifi
Kiedy rusza rekrutacja na studia niestacjonarne psychologia 2024/2025?? Są progi punktowe czy przyjmujecie wszystkich kandydatów?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Ola z dnia 19.01.2024
Dzień dobry, Kryterium przyjęcia nie stanowi znajomość języka niemieckiego na poziomie pow. podstawowego. Przesyłam link z informacjami na temat kierunku: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty/instytut-lingwistyki-stosowanej/informacje-dla-kandydatow
19.01.2024
19.01.2024
Ola
Dzień dobry, czy na studiach niestacjonarnych na kierunku lingwistyka stosowana jest możliwość zaczęcia nauki języka niemieckiego od podstaw?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Julia z dnia 15.01.2024
Dzień dobry, W sprawie przeniesienia z innej uczelni proszę skontaktować się z pracownikami dziekanatu Wydziału nauk Społecznych, podaję dane do kontaktu: Psychologia -studia stacjonarne jednolite magisterskie - aleksandra.blinkiewicz@ug.edu.pl, tel. 58 523 44 21.
15.01.2024
15.01.2024
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Julia z dnia 15.01.2024
Dzień dobry, informacje na temat przeniesienia na Wydział Nauk Społecznych dostępne są na stronie https://wns.ug.edu.pl/studenci/przeniesienia-wznowienia-zmiana-kierunku-specjalnosci-zmiana-formy-studiow. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Dziekanatem.
Julia
Czy jest możliwe przeniesienie z innej uczelni na kierunek psychologii stacjonarnie, po zaliczonym pierwszym roku? Jakie warunki trzeba spełnić?
15.01.2024
15.01.2024
Julia
Czy jest możliwe przeniesienie z innej uczelni na kierunek psychologii stacjonarnie, po zaliczonym pierwszym roku? Jakie warunki trzeba spełnić?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Daria z dnia 09.01.2024
Dzień dobry, na studia niestacjonarne nie odnotowujemy progów punktowych. Chętnych na tę formę studiów jest zazwyczaj mniej niż wynosi limit miejsc.
10.01.2024
10.01.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Iscarius z dnia 09.01.2024
Dzień dobry, w rekrutacji z roku 2022 ostatnia osoba przyjęta na kierunek Iberystyka (studia stacjonarne I stopnia) zdobyła 96 punktów.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Karol z dnia 09.01.2024
Dzień dobry, odnotowujemy bardzo duży spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi (z kilkoma wyjątkami). Zazwyczaj chętnych jest mniej niż wynosi limit miejsc, dlatego od kilku lat nie podajemy żadnych progów punktowych na tę formę studiów.
10.01.2024
10.01.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Nadia z dnia 04.01.2024
Dzień dobry, w minionej rekrutacji (podstawowej) na kierunek Biologia medyczna ostatnia osoba przyjęta na studia zdobyła 97,2 punktów.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Daria z dnia 09.01.2024
Dzień dobry, Próg punktowy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wyniósł 52,6 pkt.
10.01.2024
10.01.2024
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Iscarius z dnia 09.01.2024
Dzień dobry, Próg punktowy na kierunek Iberystyka w rekrutacji: na rok akademicki 2022/2023 wyniósł: 96,0 pkt.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Karol z dnia 09.01.2024
Dzień dobry, W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 próg punktowy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wyniósł 67,4 pkt.
10.01.2024
09.01.2024
Karol
Dzień dobry czy są wysokie progi na międzynarodowe stosunki gospodarcze w trybie zaocznym
Iscarius
Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć jakie były progi punktowe na kierunek Iberystyka z rocznika 2022/2023
09.01.2024
09.01.2024
Daria
Dzień dobry jakie są progi punktowe na stosunki międzynarodowe niestacjonarne
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Nadia z dnia 04.01.2024
Dzień dobry, ostatnia osoba, która znalazła się na liście osób przyjętych na kierunku Biologia medyczna studia stacjonarne I stopnia miała 97,2 pkt.
05.01.2024
04.01.2024
Nadia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na biologię medyczną na studia stacjonarne w tym roku akademickim?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Nadia z dnia 20.12.2023
Dzień dobry, ostatnia osoba, która dostała się na kierunek lingwistyka stosowana studia stacjonarne posiadała 92,25 pkt natomiast na studiach niestacjonarnych punktacja ta wyniosła 51 pkt.
21.12.2023
21.12.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Amelia z dnia 20.12.2023
Dzień dobry, niestety nie posiadamy kierunku filologia romańska w trybie niestacjonarnym. Ostatnia osoba, która dostała się na ten kierunek w trybie stacjonarnym miała 103,8 pkt.
Amelia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na filologię romanska na studia niestacjonarne w tym roku?
20.12.2023
20.12.2023
Nadia
Dzień dobry, jak był w tym roku próg na lingwistykę stosowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla agnesx z dnia 16.12.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunek Prawo w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wyniósł:111,25 pkt
18.12.2023
18.12.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Zofia z dnia 16.12.2023
Dzień dobry, ostatnia osoba, która się dostała miała 111,25 pkt.
Zofia
Dzień dobry, jaki był w tym roku próg na prawo stacjonarnie?
16.12.2023
16.12.2023
agnesx
Dzień dobry! Jaki był próg w 2023 na kierunek Prawo (jednolite stacjonarne)?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Basia z dnia 13.12.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na kierunek skandynawistyka (duńska lub fińska ścieżka językowa) wyniósł w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 - 125,7 pkt.
13.12.2023
13.12.2023
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla nina z dnia 12.12.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wyniosła w tym roku 103,8 pkt.
Basia
Dzień dobry! Jaki był próg punktowy na skandynawistykę? Konkretnie na ścieżkę językową duńską.
13.12.2023
12.12.2023
nina
Dzien dobry, ile punktow miala ostatnia osoba ktora sie dostala na filologie romanska w tym roku?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Pauli z dnia 08.12.2023
Dzień dobry, Próg punkowy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w tym roku wyniósł 104,75 pkt, natomiast na studia stacjonarne jednolite magisterskie próg wyniósł 29,6 pkt.
11.12.2023
08.12.2023
Pauli
Dzień dobry jaki w tym roku był próg punktowy na bezpieczeństwo narodowe i pedagogike specjalną?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla maciek z dnia 08.12.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na kierunek Zarządzanie w sporcie I st. 3 S studia menedżerskie w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wyniósł 100,4 pkt.
08.12.2023
08.12.2023
maciek
Dzień dobry, jaki w tym roku był próg na nowy kierunek zarządzanie w sporcie?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla ja z dnia 06.12.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Amerykanistyka w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wyniósł 107,1 pkt.
07.12.2023
06.12.2023
ja
Jaki był próg punktowy na amerykanistyka?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Karolina z dnia 04.12.2023
Dzień dobry. W tej sprawie najlepiej kontaktować się z Sekcja obsługi programu Erasmus+ lub bezpośrednio z koordynatorami na Wydziałach: https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0/kontakt
05.12.2023
04.12.2023
Karolina
Po którym roku nauki można się starać o skorzystanie z programu Erasmus+?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla B. z dnia 26.11.2023
Ostatnia osoba przyjęta na studia niestacjonarne na kierunek Psychologia zdobyła 90,3 punkty.
27.11.2023
26.11.2023
B.
Jaki był próg punktowy na psychologię niestacjonarną?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla K. z dnia 23.11.2023
Dzień dobry, ostatnia osoba przyjęta na kierunek Psychologia (studia stacjonarne) w rekrutacji podstawowej (lipcowej) uzyskała 112,15 punktów, natomiast na kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 96 punktów.
24.11.2023
23.11.2023
K.
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na kierunki Psychologia oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze w rekrutacji 2023/2024?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla A. z dnia 09.11.2023
Dzień dobry, Próg punktowy w rekrutacji 2023/2024 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Iberystyka wyniósł 114,0 pkt.
09.11.2023
09.11.2023
A.
Dzień dobry, czy wiadomo, jaki był próg punktowy na Iberystykę w tym roku?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla ALAN z dnia 25.10.2023
Dzień dobry, W odpowiedzi na Pana zapytanie informuje, ze próg punktowy studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek International Business wyniósł 111,00 pkt. Na studia stacjonarne drugiego stopnia na ww. kierunek próg wyniósł 60 pkt.
27.10.2023
25.10.2023
ALAN
Witam, czy wiadomojuz jaki był próg w tym roku na nowy kiernek international business dzienne?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Piotro z dnia 04.10.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na kierunek Zarządzanie w naborze na rok akademicki 2022/2023 wyniósł: na studia stacjonarne pierwszego stopnia 107,56 pkt, na studia niestacjonarne pierwszego stopnia 67,94 pkt, na studia stacjonarne drugiego stopnia 80 pkt natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia 70 pkt.
04.10.2023
04.10.2023
ALa
Dzień dobry ile miała ostatnia osoba która dostała sie na International Business??
Piotro
a w roku porzednim (2022) ile miała ostania osoba przyjęta na zarządzanie?
04.10.2023
04.10.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Maciej z dnia 03.10.2023
Dzień dobry, nie, studia niestacjonarne nie cieszą sie tak dużym zainteresowaniem jak studia stacjonarne, często chętnych mamy mniej niż oferujemy miejsc (z tego względu nie zamieszczamy na stronie Uczelni statystyk z naboru na studia niestacjonarne).
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Piotro z dnia 03.10.2023
Dzień dobry, w tym roku było to 100,8 punktów (dane z rekrutacji lipcowej - podstawowej).
04.10.2023
03.10.2023
Piotro
Dzień dobry ile miała punktów ostatnia osoba która dostała sie na zarzadzanie 1 stopnia stacjonarne?
Maciej
Dzień dobry, czy na kierunki ekonomia i zarzadzanie ( niestacjonarnie) aplikuje duża ilość studentów? Jak to wyglądało w latach poprzednich?
03.10.2023
28.09.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Kiki z dnia 27.09.2023
Dzień dobry, pytania związane z organizacją studiów najlepiej kierować bezpośrednio do dziekanatu wydziału, na którym rozpoczyna się studia.
Kiki
Dzień dobry, kiedy nastąpi przypisanie do grup przedmiotowych na WNS?
27.09.2023
18.09.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Ada z dnia 16.09.2023
Dzień dobry, dla osób przyjętych na studia w tym roku, plan zajęć przewiduje praktyki w semestrze 8 i 9 w łącznym wymiarze 150 godzin. Informacje na temat praktyk dostępne są na stronie https://prawo.ug.edu.pl/studenci/plany-i-programy-studiow-praktyki-egzaminy-obrony-wzory-wnioskow/praktyki-obowiazkowe natomiast programy studiów na stronie https://prawo.ug.edu.pl/studenci/plany-i-programy-studiow-praktyki-egzaminy-obrony-wzory-wnioskow/programy-studiow/prawo
Ada
Dzień dobry, w którym semestrze i w jakim wymiarze godzin odbywa się praktyki na kierunku prawo zaoczne?
16.09.2023
13.09.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla A. z dnia 11.09.2023
Dzień dobry, w sprawach indywidualnych proszę o kontakt mailowy z Biurem Rekrutacji. Łatwiej doradzać kandydatowi bezpośrednio niż oficjalnie na forum.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Paula z dnia 09.09.2023
Dzień dobry, bardzo proszę o kontakt z dziekanatem Wydziału Nauk Społecznych. Możliwe, że upłynął już termin składania wniosków o przeniesienie. Wzór wniosku o przeniesienie oraz kryteria dotyczące przeniesienia z innej uczelni znajdzie Pani na stronie https://wns.ug.edu.pl/studenci/przeniesienia-wznowienia-zmiana-kierunku-specjalnosci-zmiana-formy-studiow
13.09.2023
13.09.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla M. z dnia 08.09.2023
Dzień dobry, na tym kierunku nabór jeszcze trwa. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona w piątek (15 września).
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla julia z dnia 07.09.2023
Dzień dobry, w tym roku na kierunku Oceanografia (studia stacjonarne) oferowaliśmy 124 miejsca. Zgłosiło się 303 kandydatów. Ostatnia osoba przyjęta zdobyła 78,10 punktów. Na Uniwersytecie Gdańskim nie ma z góry ustalonych progów punktowych. Przyjmujemy osoby z najwyższym wynikiem w ramach dostępnego limitu miejsc.
13.09.2023
13.09.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Ana z dnia 07.09.2023
Dzień dobry, w tym roku na kierunku Psychologia (studia niestacjonarne) oferowaliśmy 86 miejsc. Ostatnia osoba przyjęta zdobyła 90,15 punktów. Na Uniwersytecie Gdańskim nie ma z góry ustalonych progów punktowych. Przyjmujemy osoby z najwyższym wynikiem w ramach dostępnego limitu miejsc.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla A. z dnia 11.09.2023
Informacje dotyczące rekrutacji dodatkowych znajdują się na stronie Uniwersytetu Gdańskiego w Terminach rekrutacji. Proszę na bieżąco sprawdza, jeżeli taka informacja się pojawi, będzie mógł Pan/Pani wziąć w niej udział. Na ten moment nie Biuro rekrutacji nie otrzymało informacji o rekrutacji dodatkowej.
11.09.2023
11.09.2023
A.
Dzień dobry, czy na kierunek Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej niestacjonarne planowana jest dodatkowa rekrutacja? Limit przyjęć na kierunku to 35 osób, obecnie zajmuję 41 pozycję i zastanawiam się czy jest szansa dostać się jeszcze na ten kierunek.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Paula z dnia 09.09.2023
W sprawie przeniesienia z innej uczelni proszę skontaktować się z Dziekanatem studiów na kierunku Psychologia: tel. (058) 523-44-24. Poniżej link z danymi kontaktowymi: https://wns.ug.edu.pl/studenci/dziekanat
11.09.2023
11.09.2023
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla M. z dnia 08.09.2023
Lista kandydatów na kierunek Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej nie została jeszcze podana, dlatego nie możemy podać informacji o progu punktowym.
Paula
Dzień dobry czy jest jeszcze szansa na przeniesienie z innej uczelni na 2 rok psychologii niestacjonarnej oraz wyznaczenia indywidualnego toku studiów oraz ewentualnie skrócenia czasu ich trwania jesli posiadam dyplom mgr zdrowia publicznego ?
09.09.2023
08.09.2023
M.
Dzień dobry, czy wiadomo już jaki był próg punktowy na kierunek Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (niestacjonarny) w tegorocznej rekrutacji?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla julia z dnia 07.09.2023
W tegorocznym naborze na kierunek Oceanografia na studia stacjonarne pierwszego stopnia próg punktowy wyniósł 78,1 natomiast na studia stacjonarne drugiego stopnia próg punktowy wyniósł 70,0
08.09.2023
08.09.2023
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Ana z dnia 07.09.2023
W tegorocznym naborze na kierunek Psychologia (studia jednolite magisterskie niestacjonarne) próg punktowy wyniósł 90,15.
julia
Dzień dobry, jaki był w tym roku próg punktowy na Oceanografię i ile kandydatów na miejsce?
07.09.2023
07.09.2023
Ana
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na kierunek psychologia (zaoczna)?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla monika z dnia 30.08.2023
Dzień dobry, Próg punktowy na kierunek Finanse i rachunkowość studia stacjonarne I stopnia wyniósł 98,6. Do 5 września br. trwa dodatkowa rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość I st. 3 S. Zapraszam do przystąpienia do rekrutacji i proszę być dobrej myśli. Przesyłam link z informacjami dotyczącymi rekrutacji dodatkowej na interesujący Panią kierunek studiów: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/finanse_i_rachunkowosc-stacjonarne-i_stopnia
31.08.2023
30.08.2023
monika
Dzień dobry jaki był próg punktowy na kierunek Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne? Czy jest jeszcze jakaś szansa dostać się w rekrutacji uzupełniającej jeśli mam 94,1 pkt?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Iza z dnia 29.08.2023
Próg punktowy na studia stacjonarne I stopnia Filologia romańska wyniósł 103,8 pkt. Obecnie nie prowadzimy rekrutacji dodatkowej na kierunek Filologia romańska I stopnia, natomiast zachęcam do sprawdzania na bieżąco na naszej stronie w Terminach rekrutacji informacji o dodatkowych rekrutacjach.
30.08.2023
29.08.2023
Iza
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na kierunku filologia romańska (1 stopień) stacjonarnie? Czy będzie jeszcze nabór dodatkowy na ten kierunek?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Anna z dnia 28.08.2023
Dzień dobry, ostatnia osoba, która się dostała miała 79,5 pkt.
29.08.2023
28.08.2023
Anna
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na kierunku sztuka kreatywnego pisania (1 stopień)?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Just80 z dnia 27.08.2023
Aby otrzymać informacje dotyczące przydziału akademików na Uniwersytecie Gdańskim proszę skontaktować się z pracownikami Działu Domów Studenckich pod numerem telefonu: 058/523-44-44. Adres email do działu:domystudenckie@ug.edu.pl.
28.08.2023
27.08.2023
Just80
Witam, w jaki sposób są przyznawane miejsca w akademikach - czy na każdą turę jest określona ilość miejsc? Jaki w pierwszej turze był dochód na osobę, który kwalifikował do miejsca w akademiku (słyszałam, że odległość ma niewielkie znaczenie)?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Anna z dnia 13.08.2023
Opłata za studia jednolite stacjonarne magisterskie na kierunku Prawo (studia niestacjonarne zaoczne) 1200 zł rata - przy czym jest 6 rat rozłożonych w roku akademickim, pierwsza rata za studia musi być wniesiona – w terminie 14 dni od dnia złożenia ślubowania. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 90/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2022 roku .
16.08.2023
13.08.2023
Anna
Dzień dobry, jak wyglądają płatności za studia niestacjonarne na kierunku prawo? Czy jest termin do którego należy uiścić pierwszą ratę? Czy można całą kwotę zapłacić w jednej racie?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla . z dnia 09.08.2023
Dzień dobry, prawdopodobnie po godzinie 13.
10.08.2023
09.08.2023
.
Dzień dobry, o której jutro będą listy na kierunek Psychologia niestacjonarne?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla j z dnia 08.08.2023
Rekrutacja na kierunek Psychologia studia niestacjonarne jest w toku, nie posiadamy na chwilę obecną progu.
09.08.2023
08.08.2023
j
Dzień dobry, czy wiadomo jaki jest w tym roku próg na psychologię niestacjonarnie?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Sandra z dnia 07.08.2023
Rekrutacja na ten kierunek trwa, więc ciężko powiedzieć jaki będzie próg punktowy, ale biorąc pod uwagę poprzednie lata z pewnością będzie to ponad 100 punktów, ponieważ zainteresowanie tym kierunkiem jest dość duże.
08.08.2023
07.08.2023
Sandra
Dzień dobry, czy ciężko jest dostać się na studia niestacjonarne z filologi angielskiej? Nie ma niestety podanych progów punktowych, a zastanawiam się czy 92pkt są wystarczające.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla ^^ z dnia 30.07.2023
Dzień dobry, Wynik z matury podstawowej mnożony jest przez mnożnik przedmiotu z kryteriów kwalifikacyjnych. Wynik z matury rozszerzonej mnożony jest przez mnożnik przedmiotu z kryteriów kwalifikacyjnych a następnie przez współczynnik 1,5. Jeżeli przedmiot zdawany jest zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym system IRK uwzględnia wyższą punktację po przeliczeniu. Wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego się nie sumują.
31.07.2023
30.07.2023
^^
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie przeliczania punktów. Na stronie widnieje informacja, że wynik z matury rozszerzonej mnoży się dodatkowo przez mnożnik 1,5. Czy w takim wypadku, jeśli kandydat pisał dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, liczy się wynik jedynie z matury rozszerzonej?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla aaa z dnia 20.07.2023
Dzień dobry, Dokumenty w postaci papierowej na kierunek Prawo można składać w dniu 24.07.2023 r. w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej. Godziny pracy komisji: poniedziałek - piątek 10:00-14:00.
20.07.2023
20.07.2023
aaa
witam, czy dokumenty na studia stacjonarne prawo mozna skladac jeszcze 24.07?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Basia z dnia 19.07.2023
Terminy dodatkowych naborów zaczną się pojawiać po zakończeniu rekrutacji podstawowej. Proszę sprawdzać informacje na stronie Rekrutacji UG w zakładce Terminy.
20.07.2023
19.07.2023
Basia
Witam kiedybedzie ogłoszona rekrutacja II na wolne kierunki
biuro rekrutacji
odpowiedź dla Michu z dnia 19.07.2023
Dzień dobry, Z ilości punktów jaka pan otrzymał podczas rekrutacji na kierunek ekonomia oraz finanse i rachunkowość nie widzimy szansy na przyjęcie na studia. Osoby które znalazły się na liście rezerwowej maja szansę na przyjęcie na studia. Wg podanej informacji z roku 2021/2022 ekonomia to było 95,85 pkt. a finanse i rachunkowość 97,41 pkt.
19.07.2023
19.07.2023
Michu
Dzień dobry. Mam 72 punkty, czy jest szansa ze dostanę się na studia niestacjonarne ekonomii albo finanse i rachunkowość? W jakim limicie przyjęto ostatnia osobę w zeszłym roku? Pozdrawiam.
X3
Hej, jakie są wasze opinie o Informatyce (ogólnoakad.) na UG?
14.07.2023
14.07.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla zzzzz z dnia 13.07.2023
Lista kandydatów zostanie ogłoszona 18 lipca. Na tym etapie nie sposób przewidzieć kto się dostanie na studia (nie wszyscy kandydaci dostarczają dokumenty, nie wszyscy wpłacają opłatę rekrutacyjną na czas).
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Monika z dnia 13.07.2023
Dzień dobry, jest to spowodowane tym, że nie prowadzimy już rejestracji progów punktowych. Na Uniwersytecie Gdańskim nie obowiązują progi punktowe. Mamy określony limit na kierunku i tyle osób z największą punktacją przyjmiemy, dlatego informacje o progach punktowych nie są miarodajne. W zeszłym roku na studiach stacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość było ok 5 osób na miejsce.
14.07.2023
14.07.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Maja z dnia 13.07.2023
Dzień dobry, jest to spowodowane tym, że nie prowadzimy rejestracji progów punktowych. Na Uniwersytecie Gdańskim nie obowiązują progi punktowe. Mamy określony limit na kierunku i tyle osób z największą punktacją przyjmiemy, dlatego informacje o progach punktowych nie są miarodajne. W zeszłym roku na kierunku wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej było ok 7 osób na miejsce.
zzzzz
dostanę się na administrację? Po przeliczeniu moja liczba punktów wynosi 86.
13.07.2023
13.07.2023
Maja
Na stronie Uniwersytetu niestety nie znajduje się informacji na temt progów punktówych dot. kirunku wiedza o filmie i mediach audiowizualnych w formie niestacjonarnej. Jakie są progi punktowe na ten kierunek ( zoaczny ) na rok 2022/2023 ?
Monika
Czy są jakieś dane ile osób na rok 2022/2023 złożyło na finanse i rachunkowość oraz jaki był próg? Na stronie jest z roku 21/22
13.07.2023
12.07.2023
Clara
Witam. Czy ktoś mógłby podzielić się swoimi wrażeniami ze studiów na UG na kierunku filologia germańska? Warto studiować ten kierunek w Gdańsku?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Anna z dnia 11.07.2023
Dzień dobry, na studia niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji nie aplikuje wielu chętnych. Zazwyczaj przyjmujemy wszystkich kandydatów, dlatego nie śledzimy progów punktowych na studia niestacjonarne.
11.07.2023
11.07.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla aaaa z dnia 11.07.2023
Dzień dobry, osoby, których wynik z egzaminu maturalnego zostanie podwyższony na skutek odwołania złożonego do OKE muszą się skontaktować z Biurem Rekrutacji. Jeśli nowy wynik kwalifikowałby do przyjęcia na kierunek, jaki wcześniej wybrały w systemie IRK, to zostaną przyjęte z odwołania.
aaaa
Witam, czyli można liczyć się z wyższymi progami punktowymi na prawo? Mam złożony wniosek o wgląd do pracy maturalnej, ale nie jestem pewien, czy cała procedura zostanie zakończona przed ostatecznym terminem rekrutacji. Co jeżeli uzyskam wyższy wynik z matur, kwalifikujący mnie do rozpoczęcia u Was studiów, ale zostanie on uzyskany po etapach rekrutacji, ze względu na długość procedur OKE?
11.07.2023
11.07.2023
Anna
Dzień dobry, czy wiadomo jaka minimalna ilość pkt dawała szansę na dostanie się na kierunek kryminologia I stopień studia niestacjonarne?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla A z dnia 10.07.2023
Dzień dobry, W ofercie Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2023/2024 mamy studia stacjonarne jednolite magisterskie i studia niestacjonarne -zaoczne jednolite magisterskie na kierunku Prawo. W ubiegłym roku próg punktowy na kierunek Prawo próg punktowy wynosił 113,25 pkt (tj. wynik ostatniej osoby przyjętej), na jedno miejsce przypadało 6,36 osoby.
11.07.2023
11.07.2023
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla MG z dnia 10.07.2023
Dzień dobry, Na stronie Uniwersytetu Gdańskiego można znaleźć informacje na temat kierunku amerykanistyka studia stacjonarne I stopnia wraz z planem zajęć na rok akademicki 2022/2023: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty/instytut-anglistyki-i-amerykanistyki/biezacy-rok-akademicki/plan-zajec https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/amerykanistyka-stacjonarne-i_stopnia Jeżeli chodzi o plan zajęć na rok akademicki 2023/2024 proszę o bezpośredni o kontakt z dziekanatem studiów:58/ 523 30 20.
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla iks z dnia 10.07.2023
Dzień dobry, Na kierunku Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne I, II stopnia nie prowadzimy specjalizacji, przesyłam link z szczegółowymi kierunku. https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/gospodarka_przestrzenna-stacjonarne-i_stopnia https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/gospodarka_przestrzenna-stacjonarne-ii_stopnia
11.07.2023
11.07.2023
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla ~ z dnia 11.07.2023
W systemie IRK nie kandydat nie wgrywa skanów świadectwa dojrzałości oraz zdjęć, wpisujemy nr. świadectwa dojrzałości . Dokumenty w postaci papierowej należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej po ogłoszeniu listy kandydatów.
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla aaaa z dnia 10.07.2023
Dzień dobry, Rekrutacja na kierunek prawo jest w toku, kierunek ciszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
11.07.2023
11.07.2023
~
Dzień dobry, czy przy rekrutacji w systemie IKR należy załączyć gdzieś skan świadectwa dojrzałości, czy wystarczy podać numer? niestety nigdzie nie mogę znaleźć opcji załączenia skanu. Czy należy również przesłać zdjęcie do legitymacji studenckiej? jeśli tak, gdzie mogę znaleźć te opcje? Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam😄
aaaa
Witam, czy w tym roku jest więcej kandydatów na prawo na UG?
10.07.2023
10.07.2023
iks
Dzień dobry,jakie są specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna?
MG
Dzień dobry. Gdzie można sprawdzić, jak wyglądał plan zajęć w semestrze zimowym na kierunku amerykanistyka, filozofia i wiedza o filmie? Na stronie uczelni można tylko mieć wgląd w plany semestru letniego. Chciałbym porównać plany, ponieważ to może mieć dla mnie istotne znaczenie w wyborze kierunku. Będę wdzięczny za odpowiedź.
10.07.2023
10.07.2023
A
Dzień dobry, ile wynosił próg punktowy w zeszłym roku na kierunku prawo (zaoczne) i kryminologia I stopień (zaoczna)?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Z z dnia 10.07.2023
w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że na pewno warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, chociażby z uwagi na bardzo bogata ofertę kierunków studiów, posiadamy świetną kadrę pracowników dydaktycznych i ciekawe programy zajęć. Przesyłam linki z informacjami na temat kierunków studiów, o które Pan-Pani pyta.. Proszę zapoznać się z informacjami które sa bardzo szczegółowo podane na naszej stronie. Rejestracja kandydatów trwa: do dnia 15.07.2023 na kierunek International Business do dnia 15.07.2023 na kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze-stacjonarne-i_stopnia] https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/international_business-stacjonarne-i_stopnia Pozdrawiam serdecznie
10.07.2023
10.07.2023
Z
Cześć, interesują mnie 2 kierunki studiów licencjackich na UG: Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz International Business. Czy mogłabym uzyskać więcej informacji nt. tych kierunków? Warto studiować na UG, do tego w j.ang? Czy wyjazdy w ramach programu Erasmus są na UG na porządku dziennym? Z góry dziekuje za poświęcony czas.:)
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla ~ z dnia 09.07.2023
Dzień dobry. Takie sytuacje są możliwe, w każdym przypadku decyzje są podejmowane przez Dziekana wydziału. Zgodnie z regulaminem studiów UG: Student może, za zgodą właściwego prodziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne. Warunki zmiany formy studiów określa Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.
10.07.2023
09.07.2023
~
Dzień dobry, czy istnieje możliwość przeniesienia się w np.: 2. roku ze studiów zaocznych na studia stacjonarne? Niestety w tym roku nie mam możliwości podjąć się studiowania dziennego, a bardzo zależy mi na tym, żeby kontynuować swoją edukację. Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Mariusz z dnia 06.07.2023
Dzień dobry. na kierunku "Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej" w trybie niestacjonarnym w ubiegłym roku mieliśmy ok 2 osób na miejsce, a ostatnia przyjęta osoba w rekrutacji podstawowej miała 72,6 pkt natomiast w uzupełniającej 60,6 pkt. Na studia niestacjonarne z reguły łatwiej się dostać niż na stacjonarne, ale nadal obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości.
07.07.2023
06.07.2023
Mariusz
Dzień dobry, chciałbym zacząć studia na UG na kierunku "Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej" w trybie niestacjonarnym. Czy są Państwo w stanie udzielić mi informacji, jak wyglądało w ubiegłych latach "obłożenie" na tym kierunku? Czy w trybie niestacjonarnym ilość chętnych była większa niż dostępne 35 miejsce? Mój wynik według systemu wynosi około 80 punktów, na studia dzienne próg w ostatnich latach wynosił 108, dlatego zastanawiam się, czy będę miał szansę się dostać w trybie niestacjonarnym. Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla A z dnia 05.07.2023
Dzień dobry. oznacza to, że podaną wysokość jednej raty należy pomnożyć razy 6 , aby otrzymać opłatę za cały rok akademicki. Dla przykładu: jedna rata 1200 zł, koszt całego roku 1200 x 6 = 7200 zł.
06.07.2023
06.07.2023
Ejka
Z pewnością opłaca się studiować takie kierunki jak Telekomunikacja czy Elektrotechnika
A
dzień dobry, mam pytanie dotyczące studiów niestacjonarnych. na stronie jest informacja, że "opłaty obowiązują do czasu ukończenia studiów (...) i są pobierane, w danym roku akademickim, w 6 ratach". oznacza to, że jedna rata jest opłatą za jeden semestr, czyli na jeden rok akademicki przypadają dwie raty? czy może jednak 6 rat jest opłatą za rok akademicki? z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
05.07.2023
19.06.2023
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla I z dnia 18.06.2023
Dzień dobry, W przypadku kandydata niepełnoletniego - wymagane j jest oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Uniwersytetu Gdańskiego), zakładka: kandydaci - studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie- dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wydane na terenie polski. Proszę zapoznać się z poniższym linkiem: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/dokumenty/dokumenty-uprawniajace-do-podjecia-studiow-wydane-na-terenie-polski Pozdrawiam serdecznie
I
Jeśli kandydat jest niepełnoletni to przy dostarczaniu dokumentów musi być obecny rodzic?
18.06.2023
16.06.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Wika z dnia 15.06.2023
Dzień dobry, Poniżej przesyłam Pani link z informacją ( na rekrutację w tym roku liczba miejsc ogółem 86 miejsc: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/psychologia-niestacjonarne_-_zaoczne-jednolite_magisterskie Wszystkie informacje znajdzie Pani na stronie uczelni w zakładce Kandydaci - studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie- kierunki studiów -Psychologia studia niestacjonarne zaoczne - limity przyjęć i progi punktowe. Pozdrawiam serdecznie.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Wika z dnia 15.06.2023
Uniwersytet Gdański nie określa progów przyjęcia na studia. Nabór odbywa sie w oparciu o wyniki kandydatów w ramach dostępnej liczby miejsc. Na studia niestacjonarne na kierunek Psychologia przygotowaliśmy 86 miejsc. Liczba chętnych na ten kierunek zazwyczaj jest 4-krotnie wyższa.
16.06.2023
15.06.2023
Wika
Czy na psychologie zaocznie są jakieś progi?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Zbyszek z dnia 14.06.2023
Dzień dobry. Nie prowadzimy progów na studia niestacjonarne, ponieważ na zdecydowaną większość kierunków mamy więcej miejsc niż chętnych. Na obu wymienionych kierunkach w ubiegłym roku mieliśmy dodatkowe rekrutacje, co oznacza że w pierwszej rekrutacji przyjęliśmy wszystkich chętnych.
15.06.2023
14.06.2023
Zbyszek
Jak wygladaja progi na informatyke praktyczna oraz na informatyke i ekonometrie na studia niestacjonarne I stopnia?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla J z dnia 13.06.2023
Dzień dobry, Opłata za studia II stopnia na kierunku kryminologia wynoszą 6600,00 zł za rok (1100 zł x 6 rat). Pozdrawiam serdecznie
13.06.2023
13.06.2023
J
Dzień dobry. Ile wynosi opłata za rok kryminologii II stopnia zaocznie?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla A z dnia 08.06.2023
Dzień dobry, W zeszłym roku na lingwistykę stosowaną próg punktowy wynosił 64,5. Pozdrawiamy serdecznie.
12.06.2023
08.06.2023
A
dzień dobry, jaki był w zeszłych latach próg punktowy na lingwistykę stosowaną zaoczną?
Adam
Jednak kierunki informatyczne oraz zwiazane z telekomunikacją i zastosowaniem internetu to przyszłość i dają zdecgdowanie najlepsze perspektywy
03.06.2023
16.05.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Maria z dnia 15.05.2023
Dzień dobry, ten kierunek bardzo często wybierają osoby około 40-stki. Stanowią one grupę 30-40% ogółu osób przyjętych.
Maria
Dzień dobry, zastanawiam się nad studiowaniem zaocznie Psychologii. Będzie to mój drugi kierunek po wielu latach. Zastanawiam się, czy zdecydowana większość studentów pierwszego roku to osoby zaraz po maturze, czy można spotkać również starsze osoby?
15.05.2023
08.05.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Bdg z dnia 07.05.2023
Dzień dobry, dane opracowujemy na podstawie list z rekrutacji podstawowej.
Bdg
Witam, Czy w progach punktowych ilość punktów zdobytych przez ostatniego kandydata który się dostał jest uwzględniona z pierwszej tury naborów czy ostatniej?
07.05.2023
05.05.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla MA z dnia 03.05.2023
Dzień dobry, w ubiegłym roku prowadziliśmy nabór na studia w oparciu o skany dokumentów i przyjmowaliśmy dokumenty wyłącznie od kandydatów, którzy "zmieścili się" w limicie miejsc. W tym roku powracamy do procedury sprzed dwóch lat. Z tego względu progi punktowe z roku 2022 nie zostały opublikowane. Wprowadzałyby one w błąd wszystkich potencjalnych kandydatów. Zdecydowanie lepszym odniesieniem będą progi z 2021 roku przy czym pamiętać należy o tym, że każdego roku poziom matur jest inny, zmienia się również liczba osób zainteresowanych danym kierunkiem.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Beata z dnia 02.05.2023
Dzień dobry, w ubiegłym roku ostatnia osoba przyjęta na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunek Prawo zdobyła 57,7 pkt. Przyjmowaliśmy wszystkie osoby, które spełniły warunki rekrutacji (kandydatów było mniej niż wynosił limit miejsc).
05.05.2023
03.05.2023
MA
Witam, czy zostaną opublikowane progi punktowe z poprzedniego naboru? Miały się pojawić w 1 kwartale. Poniżej są komentarze o znacznym wzroście progów punktowych z rekrutacji 2022/2023 zwłaszcza na Oceanografię- nie wiem czy to prawda?
Beata
Czy wiadomo jaka minimalna ilość pkt dawała szansę na dostanie się na kierunek prawo studia niestacjonarne?
02.05.2023
28.04.2023
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Amelia z dnia 28.04.2023
Dzień dobry, póki co w najbliższej przyszłości nie mamy w planach wprowadzenia kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na studiach II stopnia.
Amelia
Czy studiuje ktoś tu genetyke i biologie eksperymentalna? Czy jest szansa, że powstaną z tego kierunku studia II stopnia?
28.04.2023
27.04.2023
Oliwia
Jakieś opinie o sinologii? Jestem bardzo ciekawa, ponieważ biorę też pod uwagę kulturoznawstwo z językiem chińskim w Toruniu :) Ale bliżej mam do Gdańska, stąd pytanie. Piszcie :)
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla She z dnia 19.04.2023
Dzień dobry, obawiam się, że może być trudno. Oczywiście wszystko zależy od tego, ilu kandydatów się zgłosi i z jakimi wynikami, ale rok temu ostatnia osoba przyjęta (już po rekrutacji uzupełniającej we wrześniu) zdobyła 80,3 pkt. Próg dla rekrutacji podstawowej (lipcowej) był jeszcze wyższy.
20.04.2023
19.04.2023
She
Witam, mam 55,5 pkt. Czy jest choćby cień szansy na dostanie się na niestacjonarną psychologię?
Wiki
Jakie warunki należy spełnić, żeby na pierwszym roku (Wydział Biologii) dostać miejsce w akademiku??? Pytanie drugie; ile kosztuje w Gdańsku pokój jednoosobowy w mieszkaniu z kimś innym, a ile kawalerka? Tak mnie więcej.
13.04.2023
06.04.2023
Biuro Rekrutacji UG
Dzień dobry, kryteria kwalifikacyjne na kierunek Psychologia znajdzie Pani na stronie: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie. Rekrutujemy na kierunek Psychologia - wybór specjalności odbywa się po przyjęciu na studia. Nigdzie w zasadach rekrutacji nie określamy, że na specjalność Neurobiopsychologia kandydaci koniecznie muszą zdawać biologię na egzaminie maturalnym. Podział na specjalności następuje według listy rankingowej osób przyjętych na kierunek Psychologia.
Ola1405
Dzień dobry. Czy studiując psychologię dzienną będę miała możliwość wybrania specjalności neurobiopsychologii pomimo braku matury rozszerzonej z biologi? Słyszałam że podobno nie można tak jak w moim przypadku pisząc rozszerzenie z polskiego, angielskiego i historii.
05.04.2023
20.02.2023
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Student z dnia 19.02.2023
Dzień dobry, na kierunku Niemcoznawstwo obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości i ciężko jest przewidzieć, czy z taką punktacją dostanie się Pan/Pani na studia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaką punktację będą posiadali inni kandydaci.
Student
Dzień dobry. Mam 42 punkty na niemcoznawstwo a w 2021 roku było 59,7 punktów do przyjęcia. Czy istnieje możliwość, że się dostanę ?
19.02.2023
05.12.2022
...
Proszę napisać jak wyglądają zajęcia na studiach podyplomowych nauczyciel języka polskiego.
Lukas
Czy ktoś może wyrazić swoją opinię na temat studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria? Czy ktoś, kto nie jest orłem z matmy da sobie tam radę?
01.09.2022
16.08.2022
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Marta z dnia 14.08.2022
Dzień dobry. W tej kwestii najlepiej kontaktować się bezpośrednio z dziekanatem Wydziału, który prowadzi kierunek, na którym ma być wprowadzona rezygnacja. Nie mamy wyznaczonego terminu na taka procedurę, jednak prosimy, aby robić to w miarę możliwości jak najszybciej, żeby zwolnić miejsce na ewentualne kolejne nabory.
Marta
Dzień dobry, mam pytanie, czy gdybym chciała zrezygnować z danego kierunku studiów bo zostałabym przyjęta na inny to czy jest na to jakiś określony termin i czy pisemna rezygnacja jest wymagana?
14.08.2022
01.08.2022
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Ola z dnia 30.07.2022
Dzień dobry, dokumenty należy złożyć najpóźniej do 4 sierpnia. Sugeruję, aby w tak istotnych sprawach kontaktować się bezpośrednio z Biurem Rekrutacji lub komisją rekrutacyjną, a nie zadawać pytań w komentarzach na temat uczelni. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.
Ola
Dzień dobry mam pytanie do kiedy trzeba złożyć dokumenty z rekrutacji uzupełniającej na filologie romańską z drugim językiem romańskim . I czy jest możliwość nauki tego języka od podstaw
30.07.2022
26.07.2022
Magda
Czy jeżeli progi punktowe są ustalone a kandydat nie osiągnął tego progu , a dostał zaproszenie do naboru uzupełniającego czy jest sens aplikować ?
InfRaf
Dzień dobry, kiedy zazwyczaj rozpoczyna się i ile trwa rekrutacja uzupełniająca? Informatyka, studia niestacjonarne
26.07.2022
22.07.2022
Luxi
Dzięki Jck za odpowiedz, to skoro na psychologi było 11 osób na miejsce a na fir dwa razy mniej a próg w tym roku to 108 to mam nadzieje ze z tymi 80 mi się uda :)
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Mg z dnia 14.07.2022
Progi punktowe i liczba kandydatów na miejsce z 3 ostatnich lat dostępne są na stronie https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik-kandydata/progi-punktowe-i-liczba-kandydatow-na-miejsce
15.07.2022
15.07.2022
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Mg z dnia 14.07.2022
Progi punktowe z tegorocznej rekrutacji będą opracowane dopiero w połowie sierpnia! rekrutacja jest w toku. Dostępne są z kolei progi z lat ubiegłych: strona rekrutacji UG: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik-kandydata/progi-punktowe-i-liczba-kandydatow-na-miejsce
Mg
Czy można gdzieś sprawdzić progi z pierwszych list?
14.07.2022
11.07.2022
Jck
Progi na studia zaoczne z reguły są nieco niższe, ale tylko niewiele. Rok temu ostatnia osoba przyjęta na psychologię miała dokładnie 83,4 pkt., podczas progiem na dzienne było 107 pkt. Pierwsze 20 osób przyjętych na studia zaoczne miało max punktów,a ok połowa przyjętych na zaoczne miała tak wysokie wyniki, że bez problemu by sie dostali na dzienne. Ludzie wybierają zaoczne z różnych powodów. Jest spora rywalizacja, a UG nie podaje wyników na zaoczne, bo osób odrzuconych jest tysiące, a to się przekłada na setki tysięcy złotych dodatkowego przychodu. Sprawdza się tu reguła : jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. UG nie jest jedyną uczelnią, która w ten sposób sobie "dorabia".
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Maciej z dnia 07.07.2022
Dzień dobry. Liczba osób na miejsce oraz progi z poprzednich 3 lat znajdują się w linku: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/ jeśli chodzi o Oceanografie I stopnia to w ubiegłym roku było 1,68 osób na miejsce, a ostatnia osoba przyjęta miała 50,70 pkt.
08.07.2022
07.07.2022
Maciej
Dzień dobry, Czy to prawda że na kierunek oceanografia jest 2 chętnych na miejsce a próg punktowy wynosi 86?
Luxi
Dzień dobry, czy mając 80 punktów dostanę się na niestacjonarne na FiR na UG? Nigdzie nie ma progów na niestacjonarne..
07.07.2022
04.07.2022
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla SaraMara z dnia 30.06.2022
Dzień dobry, Kierunek logopedia jest popularnym kierunkiem. W zeszłym roku było około 3 osób na jedno miejsce
SaraMara
Dzień dobry, czy kierunek logopedia jest oblegany?
30.06.2022
20.06.2022
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Dawid z dnia 14.06.2022
Dzień dobry, Łączna opłata roczna wynosi 5400,00 zł (900,00 zł x 6 rat)
Dawid
Dzień dobry, ile kosztuje rok na kierunku finanse i rachunkowość studia 1 stopnia niestacjonarne ?
14.06.2022
06.06.2022
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Marcino z dnia 03.06.2022
Dzień dobry, pytanie jest zbyt ogólne, ponieważ wiele zależy od kierunku, na który kandydat chce aplikować. W większości przypadków o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się wszyscy kandydaci - niezależnie od tego, jaki kierunek ukończyli. Czasami jednak kryteria kwalifikacyjne określają ścisłą (zamkniętą) grupę kierunków, po których można aplikować. Proszę się zapoznać ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, a w przypadku wątpliwości, skontaktować z Biurem Rekrutacji.
Marcino
Jak wygląda proces rekrutacji dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów, a aplikujących na studia licencjackie na innym kierunku?
03.06.2022
06.05.2022
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Katka z dnia 05.05.2022
Dzień dobry, wysokość opłat za kształcenie została określona w zarządzeniu Rektora dostępnym na https://bip.ug.edu.pl/ Opłata za semestr na specjalności International Business wynosi 3.500 zł
Katka
Chcę złożyć dokumenty na UG, na "Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business", studia stacjonarne I stopnia po angielsku, nigdzie nie znalazłam informacji o opłatach za studia anglojęzyczne, choć jest to zaznaczone, że są odpłatne. Otworzyłam załaczone uchwały SEnatu, ale nie widzę nigdzie info o cenach. Czy możecie mi podać, jakie to są koszty???
05.05.2022
04.05.2022
Aga
Hej, co myślicie o kierunku biologia medyczna i biotechnologia ? Dziękuję
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Michał z dnia 04.04.2022
Zasady naboru na wszystkie kierunki studiów znajdują się w zakładce kandydaci na https://ug.edu.pl.Tam też można znaleźć informację o odpłatności za studia. Opłata na semestr na specjalności International Business wynosi 3.500 zł. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym w Polsce nie muszą okazywać dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Informacje na temat programu Erasmus dostępne są w zakładce Studenci na stronie https://ug.edu.pl a pytania można wysyłać na adres Biura Współpracy Międzynarodowej erasmus.eu@ug.edu.pl
07.04.2022
06.04.2022
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Michał z dnia 04.04.2022
Dzień dobry, Kierunki prowadzone w języku angielskim są odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem. Zasady rekrutacyjne na kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business, umieszczone są w zakładce kandydaci na https://ug.edu.pl. Informację w sprawie wyjazd studentów w ramach Erasmus +, uzyska Pan w Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ Uniwersytetu Gdańskiego.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Marta z dnia 05.04.2022
Dzień dobry, Jeżeli na egzaminie maturalnym kandydat zdawał poziom podstawowy, to wynik matury mnoży się tylko przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku.Jeżeli kandydat zdawał poziom rozszerzony, to wynik matury mnoży się przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku i dodatkowo przez współczynnik 1,5. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na obu poziomach, ma możliwość wpisania do systemu IRK obydwu wyników – wówczas system wybierze korzystniejszy dla kandydata rezultat.
06.04.2022
05.04.2022
Marta
Dzień dobry, mam pytanie czy na kierunku Kryminologia wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzony zalicza się do ogólnej punktacji?
Michał
UG ma ma w ofercie - International Business (studia po angielsku), jest to specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nie widzę jednak na stronie, jakie są zasady naboru (studia stacjonarne), i czy studia te są odpłatne czy nieodpłatne? Czy potrzebny jest dodatkowy egzamin zewnętrzny potwierdzający znajomość języka, np. IELTS? Pytanie nr dwa: czy na Erasmusa można wyjechać już w II semestrze pierwszego roku? Czy dopiero na drugim roku jest to możliwe i czy mogą to być Niemcy?
04.04.2022
29.03.2022
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla kandydatka 2022 z dnia 16.03.2022
Dzień dobry, Wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. W systemie IRK będzie możliwość wpisania wyniku z matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym.
BIURO REKRUTACJI UG
odpowiedź dla Alicja z dnia 24.03.2022
Dzień dobry. Tak, Psychologia, to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej uczelni. O przyjęcie na jedno miejsce na studiach stacjonarnych ubiega się co roku ok 10-11 osób.
25.03.2022
24.03.2022
Alicja
Dzień dobry,czy psychologii jest na Pańskim uniwersytecie bardzo obleganym kierunkiem? Pozdrawiam serdecznie:)
Remigia
polecam Biotechnologię i Informatykę, po tym jest dobra praca
22.03.2022
16.03.2022
kandydatka 2022
Planuję studia na UG, jeszcze nie zdecydowałam jaki kierunek, ale z grupy ekonomicznych. Wśród przedmiotów na maturze rozszerzonej zdaję w maju matmę, historię, niemiecki i dwujęzyczny angielski. Pytanie - jak liczone są punkty za DWUJEZYCZNY angielski, który jest trudniejszy od rozszerzonego angielskiego? boje się, że w programie rekrutacyjnym nie będzie opcji na zaznaczenie takiej dwujęzycznej formuły i stracę przez to punkty lub osoby z rozszerzeniem zostaną "obliczone" wyżej" pomimo niższego stopnia trudności egzaminu.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Robert z dnia 27.01.2022
Dzień dobry, w tej chwili nie trwa nabór na SP Historii, ale bardzo proszę o kontakt z obsługa administracyjna kierunku gdzie uzyska Pan więcej informacji: https://old.ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33676/sp_historii Biuro Rekrutacji UG
04.02.2022
27.01.2022
Robert
Dzień dobry, Czy w semestrze letnim będzie nabór na studia podyplomowe historia ?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Julia z dnia 30.11.2021
Dzień dobry, Na kierunku Administracja II posiadaliśmy 50 miejsc i według statystyk było około 1 osoby na jedno miejsce.
14.12.2021
30.11.2021
Julia
Dzień dobry, jak w tym roku wyglądała sytuacja z rekrutacją na studia dzienne magisterskie na kierunku administracja? Czy zainteresowanie było duże oraz jak wyglądała sytuacja z dostępnością miejsc?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Marta z dnia 28.09.2021
Dzień dobry, Przeniesienie się z innej uczelni na UG odbywa się po ukończeniu pierwszego roku studiów. Decyzję w sprawie przeniesień rozpatruje Pan Prorektor ds. Studentów i Jakości.
01.10.2021
28.09.2021
Marta
Dzień dobry, jak wygląda przeniesienie się z innej uczelni na UG? Jestem po pierwszym roku prawa na UŚ i ze względów prywatnych chcę się przenieść na UG. Czy mogę dokonać tej zmiany w ciągu roku, czy np tylko po zaliczeniu semestru zimowego/letniego. Czy jest wymagana jakaś konkretna średnia? Czy są jakieś dodatkowe egzaminy? Czy przeniesienie się jest problematyczne? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kp
Czy limit przyjętych na bezpieczeństwo narodowe niestacjonarnie moze się w tym roku zwiększyć se względu na dużą ilość chętnych? Jest 30 miejsc a chętnych prawie 100..
22.09.2021
22.09.2021
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ola z dnia 21.09.2021
Dzień dobry, najlepiej będzie skontaktować się z Dziekanatem Wydziału z którego chce Pani zrezygnować, tam uzyska Pani wszystkie informacje.
Nowa
Wystarczy zaznaczyć tylko w IKR
21.09.2021
21.09.2021
Ola
Dzień dobry , jeśli w rekrutacji dodatkowej dostane się na kierunek na który się zapisywałam , ale jednak zdecyduje się z niego zrezygnować to co będę musiała zrobić ? Wystarczy w systemie IKR zaznaczyć rezygnacje z rekrutacji na ten kierunek czy będę musiała zrobić coś jeszcze?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla KK z dnia 28.08.2021
Nabór na kierunek Psychologia w trybie niestacjonarnym trwa do 13 września.
30.08.2021
30.08.2021
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Lila z dnia 27.08.2021
Wszystkie informację o dodatkowych naborach znajdują sie w zakładce kandydaci/terminy na https://ug.edu.pl
KK
Czy są jeszcze miejsca/trwa rekrutacja na psychologię I stopnie niestacjonarne?
28.08.2021
27.08.2021
Lila
Gdzie znajdę wykaz kierunków na które jeszcze można aplikować? Jeżeli jeszcze można.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Sisi z dnia 20.08.2021
Rekrutując się na studia niestacjonarne, również należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
24.08.2021
20.08.2021
Kolo
Jaki jest maksymalny możliwy dług punktowy ECTS na Wydziale Zarządzania ?
Sisi
Czy na studia niestacjonarne też trzeba składać komplet dokumentów takich jak świadectwa maturalne?
20.08.2021
17.08.2021
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla E z dnia 14.08.2021
Dzień dobry, Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca: Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 13 niniejszej uchwały. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana, zostaje podjęta w terminie do dnia 10 października 2021 r. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia. Kandydaci, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej z wynikami uzyskanymi po weryfikacji. Komisja rekrutacyjna poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem informuje kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, określając 4-dniowy termin i miejsce składania dokumentów. Kandydaci, chcący brać udział w rekrutacji, składają komplet wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje (na podstawie rankingu punktów) tyle osób, ile miejsc zostało zwolnionych. Zazwyczaj kolejne nabory, jeśli zachodzi jedna z powyższych sytuacji, odbywają się we wrześniu (gdyż w sierpniu jest czas, gdy składane są rezygnacje).
E
Kiedy można spodziewać się jakiś informacji na temat rekrutacji dodatkowej/uzupełniającej??
14.08.2021
27.07.2021
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Hw z dnia 26.07.2021
Dzień dobry, W ubiegłym roku na kierunku Prawo w administracji i gospodarce była ogłoszona dodatkowa rekrutacja. Rekrutacja odbyła się pod koniec września.
Hw
HW Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. A z praktyki z lat poprzednich, czy były ogłaszane rekrutacje uzupełniające? Jeśli tak, to w jakich terminach? Rozumiem, że nie ma automatycznego podnoszenia się na liście na wyższy poziom w miarę rezygnacji osób przyjętych.
26.07.2021
26.07.2021
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla KLAUDIA z dnia 25.07.2021
Nie prowadzimy statystyk dotyczących progów na studia niestacjonarne, ale w ubiegłym roku była tam przeprowadzana rekrutacja dodatkowa, co oznacza, że w podstawowej nie wypełniliśmy wszystkich miejsc dostępnych na kierunku. Co do drugiej części pytania, to teraz ja nie bardzo rozumiem, co dokładnie liczyć? Jeśli chodzi o próg punktowe, to jest to po prostu wynik ostatniej przyjętej na dany kierunek osoby.
KLAUDIA
Witam serdecznie, Mam pytanie ponieważ planuje aplikować na studia niestacjonarne II stopnia Prawo w administracji i gospodarce. Nie mogę nigdzie znaleźć progów punktowych na danym kierunku w zeszłych latach. Czy takowy wgląd jest ? I jeszcze pytanie jak to dokładnie liczyć bo niezbyt rozumiem. Dziękuje i pozdrawiam
25.07.2021
23.07.2021
HW
Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. A z praktyki z lat poprzednich, czy były ogłaszane rekrutacje uzupełniające? Jeśli tak, to w jakich terminach? Rozumiem, że nie ma automatycznego podnoszenia się na liście na wyższy poziom w miarę rezygnacji osób przyjętych.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla HW z dnia 22.07.2021
Dzień dobry, Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana, zostaje podjęta w terminie do dnia 10 października 2021 r. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.
23.07.2021
22.07.2021
HW
Cześć, czy wiecie kiedy ogłaszana jast rekrutacja uzupełniająca na UG?
Alicja
warto studiować tu pedaogikę?
08.07.2021
05.07.2021
Weronika
Serwus, czy studiuje ktos pedagogike specjalna i chce mi napisać czy warto?
Kinga
Witam. Wiążę swoją przyszłość z branżą TSL. Czy warto studiować ekonomię ze specjalizacją na ekonomikę transportu i logistykę? Czy lepiej poszukać innej uczelni?
05.07.2021
30.06.2021
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Kalina z dnia 23.06.2021
Najlepiej skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Zarządzania tam uzyska Pani wszystkie informacje. Dane kontaktowe do Komisji : https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/finanse_i_rachunkowosc-stacjonarne-ii_stopnia
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Kalina z dnia 23.06.2021
Dzień dobry, proszę o kontakt bezpośrednio z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania. Komisja odpowiada na wszystkie otrzymane maile. Kontakt do komisji znajdzie Pani m.in. na stronie: https://ug.edu.pl w zakładce kandydaci/terminy.
30.06.2021
23.06.2021
Kalina
Dzień dobry, interesuje mnie kierunek finanse i rachunkowość II stopnia na WZR UG. Przy rekrutacji brane są pod uwagę oceny z 6 przedmiotów ze studiów I stopnia. Czy ktoś wie czy powinno się brać pod uwagę ocenę z wykładu czy z ćwiczeń? Czy może średnią ocenę uzyskaną i z wykładu, i z ćwiczeń?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ret z dnia 14.06.2021
Znajomość języka hiszpańskiego nie musi być potwierdzona żadnym certyfikatem, ale proszę pamiętać, że jednym z przedmiotów jako kryterium kwalifikacyjne jest język hiszpański. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot co zmniejsza szanse dostania się na studia na ten kierunek.
18.06.2021
14.06.2021
Ret
Czy na iberystyce zaocznej gdzie oczekiwany poziom hiszpańskiego to A2-w przypadku gdy nie zdawałam go na maturze musi być potwierdzony certyfikatem czy jak to wygląda? I jak to jest w praktyce,czy wszyscy są tam już na dobrym poziomie z języka?
Julia
Jest tu ktoś z zarządzania I stopień, stacjonarnie? Jakie mieliście wyniki, oraz jakie ogólne wrażenie o kierunku itp?
19.05.2021
18.04.2021
Dziękuję
Witam czy na podyplomowych studiach z surdologopedii trzeba odbyć praktyki i czy faktycznie zjazdy są 3 dniowe?
Maturzystka
Czy ktoś studiował na kierunku zarządzanie lub socjologia (studia stacjonarne I stopnia)? Proszę o opinię o danym kierunku, wykładowcach i wydziale :)
10.04.2021
08.04.2021
Mariia
Czy ktoś studiował na kierunku niestacjonarnym lingwistyka stosowana? Proszę napisać czy to się opłaca i jakie są ogólne wrażenia.
Patrycja
Zdaję na maturze rozszerzoną chemię, biologię, matmę i myslę o kierunkach typu: biotechnologia, analityka medyczna, biologia chemiczna, chemia, i pokrewne. Na co zwracać uwagę w opisach kierunków, żeby wybrać najlepsze studia pod kątem późniejszej pracy? czytam i mam mętlik w głowie. Co polecicie dla kogoś na biol-chemie? Najlepiej na UG, ale nie wykluczam wyjazdu do innego miasta.
07.04.2021
05.04.2021
Oliwia
Witam, czy ktoś z was studiuje kryminologie i chciałby się podzielić opinią? Pozdrawiam :)
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ewa z dnia 16.03.2021
Dzień dobry, nie jest prawdą, że na stronie Rekrutacji widnieje oferta na miniony rok. "Kafelek" rzeczywiście jest tak podpisany, ale po jego kliknięciu, dostępna jest bieżąca oferta. Na wszystkie kierunki, będące w kręgu Pani zainteresowań zostanie w tym roku przeprowadzony nabór. Nazwę "kafelka" zmienimy. Bardzo dziękujemy za sygnał.
17.03.2021
16.03.2021
Ewa
Sorki, jak juz weszłam w opisy to są podane lata 2021/2022, czyli to musi oznaczać, że są w aktualnej ofercie :-) a napiszcie, co o tych kierunkach sądzicie? jak Wam się studiuje teraz w pandemii i pod kątem pracy na co zwrócić uwagę, który warto wybrać?
Ewa
Chcę zapytać o kierunki studiów na UG dla tegorocznych maturzystów: otóż teraz na stronie https://ug.edu.pl/rekrutacja jest wykaz z oferta na rok 2020/2021, czyli rozumiem że to jeszcze nie są aktualne studia na najbliższy rok akademicki, dla nas, tegorocznych maturzystów, którzy bedą studiować 2021 na 2022, tak? Czy np. takie kierunki jak: Genetyka i biologia eksperymentalna, Biologia medyczna, Biznes chemiczny - czy będą realizowane od października tego roku?
16.03.2021
24.02.2021
Marcin
Czy ktoś studiujący psychologie mógłby się wypowiedzieć na temat tego kierunku? Z góry wielkie dzięki!
Estera
Proszę o informację czy studia II stopnia niestacjonarne wystartują od semestru letniego? Jak wygląda sytuacja z obecnie prowadzonymi zajęciami, chodzi mi o wydział zarządzania? Co z praktykami uczelnianymi, czy tu obowiązują? Bardzo proszę o odpowiedź na maila: esterag06@gmail.com Dziękuję z góry za pomoc!
03.02.2021
25.01.2021
Zofia
gdzie lepiej na filologii UG czy UMK? który wydział ma lepsze opinie?
Ania
Polecacie ichtiologię? Wybieram się na studia na UW głównie ze względu na takie unikatowe, "morskie" kierunki. Jak się studiuje i co z pracą potem? Kieruję się zainteresowaniami, ale są obawy, co potem.
25.01.2021
11.01.2021
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Zainteresowana z dnia 06.01.2021
W roku akademickim 2021/2022 prowadzimy nabór tylko na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Socjologia.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Piotr z dnia 29.12.2020
W przypadku matury zdawanej w latach 2008-2021 brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu. Każdy przedmiot wymagany podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów ma swój mnożnik przedmiotu. Maturę na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. Na kierunek Filologia angielska, bierzemy pod uwagę następujące przedmioty: - język angielski (mnożnik 0,6) - język polski (mnożnik 0,2) - jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna (mnożnik 0,2)
07.01.2021
06.01.2021
Zainteresowana
Czy na rok akademicki 2021/22 będzie prowadzona rekrutacja na socjologię II stopnia? Wcześniej była taka oferta, ale na rok 2021/22 jest tylko I stopnia.
Piotr
Czy ktoś wie jak dokładnie oblicza się punkty na rekrutację na filologie angielską na UG? Jakie są mnożniki i czy zmieniają się w czasie? Oraz jakie przedmioty są brane pod uwagę?
29.12.2020
25.11.2020
Iwo
Jakie są możliwości pracy po akwakulturze? To praca związana z morzem, czy niekoniecznie?
Dzień rektorski
Kiedy będzie info czy 2. Listopada będzie dzień rektorsko?
30.10.2020
27.10.2020
Julia
Czy jest tutaj ktoś z biznesu chemicznego ? Mam kilka pytań
olga
Logopedia - jak wygląda pierwszy rok studiów? Jest on bardziej ogólny czy od razu zaczynają się także praktyki? W jakim wymiarze godzin na pierwszym roku i w kolejnych latach?
21.10.2020
20.10.2020
Sandra
@Iga też właśnie się nad tym kierunkiem zastanawiam. Lubię takie ciekawe kierunki i coś innego niż wszyscy. Studiuję teraz Biotechnologie i rozglądam się za czymś jeszcze.
Iga
Akwakultura to studia dostępne tylko na tej uczelni. Warto? Powiedzie coś więcej o kierunku.
17.10.2020
03.10.2020
Legitymacja
Co z legitymacjami dla studentów studiów magisterskich? Ja jak się broniłem na innej uczelni to musialem oddać, a jest mi potrzebna
berrque
Witam, mam pytanie, jakiś czas temu otrzymałam plan zajęć na portalu studenta, jednak sam plan jest strasznie nie jasny, lewo byłam w stanie dociec w jakich jestem grupach na zajęciach, a gdy już się dowiedziałam to niestety nie rozwiało to moich wszystkich wątpliwości. Więc moje pytanie brzmi, czy dostaniemy indywidualne plany zajęć dla naszych grup?
30.09.2020
30.09.2020
Kamila
Kiedy można się spodziewać planu na lingwistyke stosowana II stopnia?
@biuro rekrutacji
UG, Pomyślcie o specjalizacji TiL na wydziele ekonomii w trybie niestacjonarnym! Do tej pory jest tylko w stacjonarnych, dla zaocznych ekonomia oferuje tylko odsetek tego co dla stacjonarnych ;( W tej branży liczy się praca i doświadczenie, studia niestacjonarne byłyby więc idealne dla wielu młodych logistyków i spedytorów, którzy już posiadają etat. Czy gdziekolwiek w 3mieście można i czy warto studiować ten kierunek zaocznie???
29.09.2020
29.09.2020
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla nt z dnia 25.09.2020
W celu dokonania rezygnacji z danego kierunku, proszę skontaktować się z wybranym dziekanatem.
Informatyka
Czy Informatyka na WMFiI jest bardzo trudna? Matma to dla mnie nie problem, ale czy prowadzący są w porządku, czy raczej lubią zrobić odsiew?
25.09.2020
25.09.2020
nt
witam, czy jeżeli minęło 14 dni od ogłoszenia listy kandydatów, jednak nie podpisałam umowy - mogę zrezygnować ze studiów? wydział zarządzania fir 1 rok
Nowy
Dziękuję za informację odnośnie sali na Wydziale Zarządzania. Faktycznie jak się przeszpera stronę wydziałową to jest jakiś adres ul. Piaskowa, ale mogliby dać wyraźną informację dla nowych osób. Teraz już chyba trafię i raz jeszcze dziękuję
23.09.2020
23.09.2020
Sala C36
W głównym budynku WZR sale mają zazwyczaj prefiks A lub B - oznacza to skrzydło budynku lub będzie napisane np Aula WZR ;) Jeśli przed numerem sali jest C to zajęcia odbywają sie w budynku C :D Jest to centrum czegoś tam xD Budynek ten jest trochę dalej, obok wydziału ekonomicznego (7 minut spaceru z WZR).
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Kamill z dnia 22.09.2020
Listy na wszystkich kierunkach na studiach stacjonarnych jaki i niestacjonarnych ustalane są na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
23.09.2020
22.09.2020
Kamill
Czy na zaoczne studia l stopnia kryminologi, listę studentów ustala się według kolejności zgłoszeń, czy wyniku z matury?
Lol
Fajnie, że Wydział Zarządzania miał podać informację jakie zajęcia będą zdalnie, a jakie nie. Oczywiście planu dla dziennych też nie ma, a ludzie muszą dyspozycyjność do pracy podać, a nawet nie wiadomo do której godziny będą nas trzymać.
22.09.2020
22.09.2020
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Monia z dnia 22.09.2020
Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej zostaje podjęta w terminie do dnia 10 października 2020 r. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.
Monia
Czy w tym roku odbędzie się dodatkowa rekrutacja na studia 2 stopnia pedagogiki wczesnej edukacji na UG? Z tego co wiem limit to 65 osób a zapisało się aż 90. Szkoda, żeby nie pozwolić na studiowanie reszcie spoza limitu. :)
22.09.2020
21.09.2020
AiB
Sprawdź maila, do mnie przyszła informacja, że jestem w takiej grupie na takiej specjalności. Tego maila, którego podawałaś przy rekrutacji
Ewa
Kiedy Wydział Zarządzania poinformuje, na jakie specjalizacje się dostaliśmy na kierunku IiE? Jeśli nie dostanę się na tę z I preferencji to nie chcę tego kierunku studiować. W ciągu kilku dni mieli podać konkretne informacje jakie zajęcia tradycyjnie - mija kilkanaście dni i dalej nic. Dla nowych osób to porażka, jeszcze nie wiadomo ile czekać aż zaakceptują opłatę za legitymację
21.09.2020
18.09.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Xyz z dnia 17.09.2020
Niestety nie ma możliwości zwiększenia limitu miejsc. Możliwe jest natomiast uzupełnienie limitu jeżeli wiele osób zrezygnuje z danego kierunku, lub rekrutacja dodatkowa. Wszelkie informacje pojawią się na stronie UG oraz w systemie IRK.
WZr
Kiedy poinformują nas na jaką specjalizację się dostaliśmy na kierunku magisterskim Informatyka i Ekonometria? Ktoś tu pisał, że w ciągu 7 dni od ogłoszenia list przyjętych, czyli kd 10.09 minął czas, a informacji brak...
18.09.2020
17.09.2020
Monika
Czy w tym roku odbędzie się dodatkowa rekrutacja na studia 2 stopnia pedagogiki wczesnej edukacji na UG? Z tego co wiem limit to 65 osób a zapisało się aż 90. Szkoda, żeby nie pozwolić na studiowanie reszcie spoza limitu. :)
Marta
Czy ktoś jeszcze ma problem z otwarciem strony Portalu Edukacyjnego? Kolejny dzień pokazuje mi się informacja że witryna jest nieosiągalna
17.09.2020
17.09.2020
Xyz
Czy na studia niestacjonarne możliwe jest zwiększenie limitu miejsc? Jestem na liście poza limitem.
Nowy
Widzę, że już plan dla zaocznych się pojawił. O co chodzi, że np. sala C-36? Czy do wszystkich sal trafi się wchodząc wejściem głównym czy trzeba jakoś bokami albo tyłem wchodzić?
15.09.2020
13.09.2020
Monia
Czy studia z tematyki filologii kaszubskiej są tylko na UG?
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla PS z dnia 10.09.2020
Dane do logowania do PS wysyła Centrum Informatyczne tuz po tym, jak wyeksportują dane osób przyjętych na kierunek do systemu studenckiego, może to trwać ok. tygodnia, prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości.
10.09.2020
10.09.2020
PS
Przyjęto mnie na kierunek. Skąd mam wziąć jakiś numer żeby zalogować się do tego portalu studenta?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Programowanie z dnia 07.09.2020
Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Zarządzania tel.:+58 523 14 70 e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl
08.09.2020
07.09.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla patowa sytuacja z dnia 05.09.2020
Wszelkie informacje na temat akademików uzyskają Państwo pod numerem 58 523 24 25 lub mailowo pod adresem: domystudenckie@ug.edu.pl
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla IiE z dnia 04.09.2020
W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia listy osób przyjętych.
07.09.2020
07.09.2020
Programowanie
Czy na II stopniu z Informatyki i Ekonometrii są zajęcia z.prgoramowania czy tylko na I stopniu?
IiE
@Ekonometria Z tego co udało mi się wyczytać to podział ma nastąpić oo ogłoszeniu list przyjętych (10.09), a informację otrzymamy na maila. O ile oboje mówimy o magistercr
07.09.2020
07.09.2020
Ekonometria
Kiedy zostanie ogłoszony podział na specjalności na kierunku informatyka i ekonometria?
Filologia ang.
@ela Jak zdasz egzamin potwierdzający umiejętność języka na.poziomie C1/C2 to biorą każdego
06.09.2020
06.09.2020
ela
trudno się dostać na mgr filologia angielska na studia niestacjonarne?
Michał
Czy ktoś się przenosił z innej uczelni na UG? Czy jest to bardzo problematyczne? Nie mogłem się doszukać wzmianki o odpowiedniej średniej ocen lub egzaminach, jedynie o złożeniu podania. Ktoś coś?
05.09.2020
05.09.2020
patowa sytuacja
Jak to będzie z akademikami dla osób z magisterki? Ponoć będą mogli zamieszkać tylko ci z I stopnia i jednolitych. A co jeśli ja mam zajęcia niektóre na uczelni?
Blanka
Jakie kierunki na studiach niestacjonarnych w poprzednich latach nie miały dodatkowej rekrutacji?
04.09.2020
04.09.2020
IiE
Witam, kiedy osoby, które dostały się na kierunek informatyka i ekonometria otrzymają dane do logowania do portalu studenta.
Nowy
Kiedy należy zrobić te szkolenia biblioteczne? Na stronce wydziału jest info, że są obowiązkowe itd. Przed studiami jeszcze czy w trakcie?
03.09.2020
02.09.2020
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla Wyniko z dnia 02.09.2020
Listy kandydatów oraz listy osób przyjętych, ogłaszane są po godzinie 11.
Wyniko
O której godzinie można spodziewać się wyników rekrutacji?
02.09.2020
01.09.2020
Marta
Czy ktoś może podzielić się opinią na temat studiów niest II stopnia - Zarządzanie: Inwestycje i Nieruchomości oraz MSG?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Przejęta z dnia 27.08.2020
Nie wiem, co oznaczają użyte przez Panią skróty, ale na każdym z kierunków, 20 punktów różnicy w stosunku do ostatniej osoby przyjętej to baaardzo dużo. W przypadku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej to ponad 60 osób. W rekrutacji uzupełniającej maja zazwyczaj szanse osoby, którym "zabrakło" maksymalnie 2-3 punkty.
01.09.2020
01.09.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Marcin z dnia 28.08.2020
Niestety, to że wybrał Pan daną specjalność jako priorytetową, nie oznacza, że się Pan na nią dostanie. Proszę o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania - tam dowie się Pan, wg jakiego kryterium i kiedy dokonywany jest podział na grupy.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Magdalena z dnia 28.08.2020
Nie sposób przewidzieć przyszłości ;) Wszystko zależy od tego, ile osób przyjętych dokona rezygnacji i czy zrobią to na tyle szybko, by Wydział Ekonomiczny miał czas przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
01.09.2020
01.09.2020
Biuro Rekrutacji Uniwersytet Gdański
odpowiedź dla Info z dnia 31.08.2020
W sprawach związanych z tokiem studiów prosimy kontaktować się z właściwym dziekanatem. Pracownicy na pewno udzielą Państwu wszelkich odpowiedzi.
Info
Kiedy będzie informacja na jaką specjalizację się dostaliśmy? Chodzi mi o kierunki, na ktorych specjalizacja jest od I semestru. Jest tylko info, że.dostaliśmy się na dany kierunek
31.08.2020
31.08.2020
Fb
Jest już może jakaś grupa na fb dla kierunku Informatyka i Ekonometria stacjonarne?
MSG
Jeśli to są ostateczne wyniki już po doręczeniu dokumentów to oznacza, że się nie dostaniesz i nie będzie żadnej dodatkowej rekrutacji dla tego kierunku. Po prostu inni byli lepsi
29.08.2020
28.08.2020
Magdalena
Nie dostałam się na Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym roku lista przyjętych zamknęła się na 89,1pkt, natomiast ja miałam 88,2. Czy są realne szanse na to, że zostanę przyjęta w rekrutacji uzupełniającej?
Marcin
Witam. Dostałem się na studia I stopnia na informatyk i ekonometrie. W preferowanej specjalizacji wybrałem aplikacje informatyczne w biznesie. Czy to, że dostałem się na kierunek gwarantuje, że będę przydzielony do grupy ze specjalizacją, którą wybrałem?
28.08.2020
27.08.2020
Przejęta
Witam. Nie dostałam się na Pedagogike WSZ i P jestem strasznie tym przejęta bo zabrakło mi prawie 20pkt. Potrzebuje obiektwnej opinii czy rekrutacja uzupełniająca w ubiegłych latach się odbyła się na ten kierunek, czy jest jakaś szansa i po ile osób mniejwięcej przyjmowała?
Łukasz
Wielkie dzięki za wszystkie informacje. Sporo mi to rozjasniło. Ostatnie pyt: czy ma ktoś plan zajęć na II stopniu Inf. i Ekon.? Na stronie aktualnie nie ma, a chętnie zobaczyłbym, jak orientacyjnie wygląda rozkład zajęć.
27.08.2020
27.08.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Rekrutacja z dnia 26.08.2020
Nie ma takiej potrzeby. Komisje rekrutacyjne spodziewają się Państwa :)
Rekrutacja
Czy jak będę składać dokumenty osobiście to czy muszę ten fakt zgłosić wcześniej do komisji rekrutacyjnej?
26.08.2020
25.08.2020
aneta
Witam, czy ktoś studiuje na ug wieczorowe prawo, jesli tak to czy ciężko się na nie dostać? Dziękuję za inf
Siema
Łukasz, skoro ukonczyłeś medyczne uniwerki to na luzieporadzisz sobie tutaj. Dawaj, na IiE jest mega spoko, a specjalizacja AiB to już całkiem baja i dodatkowo są to studia dualne. Ale Big Data też wygląda spoko. Lepiej przyjść i jak Ci się nie spodoba to zrezygnować, niż żałować, że się nie próbowało.
24.08.2020
24.08.2020
Zdalnie
Lol! Znowu zdalnie studia... Nie dość, że trzeba będzie słuchać tych wykładów online to jeszcze samemu przerabiać znowu materiał i pracy 5 razy tyle co na normalnych studiach... Ale porażka. To by chociaż odpuścili obecność na "zajęciach" i kazali tylko przerobić samemu
WZr
https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1810 te 3 pierwsze specjalizacje to Informatyka i Ekonometria
24.08.2020
24.08.2020
Łukasz
Dzięki Wam za odpowiedź. Ja ukończyłem 2 uniwerki medyczne i niestety jestem słaby z przedmiotów ścisłych, ale całkiem nieźle przyswajam nowinki techniczne i stąd ten pomysł z Informatyką i Ekon. Cóż, muszę poszukać jeszcze plan studiów i przemyśleć 🙂
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Paulina z dnia 17.08.2020
Nie prowadzimy statystyk na studiach niestacjonarnych. Zazwyczaj limity miejsc przewyższają liczbę chętnych i przyjmujemy wszystkich kandydatów.
24.08.2020
22.08.2020
Informatyka i Ekonometria
Odpowiedź do Łukasz: najmniej matematycznych przedmiotów jest na specjalizacji Aplikacje Informatyczne w Biznesie, nieco więcej na dwóch pozostałych. Żaden prowadzący nie chce "uwalić" studenta, ale jakbyś miał problemy to zawsze znajdą się studenci, którzy Ci pomogą. Czasami trzeba przysiąść i się pouczyć, ale generalnie to jest kierunek dla humanistów, inżynierów, ścisłowców itd.
@Łukasz
Też wybieram się na kierunek IE 2. stopień i skończyłem zupełnie co innego. Zależy na jaką specjalizację chcesz iść. Wiedziałem, że są badania operacyjne i to chyba jedyny przedmiot matematyczny.
22.08.2020
22.08.2020
Łukasz
Czy może ktoś napisać, jak wyglądaja studia II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria? Czy jest tam dużo matematyki? Czy ktoś, kto ukończył studia z całkiem innej dziedziny ma szanse sobie poradzić?
Kari
Studia, które mnie interesują są tylko w formie dziennej. Czy można pracę jakoś z nimi pogodzić? Chętnie bym poszedł zaocznie, ale nie ma :/ Pracy też nie rzucę dla studiów. Może jakiś indywidualny tok albo chociaż możliwość opuszczania części zajęć wykładowych?
20.08.2020
18.08.2020
Naprawdę Paulina
W tym roku bronię inz. z gornictwa i geologii na PWr i chce sie przeprowadzic do Gdanska ale nie wiem czy teraz czy po magisterce. Czy ktoś studiował np. oceanografie jako magisterskie i mógłby się wypowiedzieć? Czy lepiej wybrać ten kierunek na PG? W Trójmieście nie ma stricte geologii II st.
Paulina
Witam,jakie są progi punktowe na kierunek psychologia NIESTACJONARNIE?
17.08.2020
15.08.2020
Kolos
Witam. Czy ktoś studiował może Zarządzanie o specjalności Nieruchomości i inwestycje? Jakieś opinie i refleksje o tym kierunku?
@Nikola
Zarządzanie super, ja jestem zadowolona. Na tyle, że zdecydowałam się na magistra :)
12.08.2020
11.08.2020
Nikola
Czy ktoś opowie coś o studiach 1 stopnia kryminologia oraz zarządzanie?
Asia
Hej! Jakieś opinie o kierunku oceanografia? ;)
08.08.2020
07.08.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla IRK z dnia 06.08.2020
Bardzo przepraszamy, ale od kilku dni mieliśmy pewne problemy techniczne. Informujemy, iż problemy te zostały rozwiązane i system działa już poprawnie.
IRK
Czy Wy także nie możecie zarejestrować się na stronie IRK UG? Próbuję od kilku dni i ciągle wyświetla się komunikat "Ta witryna jest nieosiągalna". POMOCY!!!
06.08.2020
04.08.2020
Karola
Cześć. Czy ktoś studiował filologię romańską? Jak wrażenia?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Mefisto z dnia 29.07.2020
Zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie Rekrutacji https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow będziemy prowadzili nabór na kierunek Krajoznawstwo (...) w formie niestacjonarnej. Uruchomienie kierunku zależne jest od liczby chętnych. Minimum niezbędnym do uruchomienia kierunku jest 25 osób przyjętych. W ubiegłych latach mieliśmy duży problem z uzbieraniem takiej grupy.
30.07.2020
29.07.2020
Mefisto
Czy kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna będzie uruchamiać dla studentów I stopnia na studia niestacjonarne? Bo nie widzę, że na stronie nie ma nowego planu studiów oraz planu zajęć dla kierunku na zaoczne. Skoro w rekrutacji można kandydować na zaoczne, bo się zastanawiam się czy pójdę na ten kierunek, tylko nie dziennie, zależy mi na zaoczne. Czekam na odp i dzięki.
Biuro rekrutacji
odpowiedź dla nowe studia z dnia 20.07.2020
Oczywiście, można przystąpić ponownie do rekrutacji na kolejny kierunek studiów bez dodatkowych opłat.
29.07.2020
28.07.2020
@Ada
Niemcoznawstwo to bardziej o historii Niemiec i uzyskuje się poziom języka B2, a filologia germańska poziom C1 i sprawności językowe oraz literatura niemiecka. To trochę jakby porównywać kierunek Historia Polski i filologia polska
Ada
Mam pytanie jak do siebie mają się kierunki niemcoznawstwo i filologia germańska?
28.07.2020
25.07.2020
gea
Do pytającego o poziom skandynawistyki: słaby, nie warto. Może na szwedzką.
@Artur
Lepiej napisz na fejsie na grupie UG - tam na pewno znajdzie się ktoś kto udzieli szczegółowych informacji ;) tutaj to strata czasu
23.07.2020
23.07.2020
Artur
Czy ktoś z obecnych był na podyplomówce International Business na UG? Potrzebuję podpytać parę rzeczy ;) Pozdrawiam
nowe studia
Czy jak ukończyłem już studia (mgr) to czy mogę iść ponownie na inne stacjonarne bez dodatkowych opłat?
20.07.2020
19.07.2020
Dyplomacja
Czy ktoś studiujący DYPLOMACJĘ mógłby powiedzieć jak wyglądają te studia
xd
do Biuro Rekrutacji - przecież już ktoś odpisał Ani, więc po co powielać tę samą odpowiedź?
17.07.2020
16.07.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ania z dnia 15.07.2020
Wszelkie informacje na temat opisów kierunków, terminów rekrutacji oraz kryteria kwalifikacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow
Zainteresowana PRAWO
Konkretnie chodzi mi o niestacjonarne zaoczne. Dziękuję za informacje :)
15.07.2020
15.07.2020
@Zainteresowana PRAWO
Ale masz na myśli studia niestacjonarne WIECZOROWE czy ZAOCZNE? Ponieważ UG oferuje studia prawnicze niestacjonarne w dwóch formach. Nie ma progu punktowego, ale jeśli będzie nadmiar chętnych (90 dla wieczorowych i 200 dla zaocznych) to przyjęci zostaną Kandydaci z wyższych pozycji na liście.
@Ania
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow musisz wybrać kierunek, który Cię interesuje i kliknąć "Kryteria przyjęć" - tam jest napisane, czy i ewentualnie jakie rozmowy/egzaminy są przeprowadzane dla danego kierunku.
15.07.2020
15.07.2020
doktorat
Witam, chciałabym uzyskać informację, czy jest możliwość studiowania jednocześnie na 3 roku kierunku magisterskiego i rozpoczęcie w tym czasie studiów 3 stopnia? (oczywiście posiadając tytuł magistra, ale z innego kierunku niż ten, który planuje rozpocząć)
Zainteresowana PRAWO
Czy przy rekrutacji na studia prawo niestacjonarne jest jakiś próg punktowy? Czy przyjmowani są wszyscy kandydaci?
15.07.2020
15.07.2020
Ania
Gdzie dokładnie można znaleźć informacje na jakich kierunkach wymagane są egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla IiE z dnia 09.07.2020
Podział na specjalności następuje już po przyjęciu na kierunek, dlatego najlepiej kierować takie pytania mailowo do komisji rekrutacyjnej WZ: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=996
13.07.2020
11.07.2020
Rower
Czy na Wydziale Zarządzania jest miejsce, aby zostawić rower?
IiE
Jak wygląda sytuacja ze specjalnościami na Informatyce i Ekonometrii magisterskiej? Jest 105 miejsc i po 35 na każdą specjalizację, czy to zależy od tego ile osób będzie chętnych na daną specjalność? Czy w poprzednich latach 5 z dyplomu i średnia 4,65 starczyła na to by dostać się na Aplikacje Informatyczne w Biznesie?
09.07.2020
08.07.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Karol z dnia 07.07.2020
Niestety w tym roku akademickim studia na kierunku Informatyka i Ekonometria są prowadzone tylko w języku polskim.
Karol
Jakiś czas temu na stronie rekrutacji UG widniała informacja, że będzie kierunek II stopnia Informatyka i Ekonometria w języku angielskim. Teraz nie widzę, aby można było zapisać się na ten kierunek w jez. angielskim. Ktoś też ma taki problem?
07.07.2020
06.07.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Wydzial Zarzadzanie z dnia 03.07.2020
Z planami zajęć można się zapoznać na stronach poszczególnych wydziałów. Wydział Zarządzania publikuje plany na stronie: https://wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=795
pytanie dotyczące amerykanistyki!!!
Dzień dobry, czy jest tu ktoś studiujący amerykanistykę i może wyrazić opinię na temat tego kierunku na UG?
03.07.2020
03.07.2020
WZr zaocznie
tylko w soboty i niedziele są zajęcia dla zaocznych. Chyba, że coś zmienią od przyszłego roku, ale raczej wątpię, skoro od tylu lat były tylko w te 2 dni to i teraz tak też na 99,9% będzie
Wydzial Zarzadzanie
Jak wyglądają studia na wydziale zarządzania st II (zaocznie) czy zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy czy zdarzają się w środku tygodniu??
03.07.2020
03.07.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla AIB z dnia 30.06.2020
W sprawach związanych z programem kształcenia najlepiej kontaktować się z opiekunami kierunku: KATEDRA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ ul. Piaskowa 9, pokój C-31 81-864 SOPOT tel. 58 523 14 00 e-mail: aib@ug.edu.pl Opiekun Merytoryczny Specjalności: prof. dr hab. Stanisław Wrycza mail: swrycza@ug.edu.pl
socjalne
wiem, że jeszcze czas, ale wolę już teraz wiedzieć. Jeśli w zeszłym roku kalendarzowym dochód na 1 osobę był niższy niż 528 zł, a w tym roku jest wyższy w wyniku uzyskania dochodu, to czy muszę dostarczać to zaświadczenie z opieki społecznej o pobieraniu lub nie socjali?
01.07.2020
30.06.2020
AIB
Czytam trochę o specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (magisterskie) i wynika z nich, że przygotowują do podjęcia pracy jako np. programista. Nawet, że są to studia dualne. Czy studia dualne oznaczają, że płacą nam za praktyki, czy to zależy od tego czy sami sobie załatwimy płatne?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla DS z dnia 27.06.2020
Terminy rekrutacji zostały dostosowane do terminu ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych - Uniwersytet Gdański nie miał na to żadnego wpływu. Niestety, trzeba pogodzić się z aktualną, wyjątkową sytuacją. Formalności związane z przydziałem miejsc w domach studenckich należy załatwiać w dziekanacie właściwego wydziału, po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia. Trwają prace nad uruchomieniem systemu zapisów do akademików. System powinien być dostępny we wrześniu.
30.06.2020
29.06.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla WF z dnia 24.06.2020
Dzień dobry, proszę o kontakt w tej sprawie z sekretariatem Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu https://sport.ug.edu.pl/centrum_1/sekretariat
DS
Kiedy będzie informacja o akademikach dla nowo przyjętych studentów? Trochę mało czasu będzie, bo skoro na WZr listy przyjętych będą ogłoszone ok. 10 września to mało czasu na ew. szukanie pokoju jeśli się go nie dostanie
27.06.2020
24.06.2020
WF
Czy jeśli nie ma wf w planie na studiach magisterskich to czy i tak mogę na niego chodzić? Lubię sobie pograć, a wf to jedyna okazja. Na sekcję jestem za słaby, a taki wf to byłoby coś
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Kandydat z dnia 21.06.2020
Zapisy na studia stacjonarne I stopnia kończą się na Wydziale Zarządzania 24 sierpnia, na studia II stopnia - 31 sierpnia. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki zostały opublikowane na stronie https://ug.edu.pl w zakładce Kandydaci/terminy
23.06.2020
23.06.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Tomek z dnia 19.06.2020
System Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie uruchomiony 1 lipca. Dotyczy to wszystkich kierunków studiów.
Kandydat
Rekrutacja na WZr trwa do 30 lub 31 sierpnia, a kontakt z Wydziałową Komisją chyba od 17. Czy to oznacza, że już wtedy będzie można składać papiery, czy trzeba będzie czekać na ogłoszenie list?
21.06.2020
19.06.2020
Tomek
A rozpoczęcie rekrutacji na studia zaoczne finanse i rachunkowość I stopnia zaczyna się 1 lipca czy 24 sierpnia?
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Tomek z dnia 16.06.2020
Niestety nie prowadzimy takich statystyk na studiach zaocznych, natomiast w zeszłym roku prowadzona była rekrutacja dodatkowa co oznacza że w rekrutacji podstawowej wszyscy się dostali.
18.06.2020
16.06.2020
Tomek
Czy można znaleźć gdzieś progi punktowe na kierunek finanse i rachunkowość zaocznie? Ile punktów należałoby mieć, żeby się dostać na ten kierunek zaocznie? Jak to było w zeszłym roku?
Student
@Sara - studia poza wykształceniem wyższym nie dają żadnych uprawnień (no może poza pedagogicznymi, które pozwalają na nauczanie w szkole albo lekarskimi, ale i tak trzeba zdać egzaminy państwowe)
16.06.2020
15.06.2020
Sara
Criminology and... to studia w pełni po angielsku? Czy ich ukończenie daje inne uprawnienia niż tradycyjna kryminologia po polsku? Nie mówię o perfekcyjnej znajomości języka, bo to oczywiste.
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Karol z dnia 09.06.2020
Biuro Rekrutacji czynne jest cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:30. Można kontaktować się z nami telefonicznie i mailowo: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kontakt
15.06.2020
11.06.2020
Ciekawy
Dobry wieczór. Chciałbym uzyskać opinie na temat studiów magisterskich z zarządzania a konkretnie specjalność Nieruchomości i inwestycje? Co sądzicie o poziomie nauczania i czy warto tu przyjść jeżeli zależy mi na zdobyciu wiedzy z uczelni?
Karol
Czy administracja uczelni pracuje cały rok? Chodzi mi o lipiec-sierpień, jakbym chciał utrzymać informacje o rekrutacji , akademikach itd.,
09.06.2020
09.06.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Kandydat z dnia 08.06.2020
Odpowiedzi na wszystkie pytania typu "jak jest?"/"czy jest trudno?" najlepiej szukać wśród studentów, czyli często na grupach na FB.
Kandydat
A może ktoś coś powiedzieć o Wydziale Zarządzania? Wszyscy zawsze się śmieją z takich wydziałów, a potem okazuje się trudno. A jak na UG?
08.06.2020
08.06.2020
Adiranjos
Po 3 latach studiowania geografii na UG stanowczo przestrzegam przed popełnieniem mojego błędu. Poziom i jakość nauczania jest na bardzo niskim poziomie. Ponadto przez te trzy lata nauczyłem się że nie ma takiej sprawy której nie da się skomplikować. Wszystkie sprawy organizacyjne przerastały pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii. Począwszy od planu zajęć, przez dotrzymywanie terminów, po organizacje ćwiczeń terenowych. Podejście wielu prowadzących zajęcia jest co najmniej lekceważące. Szczególnie nie polecam nauki języków obcych, gdzie możliwość wyboru nauki języka jest tylko pozorna. I tak każdy musi się uczyć angielskiego i to tylko na jednym poziome dla wszystkich. Natomiast zdecydowanie najgorszą moja decyzją było uczestniczenie w zajęciach specjalizacji pedagogicznej. Osoba prowadząca je jest niekompetentna, zajęcia prowadzone przez nią nie miały ŻADNYCH wartości merytoycznych i były prowadzone bardzo charakterystycznie. Jeśli nie masz ambicji i chcesz się tylko prześlizgnąć przez studia to jest to miejsce dla Ciebie. Jeśli posiadasz jakiegokolwiek ambicje nie popełniaj mojego błędu i wybierz inna uczelnię.
mgr
rozważam studia magisterskie z Informatyki albo Informatyki i Ekonometrii. Rozważam studia stacjonarne, ale chcę chodzić do też do pracy i nie wiem, na którym kierunku będzie mi łatwiej to połączyć.
06.06.2020
04.06.2020
Adam
Ciekawi mnie modelowanie matematyczne. Zakładam, że to ciężki kierunek, dla mega ścisłowców. Powiedzcie, jak się studiuje.
DS
Czy regulamin odnośnie akademików i składania podań na rok 2020/2021 ulegnie zmianie? Czy wszystko zostaje tak jak w poprzednich latach?
01.06.2020
01.06.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Karol z dnia 31.05.2020
Terminy rekrutacji zostaną opublikowane po ich zatwierdzeniu przez Senat. Wszystkie daty powinny być znane do końca tego tygodnia.
Karol
Dzień dobry. Kiedy można spodziewać się informacji o terminach rekrutacji na II stopień?
31.05.2020
29.05.2020
Rekrutacja UG
odpowiedź dla adam z dnia 27.05.2020
Dzień dobry, Modelowanie matematyczne i analiza danych to studia ogólnoakademickie, ale tworzone w dużej części przez studenta - ok. 45% zajęć jest indywidualnie wybieranych przez studenta. Studia dają możliwość wyboru jednej z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych, lub zaprojektowania własnej ścieżki. Program studiów konsultowany był z przedstawicielami dużych pomorskich firm tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom rynku pracy. Być możne pomocna będzie strona poświęcona kierunkowi: https://mat.ug.edu.pl/mmad na której można znaleźć szczegóły związane z programem studiów.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla AiB z dnia 27.05.2020
Rejestracja w systemie IRK powinna być dostępna od lipca, wszelkie informacje na temat rejestracji jak również etapów rekrutacji pojawią się wkrótce na stronie UG. Jeśli chodzi o targi pracy zapraszam do kontaktu z Dziekanatem Wydziału Zarządzania.
29.05.2020
27.05.2020
AiB
Kiedy ruszy rekrutacja w IRK? U mnie wyskakuje błąd strony. Czy w związku z obecną sytuacją dostarczanie dokumentów na II stopień będzie trwało dłużej niż w poprzednich latach? Czy dla magisterskich studiów z Aplikacji Informatycznych w Biznesie organizowane są mini targi pracy w związku z praktykami na 3. semestrze?
adam
Mam pytanie odnośnie modelowania matematycznego i analizy danych. Obawiam się, ze studia uniwersyteckie mogą mieć charakter teoretyczny. Zależy mi na praktycznym wykorzystywaniu zagadnień poruszanych na tym kierunku.
27.05.2020
26.05.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ania z dnia 24.05.2020
Kryteria przyjęcia na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku psychologia to konkurs świadectw dojrzałości. Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, język obcy oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot. Wszelkie informacje na temat kryteriów kwalifikacyjnych można znaleźć na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20202021/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie
Ania
Dzień dobry, czy jest szansa na dostanie się na psychologię w trybie stacjonarnym, jeśli jedynym rozszerzeniem jest biologia?
24.05.2020
22.05.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ania z dnia 19.05.2020
Wszelkie informacje o kierunku Zarządzanie znajdą Państwo na stronie https://wzr.ug.edu.pl/glowna/ jak również kontaktując się z dziekanatem https://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=802
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Genetyka i biologia eksperymentalna z dnia 20.05.2020
Wszelkie informacje na temat zajęć uzyska Pan/Pani w Dziekanacie Wydziału Biologii dziekanat@biol.ug.edu.pl
22.05.2020
22.05.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Kandydat z dnia 21.05.2020
Kandydaci, którzy są zainteresowani rekrutacją na studia II stopnia będą poproszeni o załączenie skanu dokumentów w systemie IRK, dopiero na późniejszym etapie rekrutacji będzie potrzeba dostarczenia dokumentów w wersji papierowej. Natomiast studenci, którzy zainteresowani są przeniesieniem z innej uczelni proszeni są o kontakt z Rektorem pod adresem rektor_studenci@ug.edu.pl.
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Ala z dnia 18.05.2020
Wszelkie informacje na temat zmian w rekrutacji, oraz terminów rekrutacji powinny pojawić się na stronie Uniwersytetu Gdańskiego (www.ug.edu.pl)na początku czerwca. W razie większej ilości pytań zapraszam do kontkatu pod adresem rekrutacja@ug.edu.pl
21.05.2020
21.05.2020
Kandydat
Chcę przyjść na II stopień na UG, ale studiuję na jnnej uczelni. Podobno wszystkie dokumenty będą na razie wystawiane elektronicznie. Czy UG uzna je podczas rekrutacji?
Genetyka i biologia eksperymentalna
Mam pytanie dotyczące bloków. Jeśli się zdecyduje na jeden z bloków to można chodzić na zajęcia z innych bloków? Jak to wygląda na genetyce i biologii eksperymentalnej?
20.05.2020
19.05.2020
Ania
Cześć! Rozmyślam nad studiami II stopnia na kierunku Zarządzanie UG, polecacie ten kierunek? Jak jest z wykładowcami? Może ktoś już kontynuował ten kierunek i wie, czy wiedza zdobyta na studiach I stopnia powtarza się? Z góry dziękuje bardzo za każdą odpowiedź 😊
Ala
Kiedy pojawią się informacje odnośnie zmian w rekrutacji w związku z odwołaniem części ustnych egzaminów?
18.05.2020
12.05.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla JJ z dnia 29.04.2020
Po rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), będzie Pani poproszona o wpisanie wyników z egzaminu maturalnego. Należy wpisać wyniki z egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym (jeżeli takowy będzie Pani zdawała), a system sam przeliczy wynik i weźmie pod uwagę tylko ten, który jest dla Pani korzystniejszy. Wyniki są przeliczane w następujący sposób: matematyka poziom podstawowy – ocena x 0,8 poziom rozszerzony – ocena x 0,8 x 1,5. Język obcy poziom podstawowy – ocena x 0,2 poziom rozszerzony – ocena x 0,2 x 1,5 W razie większej ilości pytań zapraszam do kontaktu pod adresem rekrutacja@ug.edu.pl
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Olek z dnia 28.04.2020
Na studiach I stopnia na większości kierunków można otrzymać maksymalnie 150 punktów, przy czym większą punktację mogą zdobyć osoby z maturą dwujęzyczną, międzynarodową oraz wybitni sportowcy. Wszelkie informacje na temat limitów i progów punktowych na poszczególnych kierunkach znajdują się na stronie Uniwersytetu Gdańskiego w zakładce Kandydaci. Link: https://ug.edu.pl. W razie większej ilości pytań zapraszam do kontaktu pod adresem rekrutacja@ug.edu.pl
12.05.2020
12.05.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla Wiktoria z dnia 06.05.2020
Witam, Poniżej załączam link do strony Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie znajdą Państwo informacje o limitach przyjęć oraz progach punktowych w poprzednich latach, jak również informacje o kryteriach kwalifikacyjnych na kierunku pedagogika specjalna – studia stacjonarne jednolite magisterskie. W razie większej ilości pytań zapraszam do kontaktu pod adresem rekrutacja@ug.edu.pl https://ug.edu.pl zakładka kandydaci
Sandra
Studiuje ktoś zarządzanie instytucjami służby zdrowia? Chętnie się dowiem czy te studia mają wogole sens, wiem ,ze jest to nowy kierunek ale moze ktoś się podzieli opinia:) I o finansach I rachunkowości tez chętnie poczytam :)
12.05.2020
10.05.2020
Ksenofobia
Jest teraz głośno na UG, że jakaś Polka niby coś powiedziała do obcokrajowca. Teraz wielka afera i pewnie ją wyrzucą. Pytam teraz w drugą stronę, jeśli ci przybysze nas obrażają to też działa? Bo wielokrotnie spotkałem się z obrażaniem Polaków przez studentów ze Wschodu. Gdzie mogę to zgłosić?
Wiktoria
Czy ciężko się dostać na pedagogikę specjalna?
06.05.2020
29.04.2020
JJ
Mam pytanie jak wygląda dokładnie ten przelicznik? Jeżeli zdaję rozszerzenie z matmy i jest przelicznik 0,8x1,5 to liczy mi się tylko rozszerzenie do moich punktów na studia? Chodzi mi o modelowanie matematyczne na UG. Na początku brałam pod uwagę do mojej punktacji wynik z podstawy z matmy + rozszerzenia i angielski podstawę i rozszerzenia. To znaczy, że jeżeli zdaję egzamin też na poziomie rozszerzonym to do rekrutacji liczy się tylko wynik z rozszerzenia?
Olek
Jaka jest największa ilość punktów? Lub gdzie można znaleźć taką informację
28.04.2020
28.04.2020
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Ania z dnia 26.04.2020
Gdy zastanawiacie się, czy trudno dostać się na dany kierunek na studia na UG, to polecamy stronę Rekrutacji UG - Niezbędnik Kandydata - i tam są opracowane dane, jakim zainteresowaniem cieszyły się poszczególne kierunki wśród kandydatów na studia (ostatnie 3 lata). Można tak zorientować się, jaką punktację uzyskały ostatnie osoby na liście, przyjęte na wybrane kierunki. UG nie narzuca progów przyjęć z góry, a to wyniki kandydatów kształtują progi punktowe (przyjmujemy tylu kandydatów, ile jest miejsc na kierunku): https://ug.edu.pl, zakładka Kandydaci
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla Kaja z dnia 26.04.2020
Do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UG, Kandydaci wpisują wyniki z danego przedmiotu z obu poziomów egzaminów maturalnych ( jeśli zdawali oba poziomy). System sam wybierze wynik korzystniejszy dla kandydata. Ustawione są w systemie również mnożniki przedmiotów, czy dodatkowy przelicznik za poziom rozszerzony, także kandydat nie musi nic sam przeliczać – wystarczy wpisać wartości liczbowe ze świadectwa. Czasem zdarza się bowiem, że ktoś zdał poziom podstawowy lepiej, niż rozszerzony i to poziom podstawowy może w efekcie końcowym dać wyższy wynik. System wybierze najlepszą opcję dla kandydata. Powodzenia w rekrutacji.
28.04.2020
26.04.2020
Ania
IBERYSTYKA - czy ktoś mógłby się podzielić wrażeniami ? I czy ciężko się jest dostać , byłabym wdzięczna!
Kaja
Witam, czy na UG brany jest korzystniejszy dla ucznia wynik z matury? Tj. jak bardziej bedzie mi sie oplacalo np. brać podstawowy polski niż rozszerzony do rekrutacji to czy jest to możliwe?
26.04.2020
26.04.2020
Monika
Witam Mam pytanie dot. opinii na temat kierunku Amerykanistyka. Chodzi mi o całokształt, poziom. Dzięki wielkie
Adrian
Dzień dobry. Proszę o opinię na temat kierunku 'Finanse i rachunkowość'. Jak wykładowcy, poziom i ogólnie całokształt?
23.04.2020
17.04.2020
Kandydat
Kiedy zbiera się Senat UG, aby ustalić limity miejsc itd?
wiktoria
Wie ktoś czy ciężko się dostać na psychologię?
15.04.2020
14.04.2020
Ola
Czy ciężko jest się dostać na prawo lub dziennikarstw na ug?
Rekrutacja
Przez przełożone matury na pewno będzie przesunięta rekrutacja, ale na magisterskie studia też? Na większości uczelni pewnie przesuną się obrony
14.04.2020
10.04.2020
Sara
Hej, warto waszym zdaniem studiować biotechnologię? Jak z pracą potem? Chyba nie ma za wiele firm, gdzie zatrudniają po takim kierunku?
Pola
Kojarzycie czy ichtiologia jest jeszcze na jakiejś uczelni?
09.04.2020
03.04.2020
Plany studiów
Wiadomo kiedy UG opublikuje plany studiów dla osób rozpoczynających studia od roku 2020?
Agata
HALO KRYMINOLOGIA! Z tego co widzę, temat przewija się przez to forum co kilka komentarzy. Zainteresowanie ze strony przyszłych studentów jest duże, ale jakoś odzewu zwrotnego brak. Prosimy o Wasze opinie - studentów bądź byłych studentów kryminologii na UG. Jakie przedmioty zdawaliście na maturze, na ile procent? Jak jest na samych studiach? Co PO studiach? Dajcie znać!
30.03.2020
22.03.2020
Ola
Czy ktoś mógłby się wypowiedzeć na temat kryminologii?
klaudia
Jak oceniacie historię sztuki i jak jest ze znalezieniem pracy po tym kierunku ?
15.02.2020
10.02.2020
Biuro Rekrutacji
odpowiedź dla TECHNIKI DENTYSTYCZNE z dnia 09.02.2020
Dzień dobry, Uniwersytet Gdański nie ma w swojej ofercie kierunku Techniki Dentystyczne. Proszę skierować swoje pytanie do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (to zupełnie inna uczelnia).
TECHNIKI DENTYSTYCZNE
Mam pytanie odnośnie progu na ten kierunek, na stronie podane jest, że wynosi on 145. Czy w tej liczbie zawarte są już punkty z egzaminu z modelarstwa? Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
09.02.2020
07.02.2020
wf
czy na magisterce jest wf? można chodzić jeśli nie mam w planie?
Wydział Ekonomiczny
odpowiedź dla Tag z dnia 03.02.2020
Życie studenckie podczas sesji nie jest łatwe... Jednak w trosce o jakość kształcenia, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z Dziekanem WE.
07.02.2020
03.02.2020
Tag
Powiedzcie mi jedno dlaczego nikt nie zajął sie jeszcze wydzielem ekonomicznym w Sopocie ?! Dlaczego nikt nie zweryfikował zdawalności egzaminów odsetek zdawających . Zachecam do skontrolowania testów słuchaczy i ich ocen ?! Słuchacz jest pozostawiony samym sobie , poprawki i material nie ma nic wspolnego z materiałem na zajęciach . Zdawalność na poziomie kilkunastu procent ....
Ania
Hej mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat oceanografii? Czy jest to trudny kierunek i jak wyglądają same studia? Wie ktoś czy po tym kierunku znajdę prace w obrębie trójmiasta?
23.01.2020
10.01.2020
Ewa
Dyplomacja to osobny kierunek. Czy to studia z dziedziny nauk politycznych bardziej, czy może komunikacji, PR?
Karla
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat kryminologii na UG? Pytania o nią są każdego roku a odpowiedzi zero
27.12.2019
29.10.2019
WF
Ktoś, kto już nie ma wf w planie może na zajęcia z wf chodzić? Szkoda, że nie jest przez całe studia, bo ja lubię pograć, a ciężko zgadać się z ludźmi na jakiś meczyk w tyle osób.
Karolina
Rozważam dziennikarstwo. Jak wygląda na UG? Pod uwagę biorę również inne uniwerki.
24.10.2019
21.10.2019
Maja
Co można robić po oceanografii??
Gosia
Jak się studiuje fizykę medyczną? Czy trudno? Dużo zajęć praktycznych? Jak wykładowcy?
11.10.2019
02.10.2019
Ola7324
Czy polecacie kryminologie? Czy ciężko się dostać i jak ogółem wygląda ten kierunek?
Lina
Dzień dobry. Mieszkam na Białorusi i nie znam dobrze polskiego. Chciałem zapytać, czy warto wybrać się na wydział biotechnologii (magistratura) ? Kim potem mogę pracować? Czy jesteście zadowolonymi z wyboru specjalności? Jakie są perspektywy? (Przepraszam za błędy)
01.10.2019
14.09.2019
WF
Jak to jest z zapisami na wf dla osób, które nie mają wf w planie? Bardzo chcę jeszcze chodzić na wf, ale nie wiem czy mogę się zapisać skoro już mam zaliczony. Proszę o odp.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Na magisterskich studiach na wszystkich kierunkach jest informacja, że w trakcie III semestru są praktyki za 3 punkty ECTS i wynoszą 20 h. Czy błędem tutaj jest liczba godzin, czy fakt, że na II stopniu są praktyki? 20 h to mało się wydaje
13.09.2019
11.09.2019
Informatyka - mgr
Czy na II stopniu z Informatyki rzeczywiście jest aż tak ciężko jak mówią? Kończyłem infę na innej uczelni, ale przeprowadzam się do Gd i zastanawiam się czy to był dobry wybór. Ktoś ze studiujących albo kogoś znajomy był i jakie ma zdanie?
WZr Inf&Eko
Jaką mieliście średnią, aby dostać się na magisterce na specjalizację Aplikacje Informatyczne w Biznesie, a jaką na Big Data - Analiza Danych?
09.09.2019
06.09.2019
Ada
Jakieś opinie o kryminologii? Ktoś studiuje?
Mgr
Jak wygląda z wyborem specjalności na magisterce? Bo jest coś napisane, że pod uwagę będzie brana średnia arytmetyczna. Ja na uczelni miałem średnią ważoną. Czy wystarczy suplement/indeks z ocenami, czy muszę wystąpić do dziekana z wnioskiem o średnią arytmetyczną? bo interesuje mnie konkretna specjalność, a kiedy dają info na jaką się dostało?
05.09.2019
03.09.2019
WZr
Czy trudno jest na Wydziale Zarządzanie na studiach magisterskich? Myślę o kierunki Informatyka i Ekonometria, ale każda opinia o wydziale mile widziana. Zastanawiam się czy jest czas, by na dziennych dorabiać sobie i mieć też czas wolny
Klara
Do kiedy trzeba zapłacić za studia zaoczne ? I czy na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe zjazdy są raz w miesiącu ?
27.08.2019
27.08.2019
Sara
Czy jest możliwość dołączenia do studiów w trybie stacjonarnym (lingwistyka stosowana I stopień) w przypadku nieotworzenia tego kierunku w trybie zaocznym?
Biuro Rekrutacji UG
odpowiedź dla mati z dnia 26.08.2019
Wnioski o miejsce w domach studenckich należy składać w dziekanacie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć szans na otrzymanie miejsca. Proponuję zapoznanie się z zasadami przyznawania miejsc opublikowanymi na stronie https://ug.edu.pl w zakładce Studenci.
27.08.2019
26.08.2019
zarzadzanie
mam na mysli zarzadzanie I stopnia i specjalizację Marketing
mati
Czy jest jeszcze szansa na akademik od października?
26.08.2019
23.08.2019
Klaudia
Ile razy można wyjechać z Erasmusa w ciągu studiów?
Akademik
Jeszcze około tygodnia jest szansa na akademik. Musisz sprawdzić na stronie wydziału. Ale tylko w przypadku nowo przyjętych. Jeśli jesteś studentką II roku i wyżej to dopiero w październiku do WKS
21.08.2019
21.08.2019
jola
Czy jest jeszcze szansa na akademik?
Zarządzanie
Zależy czy masz na myśli I czy II stopień i przede wszystkim o jaką specjalizację Ci chodzi. Gdańskie uczelnie pod względem tych kierunków stoją naprawdę na wysokim poziomie. Nawet będąc praktykiem można "wynieść" nowe rzeczy, w końcu wiele zajęć jest z praktykami z międzynarodowych przedsiębiorstw. Dla mnie wadą jest to, że WZr jest w Sopocie, a nie podoba mi się to miasto. No ale Gdańsk i Gdynia kilka minut od Sopotu ;)
21.08.2019
21.08.2019
zarzadzanie opinie
A jakas opinia o zarzadzaniu?
Zarządzanie
@zarzadzanie niestacjonarne - łatwo się dostać na zaoczne, nawet w II turze są wolne miejsca na Zarządzanie
20.08.2019
20.08.2019
zarzadzanie niestacjonarne
Ciężko jest się dostać na zarzadzanie niestacjonarne I stopnia?
Sekcja Promocji Uniwersytetu Gdańskiego
odpowiedź dla Nowy z dnia 16.08.2019
W sprawach dotyczących spraw socjalnych studentów, w tym AKADEMIKÓW i STYPENDIÓW, prosimy o kontakt bezpośrednio z DZIEKANATEM danego wydziału: https://ug.edu.pl zakładka Studenci.
19.08.2019
16.08.2019
Nowy
Czy jak składam wniosek o akademik i załączam dokumenty o trudnej sytuacji materialnej, to muszę na nowo składać wniosek o stypendium socjalne? Znowu wszystkie dokumenty są mi potrzebne?
Karol
Na Informatyce oczywiście angielski, to chyba oczywiste dlaczego
12.08.2019
12.08.2019
ada
Jakie języki są do wyboru na informatyce?
Ekonomia
@Ola - ma to swoje plusy i minusy. Na pewno do zalet można zaliczyć to, że możesz pracować na cały etat i zdobywać doświadczenie oraz dochód. Wadą jest to, że w weekendy siedzisz od rana do wieczora na uczelni. A co do kierunku to ekonomistów jest dużo i wielu z nich nie znajduje pracy w zawodzie, ale w dzisiejszych czasach przy takiej ilości informacji i potrzebie ich przetwarzania i analizy, dobry ekonomista zawsze znajdzie dobrą pracę.
30.07.2019
29.07.2019
Ola
Co uważacie o studiowaniu ekonomii zaocznie?
Info
@Gospodarka przestrzenna - na PG masz inżyniera i bardziej pod Architekturę ten kierunek, a na UG licencjat i trochę połączenie Geodezji i Kartografii z Architekturą
29.07.2019
29.07.2019
Info
@Maja - oczywiście, że nie.
Maja
Czy stypendium naukowe przysługuje na urlopie dziekańskim?
28.07.2019
28.07.2019
Gospodarka przestrzenna
Dostałem sie na kierunek gospodarka przestrzenna na UG oraz PG którą uczelnie lepiej wybrać?
Infa
Wypowie się ktoś o Informatyce? Matematykę bardzo lubię, więc to problem nie będzie, ale te inne przedmioty, bardzo trudne? Prowadzący przyjaźni, chętni pomagać?
21.07.2019
17.07.2019
Julia historia sztuki
Ktoś studiuje historie sztuki na UG i mógłby mi powiedzieć ile średnio osób rezygnuje z tego kierunku? Bo mam 6 punktów więcej niż ostatnia osoba która się dostała rok temu a i tak jestem na 85 miejscu (na 50 miejsc)
AIwB
Mam pytanie odnośnie magisterskich studiów Aplikacje Informatyczne w Biznesie. Czy na studiach II stopnia są zajęcia z programowania? Czy tworzy się jakieś fajne projekty, które można dodać do portfolio?
17.07.2019
17.07.2019
UG
Dla obcokrajowców i studia w języku obcym są płatne
esem
Cultural Communication-czy są to studia dla obcokrajowców??czy sa płatne?
14.07.2019
09.07.2019
Agata
Jest ktoś w stanie powiedzieć cokolwiek o kierunku kryminologia? Chciałabym iść na niestacjonarne (przegapiłam termin stacjonarnych) ale szukam opinii, bo nie chcę wydać pieniędzy w błoto
absolwentka
Gdzie polecacie studia podyplomowe na biotechnologii?
04.07.2019
01.07.2019
Basia
Kiedy wybiera się specjalności na pedagogice?
polandi
Hej. Chciałbym się spytać czy możliwe jest przepisanie się na UG na 2 rok na filologię angielską?
27.06.2019
18.06.2019
logistyk
Witam chciałbym zapytać o opinie i poziom trudności na kierunku ekonomika transportu i logistyki ?
kulturo
Hej! czy mógłby ktoś się wypowiedzieć o kulturoznawstwie? Polecacie na Gdańskim?
15.06.2019
31.05.2019
Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego
odpowiedź dla Lingwistyka stosowana z dnia 26.05.2019
W kwestii pytań dotyczących rekrutacji bardzo prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@ug.edu.pl. Zachęcamy tez do odwiedzenia naszej strony: ug.edu.pl/rekrutacja.
Lingwistyka stosowana
Czy mam szanse dostać się na lingwistykę niestacjonarną bez zdawania angielskiego?
26.05.2019
20.05.2019
Cytrusek
Cześć, po maturze w przyszłym roku marzy mi się oceanografia, lub coś związane z geografią fizyczną. Macie jakieś porady? Jakie przedmioty prócz już wspomnianej geografii na maturce powinnam wziąć, co mi się przyda? Wspomnę też, że myślę o meteorologii, ale nie rozpoznałam się wystarczająco. Bardzo proszę o wszelkiej porady lub na mail komonopo702@gmail.com. Zagubiona prawie maturzystka potrzebuje głosu kogoś kto doświadczył kierunku.
jok
Lepiej wybrać informatykę zaoczną, czy informatykę i ekonometrię zaoczną? Czy obowiązuje tam również próg punktowy? Ewentualnie czy jest jakiś inny dostępny kierunek z mniejszym progiem punktowym, nawet dziennie, gdzie informatyka, programowanie również jest brane pod uwagę?
20.05.2019
13.05.2019
Raw
Hej, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak jest z psychologiią? Chodzi mi głównie o zaoczną, ale o trybie dziennym też chętnie przyjmę informację. Czy progi są wysokie, ciężko się dostać? Uważacie, że psychologia w trybie zaocznym ma sens? Jak z organizacją? Co prawda matura dopiero za rok, ale bardzo zależy mi na psychologii i stresuję się tym, że mogłabym się nie dostać.
UG
@Wesolaa1 ciężko powiedzieć o tym kierunku na innych uczelniach. Kierunek trudny, bo to taka matematyka połączona z informatyką. Pracę znajdziesz po każdym kierunku, ale czy w zawodzie, hmm... Nie powinno być problemu, bo możesz zostać programistą, analitykiem danych etc. Wszystko zależy od tego, czy będziesz robiła coś ponad to niż jest wymagane na uczelni.
11.05.2019
10.05.2019
Wesolaa1
Hej! Czy ktoś mógłby wypowiedziec sie o kierunku modelowanie matematyczne i analiza danych? Warto na to iść? Wykładowcy są w miarę spoko? Jaki jest poziom względem innych uczelni? I czy w ogóle da się po tym znaleźć jakąś sensowną pracę?
@Skrzat
Na zaoczną informatykę przyjmują każdego, bo nie zawsze jest tyle chętnych ile miejsc. Ale nie wiadomo jak będzie w tym roku, więc nie ma co się sugerować tylko składać papiery ;)
08.05.2019
08.05.2019
Skrzat
Mam pytanie dotyczące informatyki (niestacjonarne): czy trudno się dostać? Jakie są tam progi?
Fil.ROMAŃSKA
Mógłby ktoś się wypowiedzieć o filologii romanskiej? czy trudno się dostać? Czy bez znajomości francuskiego można nadrobić 'zaległości'? Jaki jest poziom nauki języków?
12.04.2019
10.04.2019
AIB
Czy trudno dostać się na magisterkę z Aplikacji Informatycznych w Biznesie? Podany jest próg i liczba osób, ale dla całego kierunku IiE, a zastanawiam się, czy osoba z oceną na dyplomie 4,5 ma szanse
wybór uniwerku
złożę dokumenty na Uniwersytet Gdański na dziennikarstwo i na UAM w Poznaniu, przy optymistycznej wersji zdarzeń - że się dostanę na oba, który uniwerek wybrać??? Na UG mam nieco bliżej i lepiej znam miasto, ale wiem z opinii innych, że i Gdańsk i Poznań są bardzo przyjemnymi miastami, czym się kierować i na którą uczelnie postawić jako nr 1 przy studiach dziennikarskich???
03.04.2019
01.04.2019
anglistyka / amerykanistyka / opinie
podbijam pytanie, ktoś już wcześniej zahaczał o amerykanistykę - jak jest na amerykanistyce? jak jest na anglistyce? jaki poziom i wykładowcy? z jakimi wynikami maturalnymi sie dostaliście na studia?
Beata
Gdybym miała 147 punktów (próg) to zdołałabym się dostać na specjalność z filologią norweską? Nie wiem na jakiej zasadzie jest do wybierane, z tego co zrozumiałam to według rankingu
24.03.2019
05.03.2019
IiE
Jaką polecacie specjalizację na II stopniu Informatyki i Ekonometrii? Myślę nad Aplikacje IT w Biznesie albo Analiza Danych. Może się ktoś wypowiedzieć tak ogólnie?
karolina
hej czy ktoś jest na amerykanistyce i chciałby się wypowiedzieć, czy warto?
04.03.2019
10.02.2019
WZr
Móglby ktoś powiedzieć coś o magisterce na WZr z Informatyki i Ekonometrii? Jacy sa wykladowcy? Jaki poziom? Czy ciekawie prowadza zajecia? Oraz czy studia dualne sa obowiazkowe dla kazdego ze specj. Aplikacje w Biznesie?
Nikola182
Halo studenci Kryminologi, mógłby mi ktos powiedziec z czego zdawał i ile miał procent na maturze zeby się dostać?
22.01.2019
22.01.2019
Odp
@Studentka2019 ciężko się dostać, zobacz progi punktowe na stronie uczelni. Dla jednych poziom nieosiągalny, dla innych do przejścia, zależy jak przyswajasz wiedzę
Studentka2019
Hej mógłby mi ktos powiedziec jak poziom kryminologi na uczelni i czy ciężko się dostać?
20.01.2019
02.12.2018
Krzysiu
Do Klary. Nie powinnaś mieć większych problemów z dostaniem się. Na UG zawsze brany jest korzystniejszy wynik z danego przedmiotu (podstawa/rozszerzenie) - Twój wynik procentowy zostaje pomnożony przez mnożnik przedmiotu i przez 1 (podstawa) lub 1,5 (rozszerzenie). System Internetowej Rejestracji Kandydatów automatycznie wybierze korzystniejszy dla Ciebie wynik. W tym roku próg z I rekrutacji wyniósł 76,80. Jedne dobre rozszerzenie i dwie dobre podstawy i spokojnie dostajesz się na międzynarodowe stosunki gospodarcze. Strona rekrutacji kierunku na rok 2018/2019: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze-stacjonarne-i_stopnia Zasady rekrutacji na UG na rok 2019/2020 https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/74791/files/zalacznik_nr_1_16u18_zasady_rekrutacji_na_rok_2019_2020.pdf Jeżeli będziesz chciała się jeszcze czegoś dowiedzieć, to śmiało pytaj :)
Klara
Orientuje się ktoś czy z jednym dobrze napisanym rozszerzeniem dostanę się na międzynarowe stosunki gospodarcze? W kryteriach jest napisane język obcy, plus dwa inne do wyboru... i zastanawiam się czy do tego zaliczają się tez podstawy czy chodzi tylko o rozszerzenia??
26.11.2018
17.11.2018
333
Czy wypowiedziałby się ktoś ze studiów Aplikacje Informatyczne w Biznesie II stopień? Jak wyglądają zajęcia? I co z tymi studiami dualnymi na ostatnim semestrze? Czy studia dualne są obowiązkowe?
Co lepsze
Lepiej UG czy Uniwersytet Morski w Gdyni? Mam na myśli magisterkę z Aplikacji Informatycznych w Biznesie, w Gdyni to Biznes Elektroniczny
16.11.2018
23.10.2018
Magisterka
Polecacie wydział Informatyki? Czy lepszy Zarzadzania?
Informatyka i Ekonometria
Kończę niedługo studia inżynierskie, zastanawiam się czy lepiej iść na Informatykę, czy na Informatykę i Ekonometrię. Mógłby ktoś napisać coś o tych kierunkach? Dziękuję
14.10.2018
01.10.2018
Magda
Hej, czy ktos mógłby opowiedzieć jak wyglądają studia na kierunku administracji? I czy warto iść na ten kierunek ?
Inf vs. AIwB
Chce zostac programista, najchetniej .Net. Ktory kierunek lepszy, Informatyka na wydziale informatycznym, czy Aplikacje Informatyczne w Biznesie na wydziale zarzadzania?
26.09.2018
08.09.2018
Dualne
Na UG podobno Informatyka i Ekonometria to studia dualne. Czy to prawda? Podobno praktyki są na studiach magisterskich
aplikacje w biznesie
Witam. Moglby ktos opowiedziec cos wiecej o studiach II stopnia Informatyka i Ekonometria spec. Aplikacje w biznesie? Podobno na ostatnkm roku 2 dni zajec, reszta w zakladach. Czy kazdy musi brać udzial w dualnych studiach na magisterce?
03.09.2018
06.08.2018
M
Cześć, mam pytanie. Zaczynam w tym roku studiować gospodarkę przestrzenną na UG i zastawiam się gdzie są wykłady czy w Gdyni czy w Gdańsku czy może tu i tu. Z góry dziękuję za odpowiedź
M
Cześć, mam pytanie. Zaczynam w tym roku studiować gospodarkę przestrzenną na UG i zastawiam się gdzie są wykłady czy w Gdyni czy w Gdańsku czy może tu i tu. Z góry dziękuję za odpowiedź
06.08.2018
31.07.2018
Kandydat
Co powiecie na temat oceanografi czy rzeczywiście tak ciężka z pracą w Polsce ?
Daria
Ktoś, coś kryminologia zaocznie I stopnia 18/19?
24.07.2018
14.07.2018
Marcelina
Cześć, czy orientuje się ktos, jakie sa szanse na II tury rekrutacji i jakie kierunki ewnetualnie byłyby do tej tury zaliczone? Ewentualnie kiedy można spodziewać się jakiejś wiadomości z uczelni? dzięki
Kandydat
Jak wyglądają studia na kierunku historia sztuki?
14.07.2018
12.07.2018
Ewa
Ogłosili listę rankingowa na prawie. Czy ktoś wie, która osoba z listy, jako ostatnia się dostała
A
Zapomniałam dodać, że limit miejsc to 100 :(
12.07.2018
12.07.2018
A
Hej! Czy jeżeli na liście kandydatów jestem na 220 miejscu mam jakiekolwiek szanse się dostać? Czy już lepiej po prostu rezygnować?
Nadia
Witam. Czy progi pomiędzy studiami stacjonarnymi a zaocznymi bardzo się różnią? Chodzi mi o filologie Angielską.
09.07.2018
02.07.2018
Nickname
Witam, mógłby się ktoś wypowiedzieć nt. bezpieczeństwa narodowego? Jestem zainteresowany podjęciem nauki w tym kierunku. Jest tam dużo matematyki? Pozdr
Chemia
Ktoś coś?
24.06.2018
24.06.2018
Angela
Cześć. Wybiera się tu ktoś w tym roku na pedagogikę wczesnoszkolną zaocznie? A jak ktoś już jest to opowie mi jak jest?
Filomena
Biotechnologia, informatyka, geodezja i kartografia to kierunki chyba są najbardziej godne polecenia, ciekawe i dają duże szanse na świetne zarobki
30.05.2018
27.05.2018
chemik-choleryk
Witam ,pytanie do studentów oraz absolwentów kierunku biznes chemiczny. Na co wykładowcy kładą główny nacisk? Czy wynieśliście z uczelni więcej wiedzy praktycznej w przyszłym zawodzie czy jednak wiele zbędnej teorii?
p12216
Hej, mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat zaocznej magisterki na filologi germańskiej?
18.05.2018
16.05.2018
Marta
Do której Marty ta odpowiedź? ;)
do Marty
Tak Marto
15.05.2018
11.05.2018
Marta
Hej :) Może mi ktoś bardziej przybliżyć jak policzyć sobie punkty na kryminologię? Bo nie bardzo rozumiem :( . język polski 0,35 język obcy 0,35 jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS 0,3 Uwaga - Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5 Czyli przykładowo język polski podstawę mnożę x 0,35 + rozszerzenie x 0,35 x 1,5 ? W ten sposób?
Marta
Cześć! Czy jest tu ktoś, kto studiuje European and International Business Law ( II stopień) ? Mam kilka pytań :) Z góry dziękuję za odpowiedź.
06.05.2018
25.04.2018
Noname
Witam , czy orientuje się ktoś jakie przedmioty biorą pod uwagę po zdanej maturze oczywiście oprócz matematyki , języka obcego i polskiego ? Na kierunku budownictwa(zaocznie) Czy ktoś skończył ten kierunkek i wyraziłby opinie ?
paula
Hej, czy studiuje ktoś kulturoznawstwo/ krajoznawstwo i turystykę historyczną na magisterce na UG? Jakieś opinie? Dzięki z góry!
17.04.2018
06.04.2018
Maturzystka
Wypowie się ktoś o studiach prawniczych ?
Adam
Bardzo dziękuję za odpowiedź :-) Od tamtego czasu, pomysł pójścia na ten kierunek jeszcze bardziej mi się spodobał i na pewno będę się starał tam dostać. Mam nadzieję, że się uda ;-) I'm looking forward to this!
03.04.2018
19.03.2018
Olka
wie ktoś jak wygląda filologia rosyjska na UG? podobno znajomość rosyjskiego nie jest wymagana, ale jak to jest w praktyce?
Xddd
Wypowie się ktoś o kierunku biznes chemiczny ?
08.03.2018
01.03.2018
PIt
Jak wyglądają studia dziennikarstwa na UG? Warto się tam wybierać czy jednak nie?
do Adama
Filologia nie skazuje studenta od razu na pracę w zawodzie nauczyciela. Jest wiele ciekawych zawodów, które można wykonywać po tym kierunku związanych z językami obcymi. Studiuję na UG właśnie filologię i jestem bardzo zadowolona, a bycie nauczycielem to również nie jest szczyt moich marzeń.
28.02.2018
11.02.2018
Adam
Witam, czy filologia angielska na UG to dobry pomysł? Nie interesuje mnie bycie nauczycielem.
Adela
Co powiedziecie na temat wydziału chemii? Czy bez biologii mam szansę się dostać?
07.02.2018
23.01.2018
Kasia
Coś o kryminologii?
Alan
Jak to jest z tymi specjalizacjami na psychologii? Szczególnie interesuje mnie psychoseksuologia.
23.01.2018
23.01.2018
maturzysta
Jak wyglądają studia wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej? Brzmi bardzo interesująco, jednak nie mam pojęcia jakie są realia.
Guest
Jak jest na zaocznej historii na UG? Czy jest ciężko czy raczej lajtowo? Na egzaminach profesorowie wymagają czy raczej odpuszczają?
24.10.2017
23.10.2017
xxx
czy ciężko dostać sie na finanse i rachunkowość lub na informatyke i ekonometrię?
do Gosc
Oczywiście, że nie poniesiesz żadnych konsekwencji. Może jedynie opłatę rekrutacyjną stracisz. Musisz po prostu iść do dziekanatu i poinformować o swoich planach. Nic się nie bój, setki studentów w całej Polsce zapisuje się na kilka kierunków, dostają się a potem muszą z któregoś zrezygnować - to całkowicie normalne.
18.10.2017
03.09.2017
Gosc
Zostalam przyjeta na BN jednak dostalam sie tez na kierunek na ktory nie spodziewalam sie, ze zostane przyjeta... jak zrezygnować z tego pierwszego? Poniose za to jakies konsekwencje?
magicmissaadd
Hey, jakie są wydatki na filologi romańskiej na UG? ksiązki, ksero, itp..
28.08.2017
23.08.2017
do skynes
Cóż Ci mogę powiedzieć :) Są studia mniej i bardziej perspektywiczne. Oceanografia to kierunek w Polsce niszowy jeśli chodzi o rynek pracy więc jeżeli chcesz studiować bo lubisz nie bacząc na trudności zawodowe lub jesteś gotowy na wyjazd zagranicę to czemu nie. Same studia ciekawe i interesujące, w końcu tematyka bardzo egzotyczna.
Rekrutacja dodatkowa
Jak nie dostaliscie sie tutaj ani na zadna uczelnie publiczna w Gd to zostaje Wam AM w Gdyni, niepubliczne uczelnie albo Koszalin, Szczecin itp
16.08.2017
16.08.2017
Akademik
Czy ciężko jest dostać pokój 1-osobowy? Zwłaszcza, że nie jestem studentem UG, tylko osobą, która studiuje zaocznie na innej uczelni.
Patryk
Chciałbym poznać opinie na temat Politologii ( II stopień, stacjonarny) na UG.
09.08.2017
06.08.2017
.
Czy będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja na wydziale nauk społecznych w tym roku?Brakował mi tylko 1 punkt i teraz nie wiem co robić..
skynes
ktoś coś może mi powiedzieć na temat oceanografii? :D
05.08.2017
03.08.2017
Asia
Zabrakło mi 7 pkt na msg. Warto czekać na drugą rekrutacje? Czy w ogóle będzie?
ja
Kiedy będzie II nabór na msg??
02.08.2017
02.08.2017
eM
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat AMERYKANISTYKI dziennej na UG? czy to faktycznie ma mało wspólnego z nauką języka a więcej z kulturoznawstwem? Waham się czy jednak nie pójść na zaoczną filologię ang...
hmm
Dlaczego ug nie wymaga od osób przyjętych oryginału swiadectwa ani żadnej ostatecznej deklaracji, potwierdzenia zamiaru studiowania, a umowę z uczelnią niby nalezy dostarczyc do dziekanatu do 30 dni od pierwszych zajęć, czy w ten sposób nie blokują sie miejsca, figurując jednocześnie na kilku listach przyjętych na kilku różnych uczelniach? Na IRK brak zmian w rankingu od momentu ogłoszenia...
02.08.2017
31.07.2017
@maturzysta
Nie na wszystkich kierunkach odbywa się dodatkowa rekrutacja. Nie ma czegoś takiego jak lista rezerwowych - pierwszy etap pokazuje, na którym miejscu wśród potencjalnych kandydatów się znajdujesz, pozycje często się tam zmieniają że względu na dużą liczbę rezygnujących. Potem etap drugi - przyjęcie. Jeśli nie zostałeś przyjęty, musisz czekać aż ewentualnie pojawi się informacja o dodatkowej rekrutacji (że względu na wolne miejsca, z których ktoś zrezygnował) i ponownie wziąć udział w rekrutacji, to nie jest zautomatyzowane i sam musisz tego pilnować.
maturzysta
Kiedy będą dodatkowe rekrutacje na ug? Dlaczego nie ma list rezerwowych?
27.07.2017
24.07.2017
Rumi
Jak myślicie czy w tym roku na ug będzie druga tura rekrutacji na prawo ?
wiki
Jakie ma kryterium przyjmowania UG , na studia zaoczne ? Filologia angielska .
24.07.2017
21.07.2017
BT
No właśnie o pracę również się martwiłam. Młode kierunki i te dość postępowe niezbyt dają szanse na pracę w zawodzie na polskim rynku... Obecnie waham się między psychologią na poznańskim UAM' ie , a neurobiopsychologią na UG. Warto zaryzykować?
Do BT
Powiem tak. Neurobiopsychologia jest o wiele ciekawsza niż zwykła psychologia, ale z pracą jest tak samo.
20.07.2017
20.07.2017
BT
Ktoś może mi opowiedzieć parę słów o neurobiopsychologii? Czy poziom jest wysoki? Opłaca się na nią pójść czy zwykła psychologia jest lepsza?
jpgf
Złożyłam na MSG, jestem daleko na liście bo jestem 729, rok temu ostatnia osoba w rekrutacji podstawowej miała 65,80 pkt a ja mam 63,4 pkt, czy istnieje w ogóle jeszcze szansa ze uda mi się dostać chociaż w kolejnych naborach? Zrezygnowałam z kierunku gdzie rok temu zdawałam biochemiczne przedmioty wiec na MSG musiałam podać podstawy Z góry dzięki za pomoc :( Strasznie mi zależy na tym kierunku :/
18.07.2017
16.07.2017
Info
Do wszystkich składających na MSG - warto, świetny kierunek, po którym zawsze jest praca, nie jest on jednak łatwy i trzeba wziąć się co roboty, bo po 1 sesji odpada połowa roku. Matma nie jest trudna, z maturą podstawowa napisaną 60% luźno można dać radę przy odrobinie nauki, przy 80% nie będzie żadnego problemu, to tylko elementy rozszerzenia potrzebne do ekonomicznej matmy.
Do monka
Możesz liczyć na szczęście, jednak zwykle jest to minimum 112,5
16.07.2017
16.07.2017
Do XYZ
Jest, dużo osób rezygnuje już na początku, niemniej będziesz musiał bardzo ostro wziąć się do nauki, bo przeważnie w trakcie roku odpada ostatnia setka.
Xyz
Hej, jestem na liście kandydatów na MSG na 390 miejscu na 360 możliwych miejsc czy jest szansa abym się dostał ?
14.07.2017
13.07.2017
Klaudia
Hejka, ktoś kryminologia? Albo ma jakieś praktyczne informacje o tych studiach? Warto?
Dana
Ja ide do SSW (Sopocka Szkoa Wyższa), znajoma tam jest i bardzo sobie chwali.
13.07.2017
13.07.2017
Kasia
Nie dostałam się na finanse i rachunkowosc na ug😦ktoś jest w podobnej sytuacji? Gdzie idziecie?
Ja
Dziki dziku, jeśli już to jesteś humanistą, dzięki tobie już wiem żeby zrezygnować z tego kierunku, bo złożyłam awaryjnie i jestem przy początku listy. Myśle ze jest szansa żeby Nawwt z tak dalekich miejsc się dostac bo ludzie składają na to w razie wypadku, przynajmniej ja znam takie przypadki.
13.07.2017
12.07.2017
Kamila
Proszę o pomoc!! Złożyłam na MSG ogółem kandydatów jest 828 ja jestem 742 a miejsc na kierunku jest 360 bo zmniejszyli o 100 mam o niecałe dwa punkty mniej od osoby która została przyjęta rok temu w rekrutacji podstawowej, wiem ze będą dodatkowe nabory ale czy jest szansa się jeszcze dostać?? Proszę o pomoc!!! :(
monka
hej zastanawiam sie czy z 109 punktow dostane sie na sinologie, przeczytalam ze ostatnia osoba przyjeta rok temu miala 117. to chyba bedzie cieżko nie
07.07.2017
02.07.2017
dziki dzik
Siemka, jeśli jestem humanistom, dam rade na MSG na UG? Jak tam z matmą wygląda, czy trzeba być dobrym z matmy?
Aggo
Szkoda, że nie wpada tu nikt z kryminologii, bo ciężko się dowiedzieć czegoś o tym kierunku w praktyce..
29.06.2017
26.06.2017
Weronika
Hej! Jak oceniacie lingwistykę stosowaną na UG? :D
Natalia
Hej, zastanawiam się nad matematyką na UG, czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat kierunku? ciężko się dostać?
20.06.2017
16.06.2017
Palina
Heej! Wie ktoś coś na temat Finansów i Rachunkowości na UG? Proszę o odpowiedź! Ciężko się dostać? Bo z maturą u mnie szału nie będzie. ;/
Jarek
Siema ! Jest szansa dostac sie na msg z wynikami z podsywowych matur matmaoolo 68 ,polski i angelski? Może z takimi wynikami radzicie mi jakiej inne kierunki sensowne ? Troche przeraza mnie to zmniejszenie miejsc o 100-140 miejsc na kierunkach. Prosze o odpowiedzi,jest to dla mnie bardzo wazne .
15.06.2017
15.06.2017
Natalia
Cześć! Interesuje mnie psychologia sądowa i myślałam nad UG, ale nie wiem do końca jak to wygląda. Zauważyłam, że są tam moduły np. sądowo-penitencjarna. Mógłby mi ktoś przybliżyć trochę, czy kończąc ten kierunek mam szanse na prace jako psycholog w wymiarze sprawiedliwości i czy podczas studiów będę miała również przedmioty związane z tym?
Daria
Okej, dziękuje bardzo :) licze na to ze mi sie uda :P
13.06.2017
12.06.2017
@Daria
Nie jest trudno, nie jest też łatwo - jeśli piszesz ze 2 rozszerzenia i, oprócz dobrze napisanych matur podstawowych, napiszesz oba na ok. 70% to dostaniesz się bez trudu.
Daria
Ludzie plis odpowiadajcie xd
12.06.2017
10.06.2017
Daria
Hej, byłby mi ktoś w stanie powiedzieć czy na prawo na UG jest się bardzo trudno dostać?
@Mina
Od tego roku juz chyba nie jest tak latwo zmniejszono liczbe miejsc o 160 A ja z moimi wynikami 68%matma p polski i angol na okolo 50 bede mial bardzo ciezko. A wsb Gdansk polecacie interesuje mnie logistyka
02.06.2017
01.06.2017
Amerykanistyka vs. Filologia ang.
Dużo lepsze opinie ma amerykanistyka - nie funduj sobie filologii angielskiej na UG, chyba że zależy Ci na specjalności nauczycielskiej albo translatorycznej.
Mina
Piotrek, dostać się bardzo łatwo zarówno ma ekonomię, jak i na MSG, lecz połowa roku odpada po 1 sesji, bo studia wymagają wszechstronnego umysłu w renesansowym znaczeniu słowa "humanistyczny". Niemniej jednak bardzo polecam MSG, przede wszystkim ze względu na specjalności (moim zdaniem lepsze niż na ekonomii) oraz jako kierunek w szerokim stopniu poszerzający horyzonty - jeśli jesteś ambitny i ciekawy świata to będziesz bardzo zadowolony.
01.06.2017
28.05.2017
Palina
Ktoś mi odpowie na poniższe pytania? I czy same studia są ciężkie? Wie może ktoś? Z góry dziękuję za odpowiedź. 😃
Negan
Czy znałby ktoś kogoś kto studiuje Kryminologie na UG ? Bo byłbym ciekawy jak wyglądają te studia z perspektywy studenta. Zdaję sobie sprawę, że raczej łatwo nie jest a no i próg jest całkiem wysoki. Będę wdzięczny za jakieś info :D
27.05.2017
23.05.2017
Palina
Ciężko jest się dostać na Finanse i Rachunkowość na UG? Moje wyniki z matur nie będą zbyt wysokie... (około polski 70, matma 60, niemiecki 64, geografia 42%) Mam szansę? Proszę o odpowiedź! :-)
Palina
Hej!
23.05.2017
21.05.2017
Piotrek
Moze ktos odpowiedziec?
Piotrek
Hej, czy ciezko dostac sie na miedzynarodowe stosunki gospodarcze? Moze lepsza ekonomia? Chcialbym pozniej pracować w transporcie?
21.05.2017
21.05.2017
do Maciek
Próg 2014/2015 73,80 pkt, próg w 2015/2016 66,20 pkt, 2016/2017 67.15 pkt. Zawsze jest dużo osób chętnych, ale często jest to kierunek wybierany jako drugi, dlatego punktacja nie jest bardzo wysoka. Przedmioty, które musisz zdawać to: {język polski, mnożnik 0,3 wos lub historia, mnożnik 0,5 język obcy, mnożnik 0,2} Jak zdawałeś rozszerzenie to dodatkowo x 1,5. Podaj procenty i poziomy zdawanych matur to łatwo można to obliczyć. Pozdrawiam
Maciek
Siemka, mam pytanie. Czy ciężko jest się dostać na Dziennikarstwo na UG? Ile trzeba mieć mniej więcej % na maturze i z jakich rozszerzonych? Jeśli ktoś tam studiuje, lub wie coś na ten temat, prosiłbym o odzew :)
20.05.2017
19.05.2017
kacha
To nie są takie złe wyniki, spróbuj po prostu rekrutować na więcej kierunków lub do większej ilości szkół, w najgorszym wypadku jeśli kierunek nie sprosta Twoim wymaganiom możesz poprawiać maturę i próbować za rok ;)
Marek
Moze ktos sie wypowiedziec? :)
17.05.2017
16.05.2017
Marek
Hej! Niestety matura nie poszla po mojej mysli i zastanawiam sie czy dam rade dostac sie na ekonomie. Moje wyniki to okolo 70 % z matematyki podstawowej angol i polski po 50 % rozszezenie z matmy 24% Czy w ogole jest szansa na jakies sensowne studia z takimi wynikami? :( Bardzo prosze o jakies rady i odpowiedz
zzz
hej, chciałabym poznać opinie na tamat Biznesu Chemicznego. jestem bardzo zainteresowana tym kierunkiem, niestety jest bardzo malo informacji a jeszcze mniej opini na jego temat. jakie sa możliwości dalszej nauki po obronieniu inzyniera ? mam bardzo duzo pytan, prosze o pomoc ! :)
15.05.2017
14.05.2017
xyz
Hej. Gdzie lepiej isc na kryminologie? Na UW czy do Szczytna?
Mam nadzieję, że przyszła studentka
Kochani, wyrazi ktoś opinię na temat Filologii Angielskiej lub Amerykanistyki? Gdańsk to moje wymarzone miasto, w którym chciałabym studiować, więc bardzo Was proszę!
13.05.2017
28.04.2017
DO amybar
Przede wszystkim WSB to prywatna uczelnia, której zależy na tym, żeby zatrzymać jak największą ilość studentów, którzy płacą im hajs. Co za tym idzie? Poziom oczywiście się zmniejsza tak, aby każdego studenta przepchać na kolejny rok. Tak w większości działają uczelnie niepubliczne, niestety. Jestem w 100% pewne, że UG będzie zdecydowanie lepiej prezentowało się w przyszłości w Twoim CV niż WSB.
```Ada```
coś na temat filologii niemieckiej/ lingwistyki stosowanej ?
27.04.2017
19.04.2017
amybar
witam witam chcialabym zasiegnac rady. ciagle bije sie z myslami czy wybrac WSB czy UG. WSB ma atrakcyjne kierunki inzynieryjne.ale nie wiem jak jest z jakosci anauczania. co potem ? czytajac rankingi ug todosyc prestizowa uczelnia wsrod pracodawcow. nic jednak nie moge znalezc o WSB oprocz sponsorowanych opinii
Zuza
Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat studiowania Krajoznawstwa i turystyki historycznej? Jakie są wasze opinie?
19.04.2017
18.04.2017
dziennikarstwo - UG
Wbrew opiniom, że po tym kierunku nikt nie pracuje w zawodzie, ja nie miałam z tym problemu. Podczas studiów odbyłam praktyki w 3 miejscach (2 na licencjacie, 1 na mgr). Dla osób, która chcą więcej niż tylko zajęcia obowiązkowe polecam uczestnictwo w różnego rodzaju eventach np konferencjach. Warto też podczas studiów określić własną ścieżkę zainteresowań aby po studiach móc zacząć pracę w konkretnej dziedzinie dziennikarstwa.
Rainhardt
Skończyłem studia licencjackie na kierunku Biotechnologia UMK, po czym przeniosłem się na MSU na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zanim przejdę do większych szczegółów chciałbym zacząć od tego, że UG GUMed i UMK zajmują się zupełnie różną tematyką Biotechnologii. Pierwsza z wymienionych zajmuje się stricte medycznymi aspektami w Biotechnologii, druga zajmuje się głównie aspektami Biotechnologii środowiska (rośliny, biotechnologia przemysłowa). Zapewne ktoś, kto kończył UMK za chwilę rzuci, że to co powiedziałem to bzdura, że na UMK skupiają się także na medycynie, ale porównując nauczanie na tych 2 wydziałach, na których miałem przyjemność odbierać nauki stwierdzam, że UMK nawet nie dotyka tematyki Biotechnologii medycznej. Są to dwa, kompletnie różne światy, każdy rządzi się swoimi prawami. UMK poza wiedzą z zakresu Biotechnologii środowiska nauczyło mnie jak wygląda prawdziwy wyścig szczurów (o stypendium z kierunku zamawianego), do czego są zdolni ludzie, jeżeli w grę wchodzi 1000 zł za ich poczynania oraz jak bardzo powierzchowne jest podejście studentów do wiedzy (zasada 3x Z....Zakuć, zdać, zapomnieć). Na MWB UG i GUMed poznałem zupełnie inny świat. Innych ludzi. Ludzi z pasją do nauki. Ludzi od których wiedzę sączy się "po kropelce" dziękując za to że ktoś zechciał się nią podzielić. Wiedza ta jest ogromna, wykładają tam ludzie znani na całym świecie ze swoich dokonań naukowych. Studenci mają kompletnie inne podejście. Studenci tworzą grupę, która trzyma się razem, ludzie z chęcią pomagają sobie wzajemnie po to żeby razem wspinać się na wyżyny wiedzy. To ludzie z pasją, nie podłe, malutkie szczeniaki, które za stypendium z kierunku zamawianego są w stanie sobie głowy poodgryzać...Więc gdybym mógł cofnąć czas- ominąłbym UMK szerokim łukiem i od razu startowałbym na drugi najlepszy w Polsce wydział Biotechnologii: MWB UG i GUMed. Czasu nie cofnę, pozostało doświadczenie, które choć niezbyt przyjemne- i tak za nie dziękuję. W pracy jestem w stanie odróżnić 2 rodzaje osób, z którymi muszę współpracować. Dzięki doświadczeniu na obu wydziałach jestem w stanie odpowiednio ich traktować. W chwili obecnej pracuję w koncernie farmaceutycznym na stanowisku technika w laboratorium analitycznym. Dopiero pierwszy rok, ale od czegoś trzeba zacząć. Za rok mam obiecany awans.
30.03.2017
10.03.2017
Kate
Hej. Co powiecie na temat studiowania oceanografii albo o ochronie środowiska na UG?
Agaaa
Pedagogika na II stopniu-opinie ?
23.02.2017
06.02.2017
klawus
To fakt, biologia na UG słynie z picowania studentów nieprawdziwymi nazwami i specjalizacjami a potem absolwent budzi sie z reką w nocniku.
Paula111
Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat studiowania pedagogiki?
29.01.2017
28.01.2017
Kinia
Hej! :) Co możecie powiedzieć o dziennikarstwie na UG? Dużo zajęć praktycznych? Jak oceniacie wykładowców, perspektywy i atmosferę? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
absolwencikstudencik
Osobiście uważam że biologia na ug to DNO tak jak tu jest opisane : www.biologia.twomini.com
16.12.2016
30.10.2016
Toyoka
Osobiście uważam, że na FIR lepiej zdać rozszerzoną, nawet jeśli się dostaniesz to potem mogą być problemy, matma na studiach nie jest taka prosta, ja musiałam poświęcić bardzo dużo czas na całki, macierze i inne mało przydatne zagadnienia
Karola
FIR po podstawowej matmie? Dam sobie radę czy nie bardzo? ;) Proszę o wszelkie informacje odnośnie tego kierunku: poziomu trudności, wykładowców itp. Wszystko co może się przydać. Z góry wielkie dzięki!
17.09.2016
24.08.2016
peaceofcake
czy ktoś ma może do czynienia z neurobiologią? Chętnie zapoznałabym się z opiniami o tym kierunku
emka
jaki poziom znajomości angielskiego i niemieckiego należy posiadać, jeśli chce sie studiować lingiwstykę stosowaną?
02.08.2016
26.07.2016
wafelkowa
anjula: a powiesz dlaczego nie polecasz? zaczynam w październiku i jestem ciekawa Twojej opinii
anjula
Nie polecam kryminologii
21.07.2016
15.07.2016
Klear
Witam. Mam pytanie dotyczące wyników na liście kandydatów. Otóż znalazłam się na miejscu 211 na limit 220. Czy w tym wypadku mogę mieć pewność, że się dostanę? Zadaję z pozoru tak proste pytanie z tego względu, iż uwzględniane jest 50 miejsc dla osób na kolejny kierunek i zastanawiam się, czy w związku z tym limit nie wynosi tak naprawdę 170.
Kari
Czy progi punktowe na studia zaoczne znacznie sie roznia od studiow dziennych?
12.07.2016
04.07.2016
Ania
Witam.Chciałabym zapytać o wasze opinie filologii rosyjskiej na UG ?
Ania
Witam.Chciałabym zapytać o wasze opinie filologii rosyjskiej na UG ?
04.07.2016
04.07.2016
J.K. szkoda nerwów...
Nie polecam Zarządzania na UG, jest wielu wykładowców u których zdawalność jest na fatalnym poziomie, mimo tego, że studenci przykładają się do nauki. Warto zapytać przed wzięciem udziału w rekrutacji czy Zarządzanie Inwestycjami Przedsiębiorstw będziecie mieć z Panią Prof. dr hab. Krystyną Dziworską- zanim rozda egzaminy za każdym razem mówi, że większość studentów i tak nie zda i faktycznie tak się dzieje. Ostatnio uwaliła 120 osób- nabija szkole kasę za warunki, uwaga! szkoda nerwów...
Aleksandra
Jak się mają studia na kierunku Międzynarodowe Studia Gospodarcze na UG?
29.06.2016
28.06.2016
Dominika
Witam. Czy są osoby które studiują na kierunku KRYMINOLOGIA i mogą wyrazić swoją opinie? Dziękuję :)
Maturzystka
Witam studiuje ktoś może Psychologię na UG ?? Jakie macie opinię ?
27.06.2016
26.06.2016
Studia wschodnie
@camilla246840 Na tej stronie są progi z 2015/16: http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/38605/files/progi_punktowe_2015.pdf
camilla246840
witam,jakie są progi punktowe by dostać się na prawo? Czy ciężko jest na tej uczelni?
26.06.2016
22.06.2016
Studia wschodnie
@kowal wydaje mi się, że tak, ponieważ do rekrutacji liczy się matura z języka niemieckiego z rozszerzenia (nowa matura) i należy mnożyć wynik razy 05 (!) Tak poza tym, naprawdę nikt nie wypowie się na temat studiów wschodnich? :(
kowal
cześć :D czy ktoś może mi powiedzieć czy studiując lingwistykę stosowaną muszę znać niemiecki? czy może nauka zaczyna się od podstaw?
21.06.2016
06.06.2016
Dominika
Witam. Czy są osoby które studiują na kierunku KRYMINOLOGIA i mogą wyrazić swoją opinie? Dziękuję :)
Nowa
Witam. Chciałabym zapytać o Wasze opinie na temat studiów na kierunku administracja. Zastanawiam się nad rozpoczęciem nauki na studiach II stopnia w trybie zaocznym. Co możecie powiedzieć o poziomie, wykładowcach i o samej uczelni? Czy jesteście zadowoleni ze studiów na UG? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi :)
27.05.2016
27.05.2016
Nowa
Witam. Chciałabym zapytać o Wasze opinie na temat studiów na kierunku administracja. Zastanawiam się nad rozpoczęciem nauki na studiach II stopnia w trybie zaocznym. Co możecie powiedzieć o poziomie, wykładowcach i o samej uczelni? Czy jesteście zadowoleni ze studiów na UG? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi :)
bład jakiś na UG
Chodzi Wam strona www uniwerku???? Ja mam Error The website encountered an unexpected error. Please try again later. Error messagePDOException: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections in lock_may_be_available() (line 167 of /var/www/includes/lock.inc).
17.05.2016
14.05.2016
Krotochwila
Studiuję na Wydziale Filologicznym. Wydział rozwija się prężnie, zajmuje aktualnie dwa budynki. Jeśli chodzi o mój kierunek (filologia polska) jest on wbrew pozorom bardzo wymagający i czasochłonny (listy lektur są dość długie). Za to specjalności wybiera się już na początku, dzięki czemu od razu zdobywasz konkretną wiedzę z wybranej dziedziny. Na moim roku otworzyły się 3 specjalizacje: edytorska, publicystyczno-dziennikarska i nauczycielska. Studiuję na tej ostatniej. Przyszli nauczyciele mają najwięcej przedmiotów specjalnościowych. Na uczelni panuje przyjemna atmosfera, sprzyjająca studiowaniu. Plusem jest dużo wolnej zielonej przestrzeni, gdzie można urządzić sobie piknik podczas przerw w zajęciach. Jeśli chodzi o sprawy administracyjne to czasem trzeba się trochę nabiegać bo poszczególne działy dziekanatu rozlokowane są w obu wydziałowych budynkach. Rzeczą, która mocno szwankuje jest (przynajmniej w przypadku moich wykładowców) elektroniczny indeks. Wykładowcy właściwie wcale z niego nie korzystają, co utrudnia komunikacje. Sam indeks elektroniczny, z którego korzysta uczelnia wypada blado w porównaniu choćby do elektronicznego indeksu Politechniki Gdańskiej.
studia wschodnie
Studia wschodnie to nowy kierunek na UG. Czy ktoś mógłby podzielić się swoją opinią na jego temat? Czy zajęcia są ciekawe i poziom nauczania wysoki? Bardzo jestem ciekawa :)
12.05.2016
11.05.2016
domanemika
Witam, czy jest ktoś kto by się wypowiedział się na temat filologi angielskiej na UG? Pozdrawiam :)
domanemika
Witam, czy jest ktoś kto by się wypowiedział się na temat filologi angielskiej na UG? Pozdrawiam :)
11.05.2016
11.05.2016
domanemika
Witam, czy jest ktoś kto by się wypowiedział się na temat filologi angielskiej na UG? Pozdrawiam :)
podyplomowe z logopedii
jakie macie zdanie o studiach podyplomowych z logopedii na UG? jak wygląda egzamin praktyczny (kto wskazuje pacjenta?) i osama obrona pracy?
20.04.2016
08.04.2016
lingwistyka stosowana
gdzie najczęśćiej pracują absolwenci kierunku Lingwistyka stosowana? w jakich branżach, zawodach, może konkretnie firmach? na jakie wynagrodzenie można liczyć? czy takie studia można połączyć z drugim kierunkiem, czy jest realne żeby pociągnąć drugi studia np. od trzecieo roku LS? czy raczej nauki jest tak dużo, że mało realne?
opinie o podyplomówkach
Witam, interesują mnie studia podyplome na UG, konkretnie zanalazłam propozycję na stronie : "Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym" - czy ktoś to studiował i może podzielić się wrażeniami? ewentualnie kto robił studia podyplomowe tematycznie związane z rozwojem dziecka, pedagogiczne, psychologiczne?
03.04.2016
28.03.2016
olxio
Studiuję obecnie socjologię dzienną na WNS na Uniwerku. Jeżeli ktoś jest pasjonatą i faktycznie interesują go procesy, które w nas zachodzą na poziomie mikro i marko społecznym, jak ten organizm funkcjonuje, trochę się oczytać, bo czytania sporo, to polecam. Mega interesujące zajęcia i przedmioty. Wykładowcy ciekawi (wiadomo, zawsze się trafi ktoś mniej ciekawy, ale mimo wszystko jest ok). Niektórzy są luzaccy, inni mega zaangażowani. Czasami podejście innych studentów odpycha, bo przychodzą posiedzieć, odbębnić - socjologia nie z wyboru jak mówią. Ma to spory wpływ na odbywanie się ćwiczeń. Miałam w 1 semestrze dużo ogólnych przedmiotów (historia 19 i 20 w, wiedza o państwie i prawie, filozofia), ale teraz pojawiają się już coraz bardziej wyspecjalizowane przedmioty. Jedyne co boli, to to czy będzie jakaś praca później i to, że na tym kierunku oferują tylko język angielski O.o Poza tym pojawił mi się wf, mega szeroka gama do wyboru: baseny, wspinaczki, siłownie, pilatesy, samoobrony i inne cuda na kiju :D Generalnie 3city polecam.
Newada
przede wszystkim warto studiować Informatykę, kierunki lingwistyczne też mają jako taki sens, ale wszystkie inne kierunki humanistyczne, społeczne a zwłaszcza przyrodnicze to strata czasu bo po prostu brakuje po nich ofert pracy
16.03.2016
01.03.2016
Róża
Podpinam się pod pytanie poprzedniczki. Chciałam się też dowiedzieć czy warto robić mgr z Germanistyki na UG? Chodzi mi o spec. translatoryczną.
agusia
Czy ktoś studiuje niemcoznawstwo na UG i chciałby się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat tego kierunku np czy jest ciężko , jak wyglądają zaliczenia na przedmiotach , czy ze względu na naukę języka bardziej preferowane są np egzaminy ustne , sam kierunek na stronie internetowej jest dość ciekawie opisany ale jak jest w praktyce , polecacie czy raczej odradzacie ? :)
18.02.2016
18.08.2015
aneta.0
Kulturoznawstwo i turystyka historyczna to świetny kierunek! Moim zdaniem jest dużo ciekawszy niż klasyczna turystyka i rekreacja i daje Ci większe możliwości na znalezienie fajnej pracy, od turystyki różni sie przede wszystkim brakiem lub niewielką ilością zagadnień hotelarskich, gastronomicznych czy geograficznych
martynatcz
hej . zastanawiam się nad krajoznawstwem i turystyką historyczną. Czy ktoś studiuje na tym kierunku ?? Polecacie ?
28.07.2015
13.07.2015
studentka
Hej, jest tu ktoś kto studiuje fil. germańską II stopnia na specjalizacji związanej z przekładem? Polecacie?
Marysia
Jak jest na filologii germańskiej ? Czy mając poziom B1/B2 mam realne szanse utrzymać się na tych studiach czy polecę na początku? Jaki poziom i wgl? Jestem nastawiona na ciężką prace i naukę, ale boję się że sobie nie poradzę...
11.06.2015
10.06.2015
Emi
Witam :) interesuje mnie lingwistyka stosowana i w ogóle Uniwersytet, ktoś coś powie? :)
liczyhrab
Przyszly student kryminologii (Uniwersytet Gdanski) poszukuje osoby/osob do wynajecia wspolnego mieszkania (im blizej WPiA UG, tym lepiej). Zaspa, Oliwa, Wrzeszcz i okolice Ogolnie wszystko do dogadania. liczyhrabia.pl [at] gmail [dot] com [at]=@ [dot]=.
05.06.2015
28.05.2015
ciekawski
Jak oceniacie fil. angielską ?
studentka
Studiuje tu ktoś fil. germańską II stopnia? Prosiłabym o opinię. Interesuje mnie szczególnie specjalizacja translatorska.
25.05.2015
22.05.2015
dpll
jak jest na podatkach i doradztwie podatkowym? pozdrawiam
Ta
To jest tylko Uniwersytet, więc poziomu wysokiego nie należy się spodziewać.
11.05.2015
06.05.2015
marta95
a co sądzicie o Logistyce na UG?
marta95
a co sądzicie o Logistyce na UG?
06.05.2015
28.04.2015
OJ
Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Poradnictwo Rodzinne to pomyłka. Poziom prowadzących bardzo niski.
Katedra Mikrobiologii UG
Katedra Mikrobiologii UG http://microbiology.wc.lt
26.04.2015
14.04.2015
Patrycja
Wiecie coś na temat poziomu skandawistyki?
Patrycja
Wiecie coś na temat poziomu skandawistyki?
14.04.2015
30.03.2015
XYZ
Studia podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Poradnictwo Rodzinne to strata czasu i dużych pieniędzy. Poziom wykładowców Fatalnie Niski.
po prostu ja
Na filologii germańskiej na drugim semestrze drugiego roku jest tak nudno, że tylko marnuję tu swój czas. Beznadziejne wykłady, nieciekawe tematy, już o informatyce nie wspomnę.... Z pasji do języka zostało rozczarowanie.
26.03.2015
26.03.2015
Kasia
Co powiecie o kierunku Krajoznastwo i Turystyka Historyczna ? Jak się studiuje i czy są ciekawe ? Jaki jest stosunek studentów sziennych do zaocznych? ;D
??? co o tym sądzicie?
kto studiuje na kierunku: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna??? jak jest?
24.03.2015
16.03.2015
PL
Witam, nie polecam studiów podyplomowych; Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Poradnictwo Rodzinne. Poziom wykładowców bardzo niski.
Panna_Nikt
Witam. Studiuje ktoś kryminologię na tym uniwersytecie? Chętnie poznam Wasze opinie ;)
03.03.2015
11.02.2015
Stanowiska pracy w Gdańsku!
Absolwenci studiów Ekonomicznych, Prawa lub Księgowości! W Gdańsku otwiera się nowe centrum globalnej firmy konsultingowej PwC i szukamy Junior analityków AML. Wymagania: język angielski B2, studia ekonomiczne, prawnicze lub księgowe, finansowe. Chęć pracy w analitycznym zespole w dynamicznie rozijającej się na rynku polskim firmie z Big 4! :) kontakt: magiera@hays.pl
Administrator
Komentarz usunięty - naruszenie zasad regulaminu
27.01.2015
18.01.2015
XYZ
Studia podyplomowe na UG zwłaszcza poradnictwo rodzinne - przeciętny poziom wykładowców.
rafiki
również jestem zainteresowany informacjami praktycznymi o tym kierunku, proszę o wypowiedź studentów
15.01.2015
15.12.2014
Alicja150
Wiecie moze cos o kierunku wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej na tej uczelni
tomek
@ania_echolon trzeba mieć doskonała maturę,chetnych jest multum. Ale kryminologia jest też np na Wyższej Szkole Policji, uczą Cię tam policjanci którzy wiedzą "z czym się to wszystko je". I ja planuję iśc ale właśnie do Szczytna do policyjnej szkoły
27.11.2014
20.11.2014
ania_echelon
Witam :) Czy jest tu może jakaś osoba, która opowie m coś więcej o pewnym kierunku, a mianowicie o kryminologii :D Ile % mniej więcej potrzeba by się dostac na ten kierunek z biologii i języka obcego na poziomie rozszerzonym oraz z tych głównych przedmiotów na podstawie? Jakie zajęcia macie? Co na nich robicie? Czy są w ciekawy sposób prowadzony oraz czy macie dużo duużo nauki? Co można robic po kryminologii (chodzi mi o coś więcej niż o ogólne pojęcie, że w wymiarze sprawiedliwości, bo wiele osób tak mówi)? No to chyba tyle :) Dziękuję :0
byłastudentka
Filologia angielska to katastrofa. Traktowanie studentów jak idiotów. Cała masa nieporozumień z wykładowcami( okazuje się często np. po miesiącu że wszyscy coś żle zrozumieliśmy i Pan doktor wyśmiewa nas jak stado baranów, choć po prost sam zapomniał jak się umawiał) Totalna dezorganizacja. Poszukiwania wolnych sal, zmienianie decyzji, zmienianie sylabusów 2 razy w semestrze ( choć nie wolno) Czasami wykładowca potrafi przegadać cały semestr o d. Maryni a na przedmiot poświęcać ostatnie 15 min.
29.09.2014
23.09.2014
Ekonometria
Studia na UG? Bardzo polecam, zwłaszcza wydział ekonomiczny! Świeżo wyremontowany parking i nowe skrzydło... A szykują się kolejne remonty, bo wpadnie kasa z warunków. Ponad połowa studentów ekonomii, 110 osób, została oblana na egzaminie z ekonometrii u profesora J. Zemke!!! Władze uczelni nie reagują, chociaż sytuacja powtarza się z roku na rok, no ale w końcu kasa się zgadza, a za coś trzeba opłacić remonty!
rudy
wiem, że na kryminologii mają bardzo interesujące zajęcia, dużo przydatnej wiedzy, a do tego mozesz podjąć pracę w różnych służbach ..
03.09.2014
07.05.2014
Małgosia
Szczególnie interesuje mnie kryminologia. Kto mi cos więcej o tym kierunku opowie? naprawdę tak sie na niego trudno dostać?
dodosz
ale maturzyste nie interesuje habilitacja i kto ma plecy, zeby zostac na uczelni, UG jest spoko, porzadny uniwerek, jako wybor una przyszlosc - badzo dobra opcja, bylebyscie tego mgr zasluzenie dostali
24.04.2014
13.04.2014
gość
Zastanawiam się nad mgr z Filologii germańskiej na UG, polecacie?
maja
Lolo dlaczego tak uważasz, co masz na myśli Pisząc ze są przewały przy habilitacji? Zmartwił mnie Twój post, bo bardzo poważnie myślałam o UG....
27.02.2014
19.02.2014
LOlopindolo
Uczelnia terroryzuje studentów przez niezgodną z prawem interpretację regulaminu studiów, wszędzie panuje nepotyzm, dochodzi nawet przewałów przy habilitacjach P.S. za atmosferę powinni dostać -10
UG - ok
uniwerek jak uniwerek, gdy rozmawiam ze znajomymi z UJ czy UAM, to odczucia mamy raczej podobne, wszystko zależy od kierunku, wykładowców jakich traficie, no a sporo od grupy, albo ludzi w akademiku, z ktorymi spedzasz codziennie czas, najmniej mnie interesuje administracja, bo mam to zwyczajnie gdzies, ja na Uniwerku Gdanskim nie narzekam, leci mi trzeci rok, troche trzeba posiedziec w sesji, no ale to jak wszedzie
11.02.2014
05.02.2014
laik
Nie wiem jaki jest poziom oraz traktowanie studentów,ale będąc teraz już absolwentem UG Filologii Angielskiej stwierdzam ,że to były najgorsze lata mojego życia. Wykładowcy ( nie każdy) traktują ludzi jak totalnych idiotów. Ktoś ma zapał do nauki i chęć zdobycia wyższego wykształcenia zostaje potraktowany jaki ostatni śmieć. Pierwszy raz spotkałem się z takim traktowaniem. Niby publiczna szkoła a ceny za warunki oraz poprawki wygórowane bardziej niż na uczelniach prywatnych. Ci którzy mają do wyboru inne uczelnie o swoim kierunku niech lepiej tam złożą papiery niż męczyć się z takimi "talentami" fachowców ds. ubliżania i chamstwa. Osoby które już mają pecha tam studiować życzę wszystkiego dobrego,dużo cierpliwości i nie przejmowania się tym czym Cię skrzywdzą. Wytrwałości!
aaa
witam, mam pyatnie co do kierunku: finanse i rachunkowość, czy nauczyciele potrafja zainteresowac czy jednak prowadza zajecia i byle do ich konca?
22.01.2014
01.11.2013
mag_17
Planuje wybrać się za kryminologie:) Czy ciężko się dostać?
wjgksw
Ktoś studiuje ekonomie? Czy jest ciężko, jacy są wykładowcy(czy potrafią zainteresować przedmiotem) i jaka jest atmosfera?
09.10.2013
01.10.2013
www
dlaczego takie duze uniwerki, jak Gdański czy POznański mają takie byle jakie strony www? ogadam sobie iles pod rzad,najpierw oblecialam pomorskie, pozniej zachodniopomorskie, pozniej polecialam samymi uniwersytetami, i co? no szok, bo sa takie, mtore maja naprawde czytelne i ladne i przejrzyste strony, gdzie latwo znalezc blok DLA KANDYDATOW na astudia, a sa takie i tu UG i UAM kroluja, ze normalnie szczeka opada, co o tym sadzicie???
kinga
I jak z progiem punktowym na kryminologie?
10.09.2013
31.07.2013
ciekawa
z iloma punktami dostaliście się na kryminologię ? Ile w końcu dostało się osób?
tomi
nie dostałem się na architekturę na Uni Wrocławskim, czy sa jakies procedury, opcje, mozliwosci, zeby jeszcze teraz gdzies sie zalapac (dowolny uniwerek) na ten kierunek? wiem, ze architektura jest total oblegana, ale moze ktos probowal jakichs sposobow i sie udalo, z gory dzieki
31.07.2013
23.07.2013
kryminałka
44 osoby na kryminologię!!!! masakra!!!! chyba sie naczytali S. Larssona :-)
iww
Orientujecie się ile jest chętnych w tym roku na Biologie ? Jaki jest próg punktowy i limit ? Proszę o szybką odpowiedź :)))
17.07.2013
17.07.2013
monia
wiecie może gdzie trzeba składać wnioski o przyznanie miejsca w akademiku? bo szukam i nie moge znaleźć
Nati
nicia- ja idę na lingwistykę :))
17.07.2013
15.07.2013
moni
czy ktoś wie kiedy ma być II nabór ?albo kiedy był w zeszłym roku
ewwww
i jak? sa tu przyszli kryminolodzy? :D
14.07.2013
13.07.2013
H
Hej, szukam osób chętnych do wspólnego znalezienia i wynajęcia mieszkania w Gdańsku. Jestem przyszłą studenką biologii (ew. oceanografii) więc fajnie by było gdyby znalazła się osoba z tego samego wydziału ( ale nie jest to koniecznością). Płeć bez znaczenia, najlepiej osoby niepalące :) gg: 23964929 e-mail: hws94@vp.pl
nicia
Witam serdecznie czy ktoś idzie na filologię germańska lub lingwistykę stosowana?
12.07.2013
12.07.2013
Kopa
a jaka szansa na iberystyce 42 miejsca, a ja jestem na 171... ohhh :( marzenia padają..
Becia
Magda, pewnie że masz szanse. U mnie na kryminologię nie ma szans. :
11.07.2013
11.07.2013
magda
Jestem 225 na prawie, a limit jest 220 . Składać papiery?
c
z 500 miejsca to nie masz kompletnie żadnych szans... jaky było 400 miejsc to możesz sobie pomarzyć, a tak to trudno :
11.07.2013
11.07.2013
moje
Ej, skoro jestem na licie, (jest 60 miejsc) a ja zajmuję 500 któres tam, to wgl mam szanse ze sie dostane ? masakra... Mam składac dokumenty ?
chetna
czekam z niecierpliwoSCIĄ NA WYNIKI!:)
11.07.2013
10.07.2013
chętna
o tym samym pomyślałam, może to zwykła bujda 800 osobami chętnymi?:)
marta
ciekawe, czy to prawda, że jest tylu chętnych.... im bliżej wyników tym trudniej wytrzymać ;)
10.07.2013
10.07.2013
Ola
Co do studiów zaocznych to raczej marna opcja. Przede wszystkim zajęcia okrojone i wykładane po ponad 10h podczas weekendu, a więc bardzo ciężka sprawa i niezbyt duża frajda... Ponadto za zaoczne się płaci i to 4.000, więc naprawdę lepiej się zastanowić zanim się na takie coś pójdzie, bo później można żałować - trzeba brać poprawkę na to, że kryminologia może i brzmi interesująca, ale też nie jest to kierunek typu informatyka po którym praca sama przyjdzie.
isia
Kiedy pojawi się informacja o II naborze?
09.07.2013
09.07.2013
Natalijka
Cześć, na studia zaoczne można logować się do 22.07 Myślicie, ze jest sens studiować zaocznie kryminologię? Ja mam 68,20 pkt ... malutko ale moze na zaocznę się zalapie. Na dzienne nie mam szans- nie wplacilam oplaty rekrutacyjnej, Pani z dziekanatu doradziła mi, zebym czekała na II-gi nabór. Trzymam za Was kciuki:*
Justyna2
Listy sprawdzacie Państwo logując się na swoje konto w IRK (KIERUNKI - ZOBACZ SZCZEGÓŁY - RANKING). ;))
09.07.2013
09.07.2013
isia
Gdzie zostanie umieszczona informacja w systemie irk, o tym czy dostałam się czy nie na kryminologię?:)
marta
zapisałam się tu i tu. na dziennych mam 101,4 a na zaocznych 111 pkt
05.07.2013
05.07.2013
doli
a jak myślicie, jak będą wyglądały progi na zaocznych?
gosixxxx
ja mam 98 pkt :-( może się załapię ... tak na to liczę! :)
05.07.2013
05.07.2013
ja :)
na zaocznych jest to samo jeżeli chodzi o program, tyle że są płatne i ma się zawalone całe weekendy...
Justyna
a na zaoczne nie macie szans się dostać? chociaż, zaoczne to marna opcja w sumie...
05.07.2013
05.07.2013
...
Nie mam raczej szans dostać się na kryminologię, przy takim zainteresowaniu, a tak na to liczyłam:(
Magda
82 pkt. Skoro jest zapisanych ok. 800 ludzi, to próg na pewno będzie powyżej 100 ...
05.07.2013
05.07.2013
ass
a ktoś wybiera się na obronę narodową? jak myślicie, też będzie tak wysoki próg jak na kryminologii?
Jagoda
Ja myślę, że próg będzie ponad 100. Z tego co wiem, jakas dziewczyna tam dzwoniła i jest juz zapisanych na ten kierunek 800 osób:)) Takze wiecie... ale za to jakie uczucie byc wybranym spośród tych 800;)
05.07.2013
05.07.2013
heheh
78,1, ciekawe jak to bedzie z progiem ;)
ja :)
101
05.07.2013
04.07.2013
Ewwww
Jagoda, kozaku... :D ja nie mam szans, moja świetlana kariera legła w gruzach.. hah
Jagoda
ja mam 92, powodzenia wszystkim:)))
04.07.2013
04.07.2013
Hju
53,8... masakra
Justyna.
71,2 pkt :D mało, ale mam nadzieję, że się załapię!
04.07.2013
04.07.2013
Ewwww
58,9.. to mało, ale jakoś jestem dobrej myśli.. :) a jak reszta osob? ile ptk ?
Justyna.
A ile macie punktów na kryminologi? :)
04.07.2013
04.07.2013
Ewwww
Ja mam też mało tych punktów na tę kryminologie... nie dostanę się raczej. a z zaocznych można na dzienne się przenieść po pierwszym roku ale trudno z tym, bo średnią wysoką trzeba mieć.
Justyna.
Jeżeli się dostanę, to też chętnie wynajmę wspólnie mieszkanko :D
03.07.2013
03.07.2013
Maja
Dzwoniłam do UG i została mi przekazana informacja, że limitu miejsc na studiach dziennych nie zwiększają. Jeżeli jakimś trafem się dostanę na kryminologie to tez jestem chętna do wynajęcia mieszkania wspólnie ;)
RoksanaN
Generalnie, jeżeli dostanę się na kryminologię, jestem chętna do wynajęcia wspólnie mieszkania:)
03.07.2013
03.07.2013
Alexis
ile przyjmą dowiemy się już 11 lipca
Justyna.
Kto szuka współlokatora do mieszkania? :D
03.07.2013
02.07.2013
chetna
Nie wiem czy źle to rozumiem, ale na kryminologii jest wyraźnie napisane, że limit dotyczy zaocznych studiów.
Natalia
Czy mozna sie przeniesc ze studiow zaocznych na dzienne?
02.07.2013
02.07.2013
Natalia
Słuchajcie ja sie wybieram na FiR dziennie, ale w razie czego zapisalam sie jeszcze na zaoczne FiR oraz na zarzadzania dzienne i zaoczne. Czy moze ktos z was wie czy jak sie nie dostane na FiR to jest taka mozliwosc z zarzadzania przeniesc sie na FiR?
xx
po prostu zadzwońcie i się zapytajcie o szanse zwiększenia limitu...
02.07.2013
02.07.2013
Anna
Ja mam 73,8 i jestem prawie pewna, że się nie dostanę :( to było moje wielki marzenie, ale cóż.. pozostaje nadzieja że zwiększą limit bo w przeciwnym wypadku nie wiem co zrobię.
Ona
Już mam :D
02.07.2013
02.07.2013
Ona
Dzięki Ewwww :) A tak wgl to jak moge znowu sprawdzic ile miałam tych punktów ? Bo jiz zapomniałam :D
kelly
Ja tez na kryminologie. A myslicie, ze jak bedzie duzo chetnych, to zwiększa limit miejsc? Jest to wgl mozliwe ?
02.07.2013
02.07.2013
tomi
kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczona przez szkołę średnią, organ samorządu terytorialnego, notariusza, Biuro Rekrutacji lub komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów; Czyli w szkole mają mi podpisac ta kopię ? Nie kumam tego :D
jelen
A skąd mam wziąc ten własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia?
02.07.2013
02.07.2013
na gospodarkę przestrzenną 3 lata temu był próg najpierw 88,4 a ten ostateczny 84. nie wiem jak w ostatnich dwóch latach ale można to sprawdzić na stronie UG
Maja
Ja również wybieram sie na kryminologię, ale jak Was tyle chetnych to sie martwie o swoje przyjęcie ;).
01.07.2013
01.07.2013
anka
68,2 a wy?
aww
a ile macie punktów po przeliczeniu (kryminologia) ?
01.07.2013
01.07.2013
Ona
Mam mala prośbę, mógłby mi ktoś powiedzieć jakie dokunenty i do kiedy trzeba dostarczyć na Uniwersytet? Na kryminologie. W pracy jestem i nie bardzo mam czas szukac tego, a na stronie jest trochę skomplokowanie to rozmieszczone. Z góry dziekuje i jak sie dostanę stawiam piwo. : )
alalalala
Również wybieram się na kryminologię. Oj, łatwo nie będzie. Widzę, że wszędzie jacyś chętni...
01.07.2013
01.07.2013
gość
Właśnie się zalogowałam na kryminologię i wpisałam moje wyniki z maturki, oj nie za dobrze... :)
gość
Właśnie się zalogowałam na kryminologię i wpisałam moje wyniki z maturki, oj nie za dobrze... :)
01.07.2013
30.06.2013
Xxxxxxxxx
Ciężko się dostać na Gospodarkę przestrzenno ?
Ewwww
Rowniez sie na kryminologie wybieram i matura tak sobie mi poszla, hmm i rowniez bylabym zainteresowana wynajeciem z kims mieszkania :)
30.06.2013
29.06.2013
Justyna.
Kto się już logował? :D
Alexis
macie jakieś linki z forum o kryminalogii (kto mniej więcej się wybiera)?
27.06.2013
27.06.2013
colirya
Dołączam do grona ludzi, który zamierzają spróbować swoich sił na kryminologii ;). Aktualnie jestem trochę przerażona co będzie, jak się jednak dostanę - nie mam 'zaklepanego' żadnego mieszkania do wynajęcia, ani współlokatorów, a w akademiku mnie nie przyjmą z powodu psa ;).
Alexis
jeśli studiujesz tylko 1 kierunek na dziennych to nic nie płacisz. Kryminologia to nowy kierunek więc nie będzie tak łatwo bo nie będzie można dopytać się starszych roczników (co i jak wyglądało i brak notatek) wszystko będzie pod wielkim znakiem zapytania
26.06.2013