Jakiego kierunku studiów szukasz?

Religioznawstwo

Religioznawstwo to zespół nauk o religii, których podejście charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do przedmiotu badań. Studia uświadamiają różnice między religioznawstwem a teologią.

Studenci zapoznają się z różnymi teoriami wyjaśniającymi zjawisko religii, zdobywają podstawową wiedzę o głównych tradycjach religijnych świata, w tym także o religijności ludowej. Uzyskują w ten sposób kompetencje międzykulturowe, pomocne w rozumieniu wyznawców innych religii, żyjących we własnym, rodzimym lub migranckim środowisku kulturowym.

Dzięki studiom religioznawczym uzyskuje się rzetelną wiedzę o religiach świata, a także nabywa się kompetencje mediatora między kulturami. Przykładowe przedmioty: antropologiczne teorie religii, religie Indii, islam, wielokulturowość a tożsamość, kompetencje międzykulturowe, religia jako przedmiot badań naukowych, psychologia religii, buddyzm, migracje w Europie, psychologia migracji i uchodźstwa, etyka.

Absolwenci religioznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach posiadających kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, instytucje (rządowe i pozarządowe) zajmujące się migrantami i problematyką migracji, biura handlowe i firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Dla kogo studia na kierunku religioznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku religioznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku religioznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku religioznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku religioznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku religioznawstwo
Jakie uczelnie oferują kierunek religioznawstwo
W których miastach można studiować kierunek religioznawstwo
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie