Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia fizyczna z geoinformacją

Kierunek Geografia fizyczna z geoinformacją oferuje studentom wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pozwalającą na zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, zaawansowanych zagadnień z zakresu teorii systemów informacji geograficznej oraz teoretycznych podstaw metod jakościowych i ilościowych stosowanych we współczesnej geografii fizycznej.

Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją przybliżą słuchaczom problematykę związaną ze współczesnymi zmianami środowiska w skali regionalnej i globalnej, ich istoty, genezy i możliwych konsekwencji.

Seminarium pozwala poszerzyć wiedzę w zakresie:

 • meteorologii i klimatologii,
 • hydrologii i limnologii,
 • geomorfologii i geologii czwartorzędu.

Jaka praca po Geografii fizycznej z geoinformacją?

Absolwenci mogą pracować w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych, adaptacją zmian klimatu, a także zarządzaniem kryzysowym. Zatrudnienie znajdą w urzędach różnego szczebla oraz usługach, zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

Dla kogo studia na kierunku geografia fizyczna z geoinformacją

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku geografia fizyczna z geoinformacją

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia fizyczna z geoinformacją

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku geografia fizyczna z geoinformacją

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku geografia fizyczna z geoinformacją

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku geografia fizyczna z geoinformacją

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia fizyczna z geoinformacją

W których miastach można studiować kierunek geografia fizyczna z geoinformacją

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska