Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformacja środowiskowa

Geoinformacja środowiskowa to studia II stopnia, stanowiące interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej. Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego komponentach przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych i geomatycznych.

To pionierski kierunek, którego absolwenci odznaczają się unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi.

Dla kogo studia na kierunku geoinformacja środowiskowa

To kierunek odpowiedni dla osób interesujących się geografią i nowymi technologiami, sprawnych w przedmiotach ścisłych.

Program kształcenia na kierunku geoinformacja środowiskowa

Przykładowe przedmioty na studiach to:

 • geografia gleb
 • geologia i geomorfologia
 • klimatologia
 • metodyka geomatyki
 • systemy operacyjne i podstawy oprogramowania
 • oprogramowanie użytkowe (A-ECDL)
 • oprogramowanie GIS desktop
 • analizy przestrzenne w badaniu środowiska geograficznego
 • komputerowa redakcja map i atlasów
 • infrastruktura danych przestrzennych
 • wizualizacja danych przestrzennych z elementami kartografii internetowej
 • projektowanie aplikacji internetowych
 • GIS w zarządzaniu i administracji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoinformacja środowiskowa

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub magistra kierunku związanego z geografią, środowiskiem lub informatyką. Dokładny wykaz akceptowanych kierunków znajduje się na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku geoinformacja środowiskowa

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, w ośrodkach badawczych i urzędach
 • konsultanci i doradcy w dziedzinie gospodarki, geoinformacji, ochrony środowiska czy przestrzeni geograficznej
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się środowiskiem geograficznym, jego ochroną, kształtowaniem, a także monitorowaniem.

Opinie o kierunku geoinformacja środowiskowa

Kierunki pokrewne do kierunku geoinformacja środowiskowa

Jakie uczelnie oferują kierunek geoinformacja środowiskowa

W których miastach można studiować kierunek geoinformacja środowiskowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu