Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geomonitoring

Geomonitoring to studia licencjackie, przygotowujące do pracy w służbach związanych z monitoringiem środowiska oraz w instytucjach zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie procesy zachodzące w tych sferach oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery.

Dla kogo studia na kierunku geomonitoring

To kierunek dla osób zainteresowanych światem i przyrodą. Dla ścisłych umysłów i podróżników, dobrze odnajdujących się w pracy w terenie.

Program kształcenia na kierunku geomonitoring

W ramach studiów wyróżnia się następujące bloki przedmiotów:

 • przedmioty ogólnowydziałowe (np. podstawy geografii fizycznej, podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, środowisko geograficzne Polski, podstawy geografii regionalnej)
 • podstawowe nauki o geosferach (np. fizyka środowiska z elementami geofizyki, geologia dynamiczna i złożowa, meteorologia dynamiczna, hydrologia kontynentalna, geomorfologia dynamiczna)
 • miernictwo i pozyskiwanie danych środowiskowych (np. metody pomiaru i analizy stanu atmosfery, hydrometria i miernictwo hydrologiczne, metody badań procesów geodynamicznych)
 • interpretacja i projektowe wykorzystanie danych monitoringowych (np. wprowadzenie do monitoringu środowiska w Polsce, monitoring i ochrona gleb, monitoring klimatu, oceanologia i hydrologia Bałtyku, hydrogeochemia, geologia środowiskowa)
 • przedmioty praktyczne i nauki stosowane (np. zagadnienia klimatyczne w gospodarce i ochronie środowiska, podstawy ekspertyz i projektów hydrologicznych, dokumentowanie stanu litosfery - kartografia tematyczna, metody rekultywacji terenów zdegradowanych)
 • techniki geostatystyczne i geoinformacyjne (np. GIS w geomonitoringu, geostatystyka)
 • ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe (np. ćwiczenia terenowe z monitoringu atmosfery, ćwiczenia terenowe z monitoringu hydrosfery, ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii, ćwiczenia terenowe z topografii).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geomonitoring

Podczas rekrutacji wymagane są co najmniej dwa przedmioty zdane w stopniu rozszerzonym. Jednym z nich musi być geografia.

Perspektywy pracy po kierunku geomonitoring

Geomonitoring to studia przygotowujące do pracy w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.)
 • państwowych instytutach badawczych (np. PIG-PIB, IMGW-PIB, IOŚ-PIB)
 • Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej
 • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • laboratoriach i stacjach terenowych
 • firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu)
 • prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska
 • międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

Opinie o kierunku geomonitoring

„Ja sama jestem studentką geomonitoringu. Wybrałam się na niego z przekonaniem, że oferuje on znacznie więcej możliwości po zakończeniu studiów, niż zwykła geografia. Nie sposób opisać, jak wielkie spotkało mnie rozczarowanie po zetknięciu z okrutnymi realiami. Przede wszystkim, w moim odczuciu, to wciąż kierunek niedopracowany. Powstał on stosunkowo niedawno i miał stanowić odpowiedź na wymagania rynku pracy, otworzyć więcej dróg. Jak okazało się, program geomonitoringu wcale nie czyni zwykłego geografa lepszym specjalistą w tej dziedzinie. Tak naprawdę ten kierunek ma wciąż zbyt uogólnioną postać by załapać się na rynku pracy w miejscach, gdzie mogą szukać stanowiska chociażby absolwenci ochrony środowiska. Idący na niego studenci na chwilę obecną służą za króliki doświadczalne i trzeba brać to pod uwagę, jeśli nie chce się potem mieć poczucie zmarnowanego czasu.

Jednakże nie jest to kierunek kompletnie do niczego. Zdecydowanie mogę polecić go osobom interesującym się geografią fizyczną, a nie przepadającym za częścią społeczno-ekonomiczną (jak ja ). Wiem, że nowy, ulepszony plan, ograniczył ją do minimum i to niewątpliwa jego zaleta. Dlatego mam nadzieję, że nikogo zbytnio nie zniechęciłam do wyboru geomonitoringu. Moja wypowiedź jest też wyrazem pewnego rodzaju zawodu, jaki czuję po latach studiowania tego kierunku, czego należy mieć świadomość. Być może, kiedy już odejdę (a blisko już, blisko), wcale nie będzie tak źle”.

Źródło: http://www.forum.geozone.pl/geomonitoring-geoinformacja-czy-geografia-uniwersytet-lodzki-t-4189.html

Kierunki pokrewne do kierunku geomonitoring

Jakie uczelnie oferują kierunek geomonitoring

W których miastach można studiować kierunek geomonitoring

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie