Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geomonitoring

Geomonitoring to studia licencjackie, przygotowujące do pracy w służbach związanych z monitoringiem środowiska oraz w instytucjach zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie procesy zachodzące w tych sferach oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery.

Dla kogo studia na kierunku geomonitoring

To kierunek dla osób zainteresowanych światem i przyrodą. Dla ścisłych umysłów i podróżników, dobrze odnajdujących się w pracy w terenie.

Program kształcenia na kierunku geomonitoring

W ramach studiów wyróżnia się następujące bloki przedmiotów:

 • przedmioty ogólnowydziałowe (np. podstawy geografii fizycznej, podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, środowisko geograficzne Polski, podstawy geografii regionalnej)
 • podstawowe nauki o geosferach (np. fizyka środowiska z elementami geofizyki, geologia dynamiczna i złożowa, meteorologia dynamiczna, hydrologia kontynentalna, geomorfologia dynamiczna)
 • miernictwo i pozyskiwanie danych środowiskowych (np. metody pomiaru i analizy stanu atmosfery, hydrometria i miernictwo hydrologiczne, metody badań procesów geodynamicznych)
 • interpretacja i projektowe wykorzystanie danych monitoringowych (np. wprowadzenie do monitoringu środowiska w Polsce, monitoring i ochrona gleb, monitoring klimatu, oceanologia i hydrologia Bałtyku, hydrogeochemia, geologia środowiskowa)
 • przedmioty praktyczne i nauki stosowane (np. zagadnienia klimatyczne w gospodarce i ochronie środowiska, podstawy ekspertyz i projektów hydrologicznych, dokumentowanie stanu litosfery - kartografia tematyczna, metody rekultywacji terenów zdegradowanych)
 • techniki geostatystyczne i geoinformacyjne (np. GIS w geomonitoringu, geostatystyka)
 • ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe (np. ćwiczenia terenowe z monitoringu atmosfery, ćwiczenia terenowe z monitoringu hydrosfery, ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii, ćwiczenia terenowe z topografii).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geomonitoring

Podczas rekrutacji wymagane są co najmniej dwa przedmioty zdane w stopniu rozszerzonym. Jednym z nich musi być geografia.

Perspektywy pracy po kierunku geomonitoring

Geomonitoring to studia przygotowujące do pracy w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.)
 • państwowych instytutach badawczych (np. PIG-PIB, IMGW-PIB, IOŚ-PIB)
 • Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej
 • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • laboratoriach i stacjach terenowych
 • firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu)
 • prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska
 • międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

Opinie o kierunku geomonitoring

„Ja sama jestem studentką geomonitoringu. Wybrałam się na niego z przekonaniem, że oferuje on znacznie więcej możliwości po zakończeniu studiów, niż zwykła geografia. Nie sposób opisać, jak wielkie spotkało mnie rozczarowanie po zetknięciu z okrutnymi realiami. Przede wszystkim, w moim odczuciu, to wciąż kierunek niedopracowany. Powstał on stosunkowo niedawno i miał stanowić odpowiedź na wymagania rynku pracy, otworzyć więcej dróg. Jak okazało się, program geomonitoringu wcale nie czyni zwykłego geografa lepszym specjalistą w tej dziedzinie. Tak naprawdę ten kierunek ma wciąż zbyt uogólnioną postać by załapać się na rynku pracy w miejscach, gdzie mogą szukać stanowiska chociażby absolwenci ochrony środowiska. Idący na niego studenci na chwilę obecną służą za króliki doświadczalne i trzeba brać to pod uwagę, jeśli nie chce się potem mieć poczucie zmarnowanego czasu.

Jednakże nie jest to kierunek kompletnie do niczego. Zdecydowanie mogę polecić go osobom interesującym się geografią fizyczną, a nie przepadającym za częścią społeczno-ekonomiczną (jak ja ). Wiem, że nowy, ulepszony plan, ograniczył ją do minimum i to niewątpliwa jego zaleta. Dlatego mam nadzieję, że nikogo zbytnio nie zniechęciłam do wyboru geomonitoringu. Moja wypowiedź jest też wyrazem pewnego rodzaju zawodu, jaki czuję po latach studiowania tego kierunku, czego należy mieć świadomość. Być może, kiedy już odejdę (a blisko już, blisko), wcale nie będzie tak źle”.

Źródło: http://www.forum.geozone.pl/geomonitoring-geoinformacja-czy-geografia-uniwersytet-lodzki-t-4189.html

Kierunki pokrewne do kierunku geomonitoring

Jakie uczelnie oferują kierunek geomonitoring

W których miastach można studiować kierunek geomonitoring

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych