Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformatyka i techniki satelitarne

Studia na kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne mają na celu wyposażyć w wiedzę z zakresu: gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii, informatyki, budownictwa i podstaw technik satelitarnych. Studenci poznają metody badania i modelowania kształtu powierzchni Ziemi oraz uczą się opracowania wyników pomiarów geodezyjnych i wykonywania opracowań kartograficznych. Zdobywają wiedzę z zakresu podstaw budownictwa, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz inteligentnych systemów transportowych. Pozyskują również praktyczne umiejętności służące przygotowaniu do projektowania i wykonania aplikacji geoinformacyjnych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej, geoportalach czy programach wspomagających obliczenia geodezyjne.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

To propozycja studiów dla osób interesujących się naukami ścisłymi, głównie matematyką, informatyką i fizyką, pragnących poszerzać swoją wiedzę na temat techniki satelitarnej i geoinformacji.

Program kształcenia na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • matematyka
 • podstawy geodezji
 • podstawy gospodarki nieruchomościami
 • podstawy programowania
 • geologia inżynierska i geomorfologia
 • geometria wykreślna
 • podstawy geodezji
 • inteligentne systemy transportowe
 • języki skryptowe
 • mechanika nieba i astronomia sferyczna
 • technologie informacyjne
 • satelitarne techniki pomiarowe
 • struktura i bazy danych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia to:

 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski,
 • jeden przedmiot do wyboru: chemia, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach zajmujących się tworzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych, jak również firmach zarządzających danymi geoinformatycznymi (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).

Opinie o kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

Kierunki pokrewne do kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne

Jakie uczelnie oferują kierunek geoinformatyka i techniki satelitarne

W których miastach można studiować kierunek geoinformatyka i techniki satelitarne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie