Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformatyka i geologia środowiska

Bez geoinformatyków nie działałyby takie aplikacje jak Uber czy Tinder – wykorzystują one bowiem dane przestrzenne niezbędne do nawigacji. Geoinformatyk to specjalista zarówno od programowania, jak i geografii/kartografii.

Studia na kierunku Geoinformatyka i geologia środowiska łączą informatykę z przedmiotami związanymi z nauką o Ziemi. Absolwent tego kierunku uzyskuje wykształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych oraz wybranych dziedzin inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji geograficznej (GIS).

Jego wiedzę dopełniają przedmioty specjalistyczne, skoncentrowane wokół geologii i geochemii, a uzupełnione przez podstawy statystyki. Ponadto studia uczą metod badań i pomiarów terenowych i laboratoryjnych oraz ich cyfrowej archiwizacji na potrzeby geologiczne i środowiskowe.

Elastycznie skonstruowany program studiów pozwala na wybór własnej ścieżki poprzez rozszerzenie przedmiotów z zakresu systemów informacji geograficznej GIS i informatyki bądź z zakresu geologii i środowiska.

Dla kogo studia na kierunku geoinformatyka i geologia środowiska

To kierunek odpowiedni dla osób zafascynowanych geografią, pracą w terenie i nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Program kształcenia na kierunku geoinformatyka i geologia środowiska

Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów to:

 • zastosowanie projektowania
 • AD w Naukach o Ziemi
 • podstawy programowania w języku C++
 • geografia fizyczna Teledetekcja i fotogrametria
 • geologia dynamiczna
 • geografia fizyczna i kartografia
 • podstawy programowania w języku Python
 • geochemia środowiska
 • systemy GIS - Modele i pozyskiwanie danych przestrzennych
 • statystyka w Naukach o Ziemi i środowisku
 • wstęp do geofizyki
 • hydrologia i hydrogeologia
 • geofizyka ogólna
 • dozymetria środowiskowa
 • mineralogia i petrografia
 • geochemia izotopowa
 • bazy danych
 • globalne zmiany klimatu i Podstawy meteorologii
 • analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych (MATLAB)
 • metody numeryczne w Naukach o Ziemi
 • geologia regionalna i złożowa
 • geologia historyczna
 • geostatystyka
 • geochronometria izotopowa
 • geomorfologia
 • analiza danych przestrzennych z zastosowaniem narzędzi GIS.

Przedmioty w ramach modułu geoinformatyka i środowisko to:

 • analiza obrazów satelitarnych
 • zastosowanie BSP w NoZ
 • Python 2
 • cyberbezpieczeństwo i techniki internetowe
 • komputeryzacja pomiarów (LabView) - j. ang
 • przetwarzanie danych środowiskowych - j. ang
 • język R
 • lokalne zmiany klimatu
 • język java
 • zarządzanie środowiskiem
 • wizualizacja danych przestrzennych z zastosowaniem narzędzi GIS
 • zastosowanie izotopów promieniotwórczych w geomorfologii
 • analiza danych i inteligencja obliczeniowa
 • zastosowania GIS w zarządzaniu kryzysowym
 • ekstremalne zjawiska przyrodnicze.

Przedmioty w ramach modułu geologia i środowisko to:

 • geodynamika
 • symulatory procesów środowiskowych
 • paleontologia
 • sedimentology - j. ang.
 • zarządzanie i ochrona zasobów wód - j. ang
 • zagrożenia geodynamiczne
 • ekologia
 • metody badań terenowych
 • metodyki obliczeniowe w procesie pomiarów i analizy zanieczyszczeń powietrza
 • geologia czwartorzędu
 • modelowanie w Naukach o Ziemi
 • zastosowanie GIS w biznesie i rozwoju miast inteligentnych
 • nieizotopowe metody datowania.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoinformatyka i geologia środowiska

Podczas rekrutacji na kierunek liczy się wynik z obowiązkowej matematyki oraz z wybranego przedmiotu (matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, informatyka) zdanego na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku geoinformatyka i geologia środowiska

Absolwenci kierunku Geoinformatyka i geologia środowiska mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach geologicznych, górniczych i geotechnicznych
 • instytutach naukowo-badawczych korzystających z przetwarzania danych geoprzestrzennych
 • jednostkach administracji publicznej.

Opinie o kierunku geoinformatyka i geologia środowiska

Kierunki pokrewne do kierunku geoinformatyka i geologia środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek geoinformatyka i geologia środowiska

W których miastach można studiować kierunek geoinformatyka i geologia środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie