Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geologia stosowana

Geologia stosowana to kierunek, na którym studenci uczą się:

 • wyjaśnić zjawiska i procesy geologiczne
 • charakteryzować i rozpoznawać główne formy geomorfologiczne
 • rozróżniać podstawowe typy skał w obserwacji makro i mikroskopowej
 • rozpoznawać skład mineralny, podstawowe typy genetyczne rud, kopalin energetycznych, chemicznych i skalnych.

Studenci odbywają praktyki przybliżających metody produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedury organizacji pracy.

Dla kogo studia na kierunku geologia stosowana

Kandydaci na studia to osoby zainteresowane naukami przyrodniczymi, o Ziemi i środowisku.

Program kształcenia na kierunku geologia stosowana

Przykładowe przedmioty na kierunku geologia stosowana:

 • geologia ogólna
 • hydrogeologia
 • geologia historyczna z paleontologią
 • mineralogia
 • kartografia geologiczna
 • petrografia
 • sozologia
 • prawo geologiczne i górnicze
 • geochemia
 • gemmologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geologia stosowana

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku geologia stosowana

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku to przykładowo:

 • podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze
 • biura projektowe geologiczno-inżynierskie
 • przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego
 • zarządy gospodarki wodnej
 • geologiczne koncerny poszukiwawcze
 • geologiczno-górnicze koncerny wydobywcze
 • zakłady przeróbki i wzbogacania kopalin
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • instytucje finansujące działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska związaną z eksploatacją kopalin
 • kancelarie prawne.

Opinie o kierunku geologia stosowana

Kierunek geologia stosowana to unikatowy kierunek na jednej z krakowskich uczelni.

Studia mają charakter praktyczny.

W sposób szczególny przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach wydobywczych i górniczych.

Kierunki pokrewne do kierunku geologia stosowana

Jakie uczelnie oferują kierunek geologia stosowana

W których miastach można studiować kierunek geologia stosowana

Komentarze (1)

Tom
Czym ten kierunek różni się od geologii?
08.01.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie