Jakiego kierunku studiów szukasz?

Górnictwo i geologia

Studia na kierunku Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych z zagadnieniami o procesach inżynieryjnych. Program studiów przygotowuje do wykonywania podstawowych prac geodezyjnych, obsługi sprzętu geodezyjnego i komputerowego, obsługi geodezyjnej przy budowie sztolni, tuneli oraz przy realizacji budownictwa górniczego.

Student uczy się wykonywania prac obliczeniowych i graficznych, geodezyjnej obsługi zakładów przemysłowych, nadzorowania procesów geologicznych, górniczych, geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji, informatyzacji i ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Kierunek górnictwo i geologia daje szeroki zakres wiedzy z dziedzin: bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, inżynierii środowiska, zarządzania i prawa.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku:

 • techniki eksploatacji złóż
 • maszyny i urządzenia górnicze
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • górnictwo podziemne
 • górnictwo odkrywkowe.

Dla kogo studia na kierunku górnictwo i geologia

Kierunek dedykowany jest osobom, które chcą związać swoją przyszłą działalność zawodową z przemysłem górniczym, zarówno podziemnym, jak i odkrywkowym, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi.

Student powinien posiadać zdolności techniczne i umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób.

Program kształcenia na kierunku górnictwo i geologia

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy górnictwa
 • podstawy geologii
 • geodezja inżynierska
 • hydrogeologia
 • wiertnictwo
 • eksploatacja podziemia
 • eksploatacja odkrywkowa
 • mechanika górotworu
 • geofizyka stosowana
 • geodezja i kartografia górnicza
 • mineralogia i petrologia
 • technika strzelnicza
 • podstawy budowy maszyn
 • modelowanie i monitorowanie geometrii obiektów górniczych
 • odwadnianie kopalń
 • prawo geologiczne i górnicze
 • zagrożenia naturalne w górnictwie i ratownictwie
 • wentylacja i pożary
 • przeróbka kopalin
 • technologie produkcji kruszyw mineralnych
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku górnictwo i geologia

Kandydaci na Górnictwo i geologię rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • język polski
 • język obcy nowożytny.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.


Perspektywy pracy po kierunku górnictwo i geologia

Kierunek Górnictwo i geologia przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w działach mierniczo-geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych. Absolwenci kierunku potrafią wykonywać dokumentację geologiczną i geotechniczną oraz projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze i geotechniczne.

Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na stanowiskach inżynierskich, jak i menedżerskich w:

 • kopalniach
 • krajowych firmach naftowych i zagranicznych koncernach
 • fabrykach maszyn i urządzeń górniczych
 • biurach projektowych
 • stanowiska miernicze
 • instytutach naukowo-badawczych
 • wydziałach ochrony środowiska
 • jednostkach administracji publicznej
 • firmach inżyniersko-konsultingowych.

Opinie o kierunku górnictwo i geologia

O Górnictwie i geologii, a przy okazji o pokrewnym kierunku, opowiedzą osoby związane z Politechniką Wrocławską w poniższym filmie.

Kierunki pokrewne do kierunku górnictwo i geologia

Jakie uczelnie oferują kierunek górnictwo i geologia

W których miastach można studiować kierunek górnictwo i geologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi