Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria gazu łupkowego

Ta propozycja edukacyjna to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachowe kadry inżynieryjno-techniczne w przemyśle gazowym, naftowym, energetycznym.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria gazu łupkowego został opracowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wytycznych Zespołu Ekspertów Bolońskich, a także programów innych europejskich szkół wyższych kształcących na tym samym lub podobnym kierunku.

Osiągnięcie założonych na kierunku efektów kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zwiększających mobilność studentów i absolwentów oraz ułatwi uznawanie zdobytych na Wydziale kwalifikacji w innych krajach europejskich.

Po ukończeniu studiów inżynierskich student może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych 3 semestralnych studiach magisterskich na kierunku inżynieria środowiska.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria gazu łupkowego

Studia dla osób o predyspozycjach matematyczno-przyrodniczych, a także technicznych.

Program kształcenia na kierunku inżynieria gazu łupkowego

Student na początku pozna przedmioty humanistyczne, w tym psychologiczne aspekty sukcesu zawodowego oraz do wyboru: historia architektury i urbanistyki, historia sztuki, współczesne stosunki międzynarodowe, człowiek a środowisko lub podstawy ekonomii. Zdobędzie podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, a także ergonomię, prawo w budownictwie i ochronie środowiska oraz prawo górnicze, geologiczne i energetyczne. Program przewiduje 4 semestry języka obcego i 2 semestry wychowania fizycznego.

Potem dochodzą przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria gazu łupkowego, a więc matematyka, fizyka, chemia, podstawy ekologii, hydrogeologia zasobów wodnych, pertografia skał osadowych, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, geometria wykreślna i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, termodynamika i hydrodynamika, hydrologia i kształtowanie środowiska oraz mechanika płynów, a na koniec kierunkowe z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, geologii złóż niekonwencjonalnych, geomatyki, monitoringu i ochrony środowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, technologii oczyszczania ścieków powydobywczych, sieci gazowych, urządzeń i napędów w przemyśle wydobywczym, wentylacji i pożarnictwa, ochrony przed hałasem i wibracjami, techniki rekultywacji i renaturyzacji, podstaw budownictwa przemysłowego, budowy i eksploatacji naziemnej infrastruktury technicznej, mechaniki skał, podstaw szczelinowania i właściwości płynów złożowych, techniki eksploatacji gazu łupkowego, technologii wiertniczych i dowiercania złóż, organizacji i projektowanie prac geologicznych, podstaw ekonomiki inwestycji, procedur oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria gazu łupkowego

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria gazu łupkowego

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wykorzystywanej w pracach poszukiwawczych, wydobywaniu gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń.

Opinie o kierunku inżynieria gazu łupkowego

Uczelnia chce wykształcić specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń, sieci i infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim instalacji sieci gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych i wydobywczych gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywróceniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria gazu łupkowego

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria gazu łupkowego

W których miastach można studiować kierunek inżynieria gazu łupkowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni