Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria górnicza

Inżynieria górnicza to unikatowy kierunek.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem, geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, bezpiecznego i proekologicznego kierowania procesami wydobywczymi.

Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności:

 • górnictwo podziemne
 • górnictwo odkrywkowe
 • geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
 • przeróbka surowców mineralnych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria górnicza

Kandydaci na kierunek inżynieria górnicza powinni być zainteresowani zagadnieniami z obszaru nauk o Ziemi.

Studia inżynierskie wymagają predyspozycji technicznych, matematycznych.

Uzyskane kwalifikacje w sposób szczególny wiążą przyszłość zawodową z przemysłem wydobywczym.

Program kształcenia na kierunku inżynieria górnicza

W programie studiów na kierunku inżynieria górnicza przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • geologia, mineralogia i petrografia
 • geometria wykreślna
 • zarys górnictwa
 • górnictwo odkrywkowe
 • geodezja i kartografia górnicza
 • eksploracja podwodna
 • mechanika techniczna
 • górnictwo podziemne
 • materiałoznawstwo
 • przeróbka surowców mineralnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria górnicza

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria górnicza

Absolwenci inżynierii górniczej uzyskują kwalifikacje pozwalające na podjęcie zatrudnienia przykładowo w takich miejscach, jak:

 • podziemne, odkrywkowe i otworowe zakłady górnicze
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem podziemnych wyrobisk górniczych, obiektów inżynierskich i usług dla potrzeb górnictwa
 • kopalniane stacje geofizyczne
 • zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców
 • biura projektowe
 • instytucje naukowe
 • jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe
 • stacje ratownictwa górniczego
 • przedsiębiorstwa geologiczne i budownictwa geotechnicznego
 • organy nadzoru górniczego.

Opinie o kierunku inżynieria górnicza

Inżynieria górnicza to kierunek unikatowy.

Realizowany jest w jednym tyko ośrodku akademickim.

Praktyczny charakter studiów pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w przemyśle wydobywczym.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria górnicza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria górnicza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria górnicza

Komentarze (1)

???
Sporo na AGH kierunków związanych z górnictwem i geoinżynierią. Czy one mają zbliżony profil i zakres kształcenia?
08.01.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu