Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria naftowa i gazownicza

Inżynieria naftowa i gazownicza to kierunek, na którym w zależności od wybranej specjalności, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu: prowadzenia wierceń naftowych, inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej, złóż gazu ziemnego oraz metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji.

Program zajęć przygotowuje do wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych, wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych, prowadzenia symulacji komputerowych procesu wiercenia, przygotowywania receptur płuczek i płynów wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających. Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu studenci są przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych, a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Są również przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.

Studia tracą 7 semestrów i kończą się zyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować je na studiach magisterskich.

Specjalności dostępne na studiach drugiego stopnia:

 • inżynieria gazownicza
 • inżynieria naftowa
 • wiertnictwo naftowe.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Kierunek dedykowany jest osobom, które chcą związać swoję przyszłą działalność zawodową z przemysłem naftowym i gazowniczym.

Student powinien posiadać zdolności techniczne i umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób. Od przyszłego inżyniera wymaga się również myślenia analitycznego, wyobraźni przestrzennej oraz dokładności.

Program kształcenia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
 • górnictwo
 • ochrona środowiska w górnictwie naftowym
 • informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
 • geologia naftowa
 • mineralogia i petrografia
 • mechanika
 • chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
 • procesy wodorowe w przemyśle naftowym
 • rafinacja produktów naftowych
 • metody badań produktów naftowych
 • wytrzymałość materiałów
 • wiertnictwo naftowe
 • mechanika płynów
 • geofizyka poszukiwawcza
 • nowoczesne metody poszukiwań węglowodorów
 • inżynieria złożowa
 • podstawy szczelinowania hydraulicznego
 • płuczki wiertnicze
 • eksploatacja gazu ziemnego
 • procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
 • procesy uzdatniania gazu ziemnego
 • procesy sorpcyjne w gazownictwie ziemnym
 • eksploatacja złóż ropy naftowej
 • prawo geologiczne i górnicze, wodne i budowlane
 • magazynowanie i transport ropy naftowej
 • projektowanie otworów naftowych
 • techniki i technologie bezwykopowe
 • mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu.

Po czwartym semestrze studenci odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Kandydaci na kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to dwa przedmioty do wyboru spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia
 • język obcy nowożytny.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację
 • przedsiębiorstwach eksploatacyjnych
 • przedsiębiorstwach związanych z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów
 • firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego
 • wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym
 • biurach projektowych np.projektowanie urządzeń i instalacji gazowych
 • instytutach naukowych np. laboratoria badawcze
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • jednostkach nadzoru górniczego
 • rafineriach.

Opinie o kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Obecnie ropa naftowa i gaz ziemny są jednymi z najważniejszych surowców energetycznych i surowców przemysłu chemicznego na świecie. Wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Aby przybliżyć, o czym dokładnie będzie się uczył student tego kierunku oraz gdzie może pracować jego absolwent, zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria naftowa i gazownicza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria naftowa i gazownicza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie