Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria naftowa i gazownicza

Inżynieria naftowa i gazownicza to kierunek, na którym w zależności od wybranej specjalności, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu: prowadzenia wierceń naftowych, inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej, złóż gazu ziemnego oraz metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji.

Program zajęć przygotowuje do wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych, wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych, prowadzenia symulacji komputerowych procesu wiercenia, przygotowywania receptur płuczek i płynów wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających. Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu studenci są przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych, a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Są również przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.

Studia tracą 7 semestrów i kończą się zyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować je na studiach magisterskich.

Specjalności dostępne na studiach drugiego stopnia:

 • inżynieria gazownicza
 • inżynieria naftowa
 • wiertnictwo naftowe.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Kierunek dedykowany jest osobom, które chcą związać swoję przyszłą działalność zawodową z przemysłem naftowym i gazowniczym.

Student powinien posiadać zdolności techniczne i umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób. Od przyszłego inżyniera wymaga się również myślenia analitycznego, wyobraźni przestrzennej oraz dokładności.

Program kształcenia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
 • górnictwo
 • ochrona środowiska w górnictwie naftowym
 • informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
 • geologia naftowa
 • mineralogia i petrografia
 • mechanika
 • chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
 • procesy wodorowe w przemyśle naftowym
 • rafinacja produktów naftowych
 • metody badań produktów naftowych
 • wytrzymałość materiałów
 • wiertnictwo naftowe
 • mechanika płynów
 • geofizyka poszukiwawcza
 • nowoczesne metody poszukiwań węglowodorów
 • inżynieria złożowa
 • podstawy szczelinowania hydraulicznego
 • płuczki wiertnicze
 • eksploatacja gazu ziemnego
 • procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
 • procesy uzdatniania gazu ziemnego
 • procesy sorpcyjne w gazownictwie ziemnym
 • eksploatacja złóż ropy naftowej
 • prawo geologiczne i górnicze, wodne i budowlane
 • magazynowanie i transport ropy naftowej
 • projektowanie otworów naftowych
 • techniki i technologie bezwykopowe
 • mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu.

Po czwartym semestrze studenci odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Kandydaci na kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to dwa przedmioty do wyboru spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia
 • język obcy nowożytny.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację
 • przedsiębiorstwach eksploatacyjnych
 • przedsiębiorstwach związanych z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów
 • firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego
 • wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym
 • biurach projektowych np.projektowanie urządzeń i instalacji gazowych
 • instytutach naukowych np. laboratoria badawcze
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • jednostkach nadzoru górniczego
 • rafineriach.

Opinie o kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Obecnie ropa naftowa i gaz ziemny są jednymi z najważniejszych surowców energetycznych i surowców przemysłu chemicznego na świecie. Wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Aby przybliżyć, o czym dokładnie będzie się uczył student tego kierunku oraz gdzie może pracować jego absolwent, zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria naftowa i gazownicza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria naftowa i gazownicza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku