Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria naftowa i gazownicza

Inżynieria naftowa i gazownicza to kierunek, na którym w zależności od wybranej specjalności, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu: prowadzenia wierceń naftowych, inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej, złóż gazu ziemnego oraz metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji.

Program zajęć przygotowuje do wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych, wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych, prowadzenia symulacji komputerowych procesu wiercenia, przygotowywania receptur płuczek i płynów wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających. Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu studenci są przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych, a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Są również przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.

Studia tracą 7 semestrów i kończą się zyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować je na studiach magisterskich.

Specjalności dostępne na studiach drugiego stopnia:

 • inżynieria gazownicza
 • inżynieria naftowa
 • wiertnictwo naftowe.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Kierunek dedykowany jest osobom, które chcą związać swoję przyszłą działalność zawodową z przemysłem naftowym i gazowniczym.

Student powinien posiadać zdolności techniczne i umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób. Od przyszłego inżyniera wymaga się również myślenia analitycznego, wyobraźni przestrzennej oraz dokładności.

Program kształcenia na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
 • górnictwo
 • ochrona środowiska w górnictwie naftowym
 • informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
 • geologia naftowa
 • mineralogia i petrografia
 • mechanika
 • chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
 • procesy wodorowe w przemyśle naftowym
 • rafinacja produktów naftowych
 • metody badań produktów naftowych
 • wytrzymałość materiałów
 • wiertnictwo naftowe
 • mechanika płynów
 • geofizyka poszukiwawcza
 • nowoczesne metody poszukiwań węglowodorów
 • inżynieria złożowa
 • podstawy szczelinowania hydraulicznego
 • płuczki wiertnicze
 • eksploatacja gazu ziemnego
 • procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
 • procesy uzdatniania gazu ziemnego
 • procesy sorpcyjne w gazownictwie ziemnym
 • eksploatacja złóż ropy naftowej
 • prawo geologiczne i górnicze, wodne i budowlane
 • magazynowanie i transport ropy naftowej
 • projektowanie otworów naftowych
 • techniki i technologie bezwykopowe
 • mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu.

Po czwartym semestrze studenci odbywają 4 tygodniowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Kandydaci na kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to dwa przedmioty do wyboru spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia
 • język obcy nowożytny.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację
 • przedsiębiorstwach eksploatacyjnych
 • przedsiębiorstwach związanych z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów
 • firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego
 • wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym
 • biurach projektowych np.projektowanie urządzeń i instalacji gazowych
 • instytutach naukowych np. laboratoria badawcze
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • jednostkach nadzoru górniczego
 • rafineriach.

Opinie o kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Obecnie ropa naftowa i gaz ziemny są jednymi z najważniejszych surowców energetycznych i surowców przemysłu chemicznego na świecie. Wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Aby przybliżyć, o czym dokładnie będzie się uczył student tego kierunku oraz gdzie może pracować jego absolwent, zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria naftowa i gazownicza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria naftowa i gazownicza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria naftowa i gazownicza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu