Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nowoczesne technologie paliwowe

Nowoczesne technologie paliwowe to kierunek obejmujący wiedzę z zakresu nauk ścisłych, matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz materiałoznawstwa.

Studia przygotowują do rozwiązywania zadań technologicznych w:
• sektorze paliwowym
• energetyce
• gazownictwie
• instytucjach związanych z szeroko rozumianą gospodarką paliwowo-energetyczną, ochroną środowiska i analityką przemysłową oraz środowiskową.

Kandydaci mają do wyboru następujące ścieżki dyplomowania na studiach pierwszego stopnia:

 • współczesne technologie paliwowe
 • aspekty środowiskowe w technologiach paliwowych

oraz drugiego stopnia:

 • technologie paliwowe/Fuel technologies
 • projektowanie w sektorze paliwowo-energetycznym/Designing in the fuel and energy sector
 • zastosowanie analityki w przemyśle i środowisku/Application of analytics in industry and the environment
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami/Environmental protection and waste management.

Dla kogo studia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Kandydaci na studia inżynieryjno-techniczne powinie mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Osoby wybierające kierunek Nowoczesne technologie paliwowe powinny wykazywać zainteresowanie szeroko rozumianą inżynierią środowiska, rozwiązaniami stosowanymi w sektorze paliwowo-energetycznym.

Program kształcenia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku:

 • zaawansowane technologie paliwowe
 • chemia analityczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemiczne aspekty zmian klimatu
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • termodynamika techniczna
 • fizykochemia paliw
 • inżynieria procesowa
 • energia przyszłości
 • analiza instrumentalna
 • procesy spalania
 • kataliza procesowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

• elektrowniach i elektrociepłowniach
• przemyśle wydobywczym
• koksowniach i hutach
• laboratoriach przemysłowych i środowiskowych
• przemyśle chemicznym, rafineriach ropy naftowej oraz firmach produkujących i komponujących paliwa ciekłe, oleje i smary
• przemyśle gazowniczym
• oczyszczalniach ścieków i zakładach uzdatniania wody
• spalarniach odpadów komunalnych i przemysłowych
• inspektoratach ochrony środowiska
• biurach projektowych sektora paliwowo-energetycznego i ochrony środowiska
• instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych
• jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych.

Opinie o kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Kierunek Nowoczesne technologie paliwowe odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

Przygotowuje kadry dla branży paliwowo-energetycznym.

Kierunki pokrewne do kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Jakie uczelnie oferują kierunek nowoczesne technologie paliwowe

W których miastach można studiować kierunek nowoczesne technologie paliwowe

Komentarze (1)

Bartek
Czy to nowość na AGH?
09.01.2020
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie