Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nowoczesne technologie paliwowe

Nowoczesne technologie paliwowe to kierunek obejmujący wiedzę z zakresu nauk ścisłych, matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz materiałoznawstwa.

Studia przygotowują do rozwiązywania zadań technologicznych w:
• sektorze paliwowym
• energetyce
• gazownictwie
• instytucjach związanych z szeroko rozumianą gospodarką paliwowo-energetyczną, ochroną środowiska i analityką przemysłową oraz środowiskową.

Kandydaci mają do wyboru następujące ścieżki dyplomowania na studiach pierwszego stopnia:

 • współczesne technologie paliwowe
 • aspekty środowiskowe w technologiach paliwowych

oraz drugiego stopnia:

 • technologie paliwowe/Fuel technologies
 • projektowanie w sektorze paliwowo-energetycznym/Designing in the fuel and energy sector
 • zastosowanie analityki w przemyśle i środowisku/Application of analytics in industry and the environment
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami/Environmental protection and waste management.

Dla kogo studia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Kandydaci na studia inżynieryjno-techniczne powinie mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Osoby wybierające kierunek Nowoczesne technologie paliwowe powinny wykazywać zainteresowanie szeroko rozumianą inżynierią środowiska, rozwiązaniami stosowanymi w sektorze paliwowo-energetycznym.

Program kształcenia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku:

 • zaawansowane technologie paliwowe
 • chemia analityczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemiczne aspekty zmian klimatu
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • termodynamika techniczna
 • fizykochemia paliw
 • inżynieria procesowa
 • energia przyszłości
 • analiza instrumentalna
 • procesy spalania
 • kataliza procesowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

• elektrowniach i elektrociepłowniach
• przemyśle wydobywczym
• koksowniach i hutach
• laboratoriach przemysłowych i środowiskowych
• przemyśle chemicznym, rafineriach ropy naftowej oraz firmach produkujących i komponujących paliwa ciekłe, oleje i smary
• przemyśle gazowniczym
• oczyszczalniach ścieków i zakładach uzdatniania wody
• spalarniach odpadów komunalnych i przemysłowych
• inspektoratach ochrony środowiska
• biurach projektowych sektora paliwowo-energetycznego i ochrony środowiska
• instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych
• jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych.

Opinie o kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Kierunek Nowoczesne technologie paliwowe odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

Przygotowuje kadry dla branży paliwowo-energetycznym.

Kierunki pokrewne do kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Jakie uczelnie oferują kierunek nowoczesne technologie paliwowe

W których miastach można studiować kierunek nowoczesne technologie paliwowe

Komentarze (1)

Bartek
Czy to nowość na AGH?
09.01.2020

Zobacz również

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu