Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka i inżynieria środowiska

Studia na kierunku Energetyka i inżynieria środowiska trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • gospodarka wodno-ściekową i gospodarka odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • działalność przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej.

Obok zagadnień technicznych, branżowych, program studiów uzupełniają przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego. Do tego dochodzą przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ochrony własności intelektualnej, ekonomii i negocjacji w biznesie.

Studia na kierunku Energetyka i inżynieria środowiska są swoistą odpowiedzią na dynamiczny rozwój społeczeństw związany z globalnym wzrostem zapotrzebowanie na energię, w tym energię cieplną, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, jak i odnawialnych.

Jakie kompetencje zyskasz po ukończeniu studiów Energetyka i inżynieria środowiska?

Absolwent tego kierunku będzie specjalistą, posiadającym wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii szczególnie energetyki cieplnej i ciepłownictwa. Będzie ekspertem w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych, potrafiącym posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Gdzie praca po kierunku Energetyka i inżynieria środowiska?

Absolwenci opisywanego kierunku studiów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej. Zdobyta wiedza pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych w ciepłownictwie przemysłowym oraz komunalnym. Mogą pracować w samorządach i zarządach nieruchomości, w działach odpowiedzialnych za racjonalizację wykorzystania energii cieplnej, tam, gdzie pożądana jest wiedza związana ze zrównoważonym wykorzystywaniem środowiska naturalnego.

Dla kogo studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka i inżynieria środowiska

W których miastach można studiować kierunek energetyka i inżynieria środowiska

Komentarze (1)

#IKSAGH
Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
25.06.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy