Politechnika Opolska

uczelnia publiczna, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, (+77) 449 80 00, dzk@po.opole.pl

Rekrutacja - Politechnika Opolska

Studiuj na Politechnice Opolskiej


Wydziały Politechniki Opolskiej

Wydział Budownictwa i Architektury - https://wbia.po.opole.pl

Wydział Ekonomii i Zarządzania - https://weiz.po.opole.pl

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - https://we.po.opole.pl

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki - https://wipil.po.opole.pl

Wydział Mechaniczny - https://wm.po.opole.pl/index.php/pl/

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - https://wwfif.po.opole.pl

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej