Jakiego artykułu szukasz?

Fizyka w Bydgoszczy

Fascynuje Cię zastosowanie wiedzy fizycznej w nowoczesnej diagnostyce i terapii? Jesteś pasjonatem fizyki i opisywania zjawisk przyrodniczych językiem matematyki? Lubisz eksperymentować, doświadczalnie sprawdzać poznaną teorię? Wybierz studia na Fizyce. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie w Bydgoszczy. Dowiedz się, gdzie można rozpocząć studia, jak przebiega rekrutacja oraz jakie są perspektywy pracy absolwentów.

Fizyka w Bydgoszczy

Studia na Fizyce łączą teorię z praktyką. Uczą precyzyjnego nazywania zaawansowanych problemów, nieszablonowego podejścia do analizowanych zagadnień. Prawa i zjawiska występujące w przyrodzie, zapisane językiem fizyki znajdują odzwierciedlenie w dziedzinach odległych od tej nauki i służą analizowaniu i prognozowaniu procesów ekonomicznych, zmian klimatycznych, stabilności rynków finansowych.

Fizycy – osoby o umysłach ścisłych, predyspozycjach matematycznych, umiejętnościach praktycznego myślenia i precyzyjnego opisu fundamentalnych praw przyrody – mogą swoje kompetencje wykorzystać w takich obszarach jak choćby przemysł, służba zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo, biznes.

Fizyka w Bydgoszczy - studia

Na bydgoskiej Fizyce dostępne są dwa moduły kształcenia:

 • technologie energii odnawialnej
 • fizyczne podstawy kryminalistyki

Wśród przedmiotów nauczania znajdą się: metody matematyczne fizyki, fizyka ogólna, mechanika klasyczna i relatywistyczna, wstęp do fizyki jądrowej, fizyka kwantowa, elektrodynamika, wstęp do fizyki ciała stałego, fizyka i technologia próżni, metody numeryczne, termodynamika i fizyka statyczna, wstęp do spektroskopii, elektronika, astrofizyka, a także przedmioty przypisane wybranym modułom.

Fizyka realizowana jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Drugim kierunkiem z tej dziedziny oferowanym w Bydgoszczy są Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej. To studia dualne, licencjackie, realizowane wraz z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Unikatowy w skali kraju kierunek przygotowuje kadry dla CO. Realizowany jest w ramach dwóch bloków kształcenia:

 • fizyka w radioterapii i kontrola jakości
 • fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości.

Studenci oprócz zagadnień związanych z anatomią, fizjologią, patofizjologią, medycyną nuklearną, magnetycznym rezonansem jądrowym, poznają aparaturę badawczą, pomiarową stosowaną w diagnostyce obrazowej, radioterapii.

Dowiedz się więcej o kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej:

Aktualną ofertę studiów w Bydgoszczy sprawdzaj tutaj.

Fizyka w Bydgoszczy – uczelnie i rekrutacja

Studia realizowane są przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Fizyki.

Rekrutacja odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen uzyskanej w części pisemnej egzaminu maturalnego. Na Fizyce wyżej punktowana jest matematyka, fizyka/fizyka z astronomią i informatyka. Kandydaci na Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej dodatkowe punkty uzyskują za matematykę, fizykę, chemię lub biologię.

Zajrzyj do Instytutu Fizyki UKW. Dowiedz się więcej o kierunku i rekrutacji:

Fizyka w Bydgoszczy – praca po studiach

Zależnie od ukończonego kierunku i modułu kształcenia, absolwenci znajdują zatrudnienie przykładowo w:

 • innowacyjnych przedsiębiorstwach
 • laboratoriach naukowych
 • nowoczesnych firmach technologicznych
 • przemyśle
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankowości
 • ośrodkach analiz rynkowych
 • firmach konsultingowych
 • ośrodkach onkologicznych
 • zakładach diagnostyki obrazowej
 • instytucjach odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych promieniowaniem jonizującym.

Zobacz, w jakich innych ośrodkach akademickich można studiować Fizykę.

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z fizyką:

Astronomia

Astrofizyka i kosmologia

Fotonika

Biofizyka

Fizyka dla firm

Fizyka medyczna

Geofizyka

Biofizyka molekularna i komórkowa

Inżynieria kwantowa

Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

Fizyka techniczna

Nauczanie fizyki

Zobacz inne kierunki ścisłe.

Więcej o studiach biologiczno-przyrodniczych – tutaj.

Powiązane treści

Fizyka w Kielcach
Fizyka w Kielcach
Fizyka w Białymstoku
Fizyka w Białymstoku
Fizyka w Szczecinie
Fizyka w Szczecinie
Fizyka w Zielonej Górze
Fizyka w Zielonej Górze
Fizyka w Warszawie
Fizyka w Warszawie
Fizyka w Katowicach i na Śląsku
Fizyka w Katowicach i na Śląsku
Fizyka w Lublinie
Fizyka w Lublinie
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Krakowie
Fizyka w Toruniu
Fizyka w Toruniu
Fizyka w Łodzi
Fizyka w Łodzi
Fizyka we Wrocławiu
Fizyka we Wrocławiu
Fizyka w Poznaniu
Fizyka w Poznaniu
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie