Jakiego kierunku studiów szukasz?

Optometria (optyka okularowa)

Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która rozwiązuje powszechnie występujące problemy wzrokowe.

Optometrysta zajmuje się diagnozowaniem i właściwym postępowaniem w przypadku chorób oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego, odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,.

Prowadzi lub nadzoruje rehabilitacje układu wzrokowego. W przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta ma obowiązek skierowania pacjenta do lekarza specjalisty.

Studia na optometrii są dwustopniowe. Po ukończeniu I stopnia i uzyskaniu dyplomu licencjata na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Przykładowe przedmioty realizowane na tymi kierunku studiów to:

 • optometria pediatryczna
 • optometria geriatryczna
 • terapie widzenia.

Dla kogo studia na kierunku optometria (optyka okularowa)

Optometria bazuje na prawach fizyki. Dobrze więc być za pan brat z tą dziedziną nauki - będzie się ona przewijać w wielu przedmiotach kształcenia.

Praca optometrysty jest nierozerwalnie związana z drugim człowiekiem. Ważne u kandydata są zatem predyspozycje komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktu. W przyszłej pracy przyda się cierpliwość, wsłuchiwanie się w potrzeby i problemy pacjenta.

Od optometrysty oczekuje się dokładności, precyzji.

Program kształcenia na kierunku optometria (optyka okularowa)

Przykładowe przedmioty w programie studiów na optometrii:

 • biofizyka i statystyka medyczna
 • patofizjologia człowieka
 • fizyka procesu widzenia i modelowanie
 • badanie refrakcji
 • badania optometryczne
 • optometrię kliniczną
 • soczewki kontaktowe
 • terapie widzenia
 • neuronauka.

Program studiów przewiduje wiele zajęć praktycznych, zaznajamiających z przyszłym warsztatem pracy.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku optometria (optyka okularowa)

Przedmiotem maturalnym najczęściej punktowanym podczas rekrutacji na optometrię jest biologia.

Wśród przedmiotów wskazywanych przez uczelnie jest też matematyka, fizyka, chemia.

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku optometria (optyka okularowa)

Absolwenci optometrii przygotowani są do podjęcia pracy w:

 • gabinetach, przychodniach, oddziałach okulistycznych
 • salonach optycznych
 • firmach zajmujących się dystrybucją produktów optycznych
 • zakładach projektujących i produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny
 • samodzielnie prowadzonych gabinetach pomiaru wad wzroku oraz współpracy z lekarzem okulistą.

Opinie o kierunku optometria (optyka okularowa)

Blisko 10 milionów Polaków nosi okulary. 40% z nich wymienia je na nowe co 2-3 lata. To zatem ogromny potencjał w kontekście perspektyw pracy po ukończeniu optometrii.

Nie maleje zapotrzebowanie na specjalistów pomocnych w profesjonalnym diagnozowaniu wady i doborze odpowiednich szkieł kontaktowych, oprawek i szkieł właściwie korygujących zaburzenia widzenia.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę uczelni oferujących kształcenie na kierunku optometria oraz limity miejsc przewidziane dla kandydatów można stwierdzić, że jest to kierunek elitarny.

Optyk? Optometrysta? Ortoptysta? Kto się czym zajmuje, czyli parę słów o zawodach na "O".Kierunki pokrewne do kierunku optometria (optyka okularowa)

Jakie uczelnie oferują kierunek optometria (optyka okularowa)

W których miastach można studiować kierunek optometria (optyka okularowa)

Komentarze (5)

Maja
Na której uczelni najlepiej studiować optometrię?
21.04.2023
19.06.2020
Asdf
Czy opłacą studiować się na tym kierunku i jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów po tym tych studiach?
Asdf
Czy opłacą studiować się na tym kierunku i jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów po tym tych studiach?
19.06.2020
07.05.2019
Alice
Stanowczo odradzam optometrię w Częstochowie. To nie jest optometria. Po prostu
Aga
Ja studiuję na http://wsmw.edu.pl w Warszawie i ostatnio słyszałam, że mają otworzyć optometrię. Sama zastanawiam się nad drugim kierunkiem, czesne jest dość niska i prodziekan, pan Chyliński jest fajny człowiek. Taki do dogadania!
28.02.2018
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Śląska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Piotrkowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie