Szczegółowy opis uczelni

#Zorganizuj swoją przyszłość

Jesteśmy jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od niemal wieku kształcimy specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym.

Stawiamy na nowoczesne wzorce dydaktyczne. Starannie łączymy wiedzę z praktyką. Nasz kompleks 7 podmiotów leczniczych daje studentom szansę na naukę u boku wybitnych lekarzy i codzienny kontakt z pacjentem.

Na 20 kierunkach studiów kształcimy blisko 7000 studentów. Z dumą słuchamy, gdy z uznaniem mówią o warunkach, w jakich studiują - o autorytecie swych wykładowców, nowocześnie wyposażonych salach, dogodnej lokalizacji zajęć i perspektywach na znalezienie wymarzonej pracy.

Większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie jeszcze na studiach lub zaraz po ich ukończeniu. Pracują oni w szpitalach, gabinetach, poradniach, laboratoriach lub prowadzą duże placówki medyczne.

 • Niemal 100 lat tradycji
 • 4 wydziały
 • 20 kierunków studiów
 • 7 podmiotów leczniczych
 • Blisko 7000 studentów
 • Ponad 1400 nauczycieli akademickich
 • 1500 miejsc w 6 domach studenckich
 • Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej

Do zobaczenia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu!

Więcej informacji o naborze na studia:

http://www.ump.edu.pl/rekrutacjaNasze wydziały i kierunki studiów

Wydział Lekarski

 • Kierunek lekarski

Wydział Medyczny

 • Kierunek lekarsko-dentystyczny
 • Techniki dentystyczne
 • Dietetyka
 • Biotechnologia medyczna
 • Optometria
 • Protetyka słuchu
 • Elektroradiologia
 • Neurobiologia

Wydział Farmaceutyczny

 • Farmacja
 • Analityka medyczna
 • Kosmetologia
 • Inżynieria farmaceutyczna
 • Analityka kryminalistyczna i sądowa

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Fizjoterapia
 • Ratownictwo medyczne
 • Terapia zajęciowa
 • Zdrowie publiczne


Rozwijaj swoje pasje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to wiodąca w Polsce uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej i światowej medycyny w ujęciu nie tylko naukowym, ale również praktycznym.

Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wypierają dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie. Uczelnia realizuje kształcenie na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji kandydatów jest 18 kierunków kształcenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu realizuje również cały szereg projektów badawczych, których głównym celem jest rozwijanie nowoczesnych technologii ratujących życie i zdrowie ludzi. Część z ww. projektów jest adresowana wyłącznie do studentów. Młodzi naukowcy mogą rozwijać swoje pasje badawcze w jednostkach teoretycznych oraz klinicznych. Mogą badać przyczyny i mechanizmy oporności wielolekowej w chorobach nowotworowych, mogą uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych, są wreszcie zachęcani do poszerzania horyzontów w medycynie zabiegowej. Wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu znalazło się aż 6 laureatów prestiżowego ogólnopolskiego konkursu "Diamentowy Grant" organizowanego corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a kierowanego do studentów czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to wreszcie unikalna akademicka społeczność, w której poszanowanie odmiennych punktów widzenia oraz respektowanie prawa do wolności w nauce jest wartością nadrzędną.

Dołącz do najlepszych! Rozwijaj swoje pasje tak jak oni!

Oferta stypendialna Uczelni

OFERTA STYPENDIALNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU:

- WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+:

Uniwersytet oferuje swoim studentom wyjazdy do następujących krajów: Słowenia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Bułgaria, Dania, Finlandia, Łotwa, Portugalia, Szwecja, Węgry, Chorwacja, Czechy. Corocznie powyższa oferta ulega poszerzeniu.

Program umożliwia wyjazdy:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).

Studenci mają możliwość odbycia stypendium w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), a w przypadku studiów jednolitych takich jak: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i farmaceutyczny do 24 miesięcy.

Na każdy miesiąc pobytu zagranicą otrzymują stypendia Erasmus+ w wysokości od 350€ do 600€, w zależności od kraju. Studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują dodatkowo 200€ na każdy miesiąc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

NASZA ERASMUSOWA RODZINA:

- ZAGRANICZNE PRAKTYKI WAKACYJNE REALIZOWANE W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW MIĘDZYUCZELNIANYCH:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oferuje wyjazdy na zajęcia kliniczne dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i fizjoterapii oraz ćwiczenia realizowane w laboratoriach dla studentów kierunku farmacja.

Praktyki trwają od 2 do 4 tygodni i są finansowane w ramach własnych funduszy Uczelni. Praktyki odbywają się w następujących uczelniach:

 • Tbilisi State Medical University (Gruzja)
 • Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)
 • State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemiţanu” (Mołdawia)
 • Universidad San Pedro (Peru)
 • Toho University (Japonia)
 • Grodno State Medical University (Białoruś)
 • Vitebsk State Medical University (Białoruś)
 • University of Catania (Włochy)

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Studiuj Położnictwo i Zdrowie Publiczne na Un...

Masz ostatnią szanse na studia w murach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wolne miejsca są na kierunku Położnictwo…

Dodatkowy nabór na studia 2019/2020 na Uniwer...

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ogłasza dodatkowy nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) na kierunki: terapia…

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu świętuje awan...

Poznański Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego świętuje wysoki awans w rankingu szkół wyższych, zajmując 12-tą lokatę wśród uczelni akademickich.

Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu rekrutuj...

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu ogłasza kolejny nabór na rok akademicki 2017/2018 na kierunkach:…

Lokalizacja