Jakiego kierunku studiów szukasz?

Optoelektronika

Studia na kierunku Optoelektronika kształcą specjalistów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, holografii, czujników światłowodowych, struktur optycznych, optyki nieliniowej. Osoba, która ukończy specjalność będzie przygotowana do podjęcia pracy przy projektach wykorzystujących nowoczesne techniki, np. informatykę optyczną.

W trakcie studiów na kierunku Optoelektronika przewidziano takie przedmioty, jak:

 • zagadnienia optyki stosowanej,
 • detekcja sygnałów optycznych,
 • czujniki optyczne,
 • podstawy optyki zintegrowanej,
 • urządzenia i systemy optoelektroniczne,
 • metody przetwarzania sygnałów optycznych i holografia,
 • elementy i układy optoelektroniczne,
 • elementy techniki światłowodowej,
 • optyczne techniki pomiarowe,
 • podstawy fotoniki,
 • komputerowe projektowanie układów,
 • współczesne systemy telekomunikacji optycznej.

Jaka praca po kierunku Optoelektronika?

Absolwent optoelektroniki jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w których są produkowane układy i urządzenia elektroniczne, w firmach i instytucjach badawczych zajmujących się techniką laserową, optycznymi metodami pomiarowymi, telekomunikacją światłowodową, sensorami światłowodowymi, optyką zintegrowaną, systemami mikroopto-elektromechanicznymi MOEMS.

Dla kogo studia na kierunku optoelektronika
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku optoelektronika
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku optoelektronika
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku optoelektronika
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku optoelektronika
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku optoelektronika
Jakie uczelnie oferują kierunek optoelektronika
W których miastach można studiować kierunek optoelektronika
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie