Jakiego kierunku studiów szukasz?

Optoelektronika

Przyszłość jest już dziś! A wraz z nią - możliwości kształcenia na futurystycznym kierunku Optoelektronika. To studia II stopnia, kształcące specjalistów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, holografii, czujników światłowodowych, struktur optycznych i optyki nieliniowej.

Studenci mają możliwość wybrać jedną ze specjalności:

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • lasery
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • wojskowe systemy optoelektroniczne.

Realizacja kształcenia na kierunku optoelektronika jest ściśle powiązana z potrzebami i bezpośrednim wpływem takich podmiotów jak Siły Zbrojne RP, instytuty badawcze oraz firmy i zakłady przemysłowe. Wszystko to wpływa na kształt programu studiów.

Kierunek uczy między innymi:

 • projektowania, testowania i uruchamiania systemów optoelektronicznych oraz mechatronicznych stosowanych w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
 • analizy i interpretacji danych pozyskiwanych z pokładowych systemów satelitarnych
 • projektowania, konstruowania i eksploatacji sprzętu oraz urządzeń laserowych
 • stosowania dostępnych środków i systemów wykrywania zagrożeń
 • projektowania i integracji systemów monitorowania warunków bezpieczeństwa obiektów oraz zespołów ludzkich
 • technologii obronnych wspierających działania żołnierza na współczesnym polu walki
 • integracji oraz wykorzystania istniejących rozwiązań optoelektronicznych wspomagających realizowanie zadań operacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku optoelektronika

Optoelektronika to studia dla pasjonatów nowoczesnej techniki i wojskowości.

Program kształcenia na kierunku optoelektronika

Przedmioty wykładane na optoelektronice to:

 • optyka
 • podstawy elektroniki kwantowej
 • źródła promieniowania
 • materiałoznawstwo optoelektroniczne
 • podstawy projektowania układów optycznych
 • detektory promieniowania optycznego
 • termowizja i technika podczerwieni
 • technika światłowodowa
 • programowalne układy cyfrowe
 • miernictwo i pomiary optoelektroniczne
 • technika laserowa
 • multispektralne i hiperspektralne systemy obserwacji
 • systemy terahercowe
 • spektroskopia i obrazowanie optyczne w badaniach materiałowych
 • układy i urządzenia w fotowoltaice
 • laserowe systemy łączności
 • eksploatacja systemów bezpieczeństwa
 • optoelektroniczny monitoring infrastruktury
 • optoelektronika w systemach bezpieczeństwa
 • przetwarzanie i analiza obrazów
 • technologie wirtualnej rzeczywistości
 • nieliniowa konwersja promieniowania laserowego
 • zastosowanie impulsowych laserów wielkiej mocy
 • systemy laserowe
 • elektromagnetyczne procesy w okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej
 • satelitarne przyrządy optyczne
 • wybrane elementy geofizyki
 • modelowanie matematyczne mechanicznych podsystemów satelitarnych
 • fizyczne podstawy teledetekcji
 • mikro i nanoobrazowanie
 • zastosowanie laserów w technologii
 • wybrane metody pomiarowe procesów szybkozmiennych
 • aplikacje medyczne promieniowania laserowego
 • projektowanie systemów bezpieczeństwa
 • wizyjne systemy informacyjne
 • biometryczne systemy identyfikacji
 • projektowanie systemów wirtualnej rzeczywistości
 • fizyka ośrodków laserowych
 • optyka laserów
 • teledetekcyjne obserwacje Ziemi
 • elektroniczne podsystemy satelitarne
 • systemy nawigacji współczesnej
 • optoświatłowodowa technika w inżynierii kosmicznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku optoelektronika

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

 • identycznych jak realizowane w WAT
 • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w uczelni.

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

Perspektywy pracy po kierunku optoelektronika

Absolwentów optoelektroniki mogą zatrudnić:

 • przedsiębiorstwa i jednostki badawcze realizujące przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych, laserów czy urządzeń optoelektronicznych
 • instytuty badawczo-rozwojowe prowadzące prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu
 • uczelnie publiczne i prywatne kształcące specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych
 • instytucje resortu obrony narodowej w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych
 • jednostki służby zdrowia w zakresie obsługi i serwisu laserowych urządzeń medycznych (po ukończeniu specjalności lasery)
 • firmy eksploatujące zaawansowane technicznie środki transportu
 • firmy zajmujące się składowaniem i likwidacją substancji szczególnie niebezpiecznych
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu systemów bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku optoelektronika


Kierunki pokrewne do kierunku optoelektronika

Jakie uczelnie oferują kierunek optoelektronika

W których miastach można studiować kierunek optoelektronika

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie