Jakiego kierunku studiów szukasz?

Optoelektronika

Przyszłość jest już dziś! A wraz z nią - możliwości kształcenia na futurystycznym kierunku Optoelektronika. To studia II stopnia, kształcące specjalistów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, holografii, czujników światłowodowych, struktur optycznych i optyki nieliniowej.

Studenci mają możliwość wybrać jedną ze specjalności:

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • lasery
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • wojskowe systemy optoelektroniczne.

Realizacja kształcenia na kierunku optoelektronika jest ściśle powiązana z potrzebami i bezpośrednim wpływem takich podmiotów jak Siły Zbrojne RP, instytuty badawcze oraz firmy i zakłady przemysłowe. Wszystko to wpływa na kształt programu studiów.

Kierunek uczy między innymi:

 • projektowania, testowania i uruchamiania systemów optoelektronicznych oraz mechatronicznych stosowanych w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
 • analizy i interpretacji danych pozyskiwanych z pokładowych systemów satelitarnych
 • projektowania, konstruowania i eksploatacji sprzętu oraz urządzeń laserowych
 • stosowania dostępnych środków i systemów wykrywania zagrożeń
 • projektowania i integracji systemów monitorowania warunków bezpieczeństwa obiektów oraz zespołów ludzkich
 • technologii obronnych wspierających działania żołnierza na współczesnym polu walki
 • integracji oraz wykorzystania istniejących rozwiązań optoelektronicznych wspomagających realizowanie zadań operacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku optoelektronika

Optoelektronika to studia dla pasjonatów nowoczesnej techniki i wojskowości.

Program kształcenia na kierunku optoelektronika

Przedmioty wykładane na optoelektronice to:

 • optyka
 • podstawy elektroniki kwantowej
 • źródła promieniowania
 • materiałoznawstwo optoelektroniczne
 • podstawy projektowania układów optycznych
 • detektory promieniowania optycznego
 • termowizja i technika podczerwieni
 • technika światłowodowa
 • programowalne układy cyfrowe
 • miernictwo i pomiary optoelektroniczne
 • technika laserowa
 • multispektralne i hiperspektralne systemy obserwacji
 • systemy terahercowe
 • spektroskopia i obrazowanie optyczne w badaniach materiałowych
 • układy i urządzenia w fotowoltaice
 • laserowe systemy łączności
 • eksploatacja systemów bezpieczeństwa
 • optoelektroniczny monitoring infrastruktury
 • optoelektronika w systemach bezpieczeństwa
 • przetwarzanie i analiza obrazów
 • technologie wirtualnej rzeczywistości
 • nieliniowa konwersja promieniowania laserowego
 • zastosowanie impulsowych laserów wielkiej mocy
 • systemy laserowe
 • elektromagnetyczne procesy w okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej
 • satelitarne przyrządy optyczne
 • wybrane elementy geofizyki
 • modelowanie matematyczne mechanicznych podsystemów satelitarnych
 • fizyczne podstawy teledetekcji
 • mikro i nanoobrazowanie
 • zastosowanie laserów w technologii
 • wybrane metody pomiarowe procesów szybkozmiennych
 • aplikacje medyczne promieniowania laserowego
 • projektowanie systemów bezpieczeństwa
 • wizyjne systemy informacyjne
 • biometryczne systemy identyfikacji
 • projektowanie systemów wirtualnej rzeczywistości
 • fizyka ośrodków laserowych
 • optyka laserów
 • teledetekcyjne obserwacje Ziemi
 • elektroniczne podsystemy satelitarne
 • systemy nawigacji współczesnej
 • optoświatłowodowa technika w inżynierii kosmicznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku optoelektronika

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

 • identycznych jak realizowane w WAT
 • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w uczelni.

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

Perspektywy pracy po kierunku optoelektronika

Absolwentów optoelektroniki mogą zatrudnić:

 • przedsiębiorstwa i jednostki badawcze realizujące przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych, laserów czy urządzeń optoelektronicznych
 • instytuty badawczo-rozwojowe prowadzące prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu
 • uczelnie publiczne i prywatne kształcące specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych
 • instytucje resortu obrony narodowej w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych
 • jednostki służby zdrowia w zakresie obsługi i serwisu laserowych urządzeń medycznych (po ukończeniu specjalności lasery)
 • firmy eksploatujące zaawansowane technicznie środki transportu
 • firmy zajmujące się składowaniem i likwidacją substancji szczególnie niebezpiecznych
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu systemów bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku optoelektronika


Kierunki pokrewne do kierunku optoelektronika

Jakie uczelnie oferują kierunek optoelektronika

W których miastach można studiować kierunek optoelektronika

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania